3. feb
Programový rozpočet nie je využívaný na projektovanie strategického a udržateľného smerovania SR - Aktuality

Programový rozpočet nie je využívaný na projektovanie strategického a udržateľného smerovania SR - Aktuality

Bratislava 3. februára 2023 – Napriek dlhoročnej deklarovanej snahe o uplatňovanie pravidiel programového rozpočtovania vo verejnej správe, táto strategická forma vytvárania a kontroly napĺňania zámerov verejného rozpočtu funguje obmedzene. Po 20-tich rokoch od naštartovania tvorby štátneho rozpočtu v súlade s princípmi programového rozpočtovania, vláda a ani ministerstvá nevyužívajú jeho hlavnú výhodu, a tou je ucelený pohľad na definovanie a hodnotenie výdavkov štátu …
31. jan
Ľ. Andrassy pre Hospodárske noviny: Chobotnica korupcie zasiahla takmer všetky kľúčové inštitúcie - Aktuality

Ľ. Andrassy pre Hospodárske noviny: Chobotnica korupcie zasiahla takmer všetky kľúčové inštitúcie - Aktuality

Verejnosť by mala poznať výsledky našej práce a kontrolórskych zistení. Rovnako by však mala vedieť, čo predchádza každému z výstupov NKÚ. O tom, čo a akým spôsobom robíme v kontrole a na našom úrade, predseda Ľubomír Andrassy vysvetľoval pre Hospodárske noviny.    Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy má pod sebou 319 zamestnancov a pod kontrolou takmer 18-tisíc subjektov. …
25. jan
Ľ. Andrassy: Máme záujem predsedať EUROSAI, európskej organizácii národných kontrolných inštitúcií - Aktuality

Ľ. Andrassy: Máme záujem predsedať EUROSAI, európskej organizácii národných kontrolných inštitúcií - Aktuality

Praha 25. januára 2023 - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) má ambíciu stať sa v roku 2027 predsedníckou organizáciou v rámci európskej organizácie národných kontrolných inštitúcií (EUROSAI). V tejto súvislosti si predseda slovenských národných kontrolórov Ľubomír Andrassy v Prahe vypočul skúsenosti svojho českého kolegu, prezidenta NKÚ Miloslava Kalu. Český kontrolný úrad už tretí rok predsedá tejto organizácii.  EUROSAI je stavovskou …
17. jan
Poľskí kontrolóri sa školia na NKÚ, zaujímajú sa o náš kontrolórsky systém - Aktuality

Poľskí kontrolóri sa školia na NKÚ, zaujímajú sa o náš kontrolórsky systém - Aktuality

Bratislava 17. januára 2023 - O skúsenosti Najvyššieho kontrolného úradu SR z digitalizácie a informatizácie kontroly, ale aj implementácie kontrolórskeho systému sa zaujímajú viaceré zahraničné kontrolné úrady.  NKÚ patrí k lídrom európskych kontrolných inštitúcií, ktoré majú svoje procesy plne digitalizované. Umožňuje to aj Kontrolórsky informačný systém (KIS), ktorý sme pred desaťročím realizovali vďaka európskej finančnej pomoci. Dnes sme sa o …
1. feb
Rozhovor pre Trend: Zdravotníctvo je choré. Nefunguje strategické a finančné riadenie, ani kontrola - Aktuality

Rozhovor pre Trend: Zdravotníctvo je choré. Nefunguje strategické a finančné riadenie, ani kontrola - Aktuality

O problémoch s elektronizáciou zdravotníctva, konkrétnych zisteniach našich kontrolórov rozprával predseda NKÚ Ľubomír Andrassy pre Trend. „To najsmutnejšie a aj najvýznamnejšie zistenie našich kontrolórov je, že slovenské zdravotníctvo je choré. Potrebuje vážny zásah z hľadiska strategického riadenia. 18 ministrov za 30 rokov je asi to najhoršie číslo, ktoré som mohol vyrieknuť. Pretože ak nemáte kontinuitu, ak nemáte človeka, ktorý …
27. jan
Slovensko si neplní vlastné záväzky, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľnou budúcnosťou - Aktuality

Slovensko si neplní vlastné záväzky, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľnou budúcnosťou - Aktuality

Bratislava 27. januára 2023 – Udržateľný rozvoj na Slovensku zaostáva a riziká, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) odhalil ešte v roku 2018, nielenže stále pretrvávajú, ale v niektorých oblastiach sa ešte zhoršili. Vláda sa v minulosti zaviazala monitorovať a hodnotiť pokrok v oblasti Agendy 2030 cez jednotlivé národné priority, tie však v monitorovacej správe za rok 2022 hodnotené neboli, nahradilo …
20. jan
Závažné zistenia o zlyhaniach v zdravotníctve posiela NKÚ najvyšším ústavným činiteľom - Aktuality

Závažné zistenia o zlyhaniach v zdravotníctve posiela NKÚ najvyšším ústavným činiteľom - Aktuality

Bratislava  20. januára 2023 – Zdravotníctvo je oblasť, na ktorú sa Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zameriava pri svojej kontrolnej a analytickej činnosti. Opakovane upozorňuje kompetentných na problémy, chyby a zlyhania v tejto oblasti. Komplexnejší pohľad na aktuálny stav zdravotníctva priniesli tri minuloročné kontroly zamerané na jeho elektronizáciu, štvrtá zdravotnícka kontrola sa týkala hospodárenia záchranných služieb v Bratislave a Košiciach, ktoré …
5. jan
NKÚ zásadne mení plánovanie kontrol, preverí krízové riadenie štátu aj stav vysokoškolských internátov - Aktuality

NKÚ zásadne mení plánovanie kontrol, preverí krízové riadenie štátu aj stav vysokoškolských internátov - Aktuality

Bratislava 5. januára 2023 – Flexibilné plánovanie kontrol ovplyvní nadchádzajúci kontrolórsky rok. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) po prvý raz pristúpil k novému procesu plánovania, ktorý umožní reagovať na aktuálne turbulentne sa meniacu dobu a tiež na výzvy, ktoré v ostatných rokoch priniesla nielen pandémia, ale aj vojna na Ukrajine či energetická kríza a vysoká miera inflácie. Pripravených …
(Visited 132 times, 1 visits today)