Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí

Výzva č. POO-K17-01/2023/OH2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Vykonávateľ pre Komponent 17 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky za účelom odborného posúdenia investícií a reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu č. POO-K17-01/2023/OH2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená


Dátum zverejnenia: 27.07.2023

Dátum uzavretia 1. kola: 18.08.2023

Dátum uzavretia 2. kola: 18.09.2023


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)