Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko oznamuje, že správcovia Fondu malých projektov (FMP) vyhlásili výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci FMP.

Vyhlásené výzvy zahŕňajú 2 priority:

Priorita č. 3: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Priorita č. 4 : Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

V rámci priorít je vyhlásených 5 výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Správcami FMP v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 sú Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko, Združenie „Región Beskydy“, EZÚS „TATRY“, Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Výzvy FMP sú rozdelené nasledovne:

Priorita č. 3: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

Názov projektu: „Tvorivé pohraničie. Fond malých projektov v Karpatskom euroregióne“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 12.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s.r.o.

Názov projektu: „Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 19.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájde na webovej stránke.

Združenie „Región Beskydy“

Názov projektu: „INTERREG Beskydy PL-SK“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 12.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

Priorita č. 4 : Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Žilinský samosprávny kraj

Názov projektu: „Spolupráca naprieč hranicami“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 12.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

Prešovský samosprávny kraj.

Názov projektu: „Spoločne v pohraničí“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 19.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 4 times, 1 visits today)