Slovenské mediačné centrum

Od roku 2020 poskytujeme efektívne, cenovo dostupné a alternatívne riešenie sporov v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. V rámci našej činnosti sa zameriavame aj na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov bez nutnosti podávania žaloby na súde. Naše mediačné centrum je zložené z expertov z oblasti práva, psychológie, sociálnej práce a ďalších kľúčových oblastí, vďaka ktorým dokážeme vyriešiť k spokojnosti takmer každý konflikt. Úspešnosť mediácie v našom mediačnom centre sa pohybuje na úrovni až 80%. Výhodou nášho mediačného centra je, že ponúkame možnosť využitia nielen klasickej formy mediácie, ale aj zároveň vieme našim klientom poskytnúť riešenie prostredníctvom tzv. "online mediácie" bez nutnosti priamého kontaktu so stranami.

    Región pôsobnosti

Slovenské mediačné centrum pôsobí na celom území Slovenskej republiky a v prípade potreby dokáže zriadiť dočasnú alebo aj trvalú pobočku v niektorom z konkrétnych miest.

   Právne informácie o centre

  • Evidenčné číslo: 72
  • Spisová značka: 29443/2020/152
  • Zakladateľ: Slovenské mediačné centrum, s.r.o.

Čo môžeme urobiť pre vás?

V prípade, že je to klientmi vyžadované, vieme vycestovať a pôsobiť aj mimo týchto okresov alebo vám pomôcť s mediáciou priamo v teréne. Jednou z alternatívnych možností je aj mediácia za účasti odborného psychológa (napr. pri sporoch o zverenie dieťaťa do starostlivosti), prípadne nová forma tzv. “online mediácia”, ktorú začína využívať čoraz viac našich klientov.

Nebojíme sa výzviev a ani komplikovaných prípadov – našou zásadou je spokojnosť všetkých strán a dobrý pocit z vyriešenia konfliktnej situácie. V prípade, že ste osoba, ktorá sa nachádza v materiálnej núdzi, sme ochotní vám pomôcť v zmysle ustanovení zákona č. 327/2005 Z. z. Zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Pokiaľ vás naša ponuka oslovila a zvažujete mediáciu, neváhajte a kontaktujte nás! Sme vám k dispozícii v každý pracovný deň a v prípade nevyhnutnosti a potreby aj cez víkendy a sviatky! Kontakt s nami je veľmi jednoduchý a predovšetkým príjemný. Dávame si záležať na tom, aby v prípade mimosúdneho riešenia sporov bol konflikt vyriešený princípom “win-win” (výhry) pre všetky zúčastnené strany sporu. Garantujeme vysokú odbornosť, profesionalitu a diskrétnosť pri riešení vášho problému.

Kontaktujte nás

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
Tatranská Lomnica č. 531
059 60 Vysoké Tatry

IČO: 53 360 583
DIČ: 2121350902
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro., vložka číslo 41166/P

tel.: (+421) 944 992 133
e-mail: office@mediacnecentrum.eu

(Visited 74 times, 1 visits today)