Kontaktné a právne informácie

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
Tatranská Lomnica č. 531
059 60 Vysoké Tatry
Slovensko

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka číslo: 41166/P

tel.: +421 944 992 133
e-mail: office@mediacnecentrum.eu


Právne informácie:

Zriaďovateľ mediačného centra:

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
Tatranská Lomnica č. 531
059 60 Vysoké Tatry
Slovensko
IČO: 53 360 583
DIČ: 2121350902

Adresa mediačného centra:

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
Tatranská Lomnica č. 531
059 60 Vysoké Tatry
Slovensko

Identifikačné číslo MC na MS SR: 72


Adresa na doručovanie písomných podaní:

Tatranská Lomnica č. 531, 059 60 Vysoké Tatry, Slovensko

Adresa na doručovanie podaní v elektronickej forme:

office@mediacnecentrum.eu

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget“][/siteorigin_widget]