S administratívnymi službami sa bežne stretávame nielen v súkromnom, ale aj v pracovnom živote. Nie v každom prípade je však nevyhnutné, aby spoločnosť alebo súkromná osoba zamestnávala povereného administrátora či už na čiastočný alebo na plný úväzok, čo neúmerne zvyšuje jej náklady. Zastupovanie v týchto činnostiach je presne to, čím sa zaoberáme.

Naše administratívne služby sú riešením v oblasti služieb súvisiacich s administratívou spoločností, ale zároveň pomáhajú zvládať administratívu aj bežným fyzickým osobám. V rámci našej ponuky služieb vám vieme pomôcť s celou škálou starostí a služieb súvisiacich so správou a fungovaním vášho podniku či domácnosti. To všetko v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


(Visited 86 times, 1 visits today)