1. dec
Rezort zdravotníctva zlyháva pri riadení a kontrole ambulantnej dopravnej zdravotnej služby - NKU

Rezort zdravotníctva zlyháva pri riadení a kontrole ambulantnej dopravnej zdravotnej služby - NKU

Kontrolóri na základe získaných faktov nespochybňujú potrebu existencie dopravnej zdravotnej služby, ale poukazujú na zle nastavené pravidlá, vďaka ktorým sa napríklad obchádza hospodárska súťaž a na účet verejného zdravotného poistenia sú poskytované bežné dopravné služby, ktoré majú charakter sociálnej, nie zdravotnej pomoci odkázaným občanom. „Z verejného poistenia išlo minulý rok na dopravnú zdravotnú službu 38 …
28. nov
Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ

Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ

28.11.2023 Inkluzívne a jednotné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej Európskej únie. To je cieľom novej Smernice o Európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú navrhuje Európska komisia. Slovensko podporuje jej prijatie a zároveň potrebu zabezpečenia jednotných pravidiel v rámci EÚ, ktoré prispejú k efektívnemu a inkluzívnemu zapojeniu týchto osôb do spoločnosti.   …
27. nov
Slovenskí kontrolóri zastrešia medzinárodnú kontrolu zameranú na nákup vakcín - NKU

Slovenskí kontrolóri zastrešia medzinárodnú kontrolu zameranú na nákup vakcín - NKU

Po prvý raz v histórii by tak slovenský NKÚ prezentoval výsledky kontroly nielen poslancom slovenského, ale aj európskeho parlamentu. Kontrolóri na národnej úrovni preveria zmluvné vzťahy uzavreté Európskou komisiou. Rizikom podľa predsedu NKÚ môže byť aktuálna neochota Európskej komisie sprístupňovať kompetentným inštitúciám dokumenty, ktoré umožnia preveriť, či pri zmluvách na nákup vakcín boli dodržané pravidlá …
21. nov
MIRRR SR v spolupráci s IEEE spustilo globálnu iniciatívu k adaptívnej umelej inteligencii

MIRRR SR v spolupráci s IEEE spustilo globálnu iniciatívu k adaptívnej umelej inteligencii

Naše ministerstvo v spolupráci s Medzinárodným inštitútom elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE), najväčšou inžinierskou organizáciou na svete, zorganizovalo uplynulý týždeň úvodné stretnutie v rámci iniciatívy „Adaptive Artificial Intelligence Governance“ (AAIG). Jej cieľom je vytvorenie štruktúrovanej platformy, ktorá bude slúžiť na výmenu know-how medzi verejnými orgánmi a praxou v oblasti umelej inteligencie (AI). IEEE je profesijné združenie pre elektronické …
29. nov
Pomôžeme ľuďom pri splácaní úverov na bývanie

Pomôžeme ľuďom pri splácaní úverov na bývanie

29.11.2023 Štát pomôže ľuďom pri splácaní úverov. Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií, dnes schválila vláda SR. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytne štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do …
28. nov
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL

Dátum zverejnenia výzvy: 28.11.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu č. 17I04-04-V01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL. Účelom výzvy je podpora obnovy …
24. nov
Kontrola EXPO Dubaj potvrdila sériu porušení rozpočtových pravidiel i osobné zlyhania - NKU

Kontrola EXPO Dubaj potvrdila sériu porušení rozpočtových pravidiel i osobné zlyhania - NKU

Výstava EXPO Dubaj 2020 sa pre pandémiu uskutočnila od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Kontrolóri si vyžiadali informácie aj od ďalších 15 subjektov štátnej správy, ktoré sa na výstave zúčastnili. Celkové náklady zo štátneho rozpočtu na prezentáciu Slovenska v Dubaji dosiahli bezmála 11 mil. eur, z toho bolo z rozpočtu rezortu hospodárstva 7,9 mil. eur. …
20. nov
ZMOS: Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a Najvyššieho kontrolného úradu je predpokladom efektívneho vynakladania verejných zdrojov a výkonu verejných politík - NKU

ZMOS: Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a Najvyššieho kontrolného úradu je predpokladom efektívneho vynakladania verejných zdrojov a výkonu verejných politík - NKU

​ Dnešné spoločné stretnutie predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) Jozefa Božika a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len „NKÚ“) Ľubomíra Andrassyho potvrdilo, že obojstranná komunikácia medzi ZMOS a NKÚ je dôležitá, pretože miestna samospráva je súčasťou verejnej správy, spravuje verejné financie a vykonáva verejné politiky v území na miestnej úrovni. „Závery …
(Visited 297 times, 1 visits today)