Projektové poradenstvo

Poskytujeme komplexnú poradenskú činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z Európskej únie pre štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Poradenstvo pre fondy

Zameriavame sa aj na kvalitné spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z Európskej únie pre štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Mediálne poradenstvo

Poskytujeme odborné konzultácie vo vzťahu k médiám, riešeniu konfliktných situácií pri komunikácii s médiami a predchádzanie negatívnej medializácii.

Marketingové poradenstvo

Špecializujeme sa na efektívny marketing, ktorý prináša reálne výsledky a efektívnu online komunikáciu. Zefektívnite vaše podnikanie, aby prinieslo vyšší zisk pri nižších nákladoch

Bezpečnostné projekty

Poskytujeme aj poradenskú činnosť pri vypracovávaní bezpečnostných projektov, bezpečnostných zámerov, analýz bezpečnosti informačných systémov v zmysle platných vyhlášok a zákonov.

Osobné údaje a GDPR

Nechajte si poradiť pri spracovaní osobných údajov tak, aby boli v súlade so zákonom, ale aby zároveň korešpondovali s nariadením GDPR. Pomôžeme vám s kompletnou dokumentáciou


Spoľahnite sa na odborníkov

Nechcete sa zbytočne zaťažovať a namáhavo sledovať súčasné trendy, legislatívu, mediálne dianie či neustále zmeny v zákonoch? Na to sme tu pre vás. Dokážeme vám pripraviť komplexnú ponuku, šitú na mieru priamo pre vás. Nenechajte sa zastrašiť hromadou papierovačiek a nájdite možnosť, ako elegantne komunikovať so zákazníkmi, spropagovať svoj podnik a prípadne zvládať aj krízový manažment.

Zabezpečte svoj podnik pred možnou pokutou zo strany úradov a zverte nám tvorbu zabezpečovacích projektov. Zo zákona je prevádzkovateľ povinný mať vypracovaný tzv. bezpečnostný projekt, okrem iného v prípadoch, ak informačný systém spracúva osobitné kategórie osobných údajov a je prepojený na internet.

(Visited 75 times, 1 visits today)