Vláda schvália správu o migračnej politike za rok 2020, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28. 04. 2021

migracny-september2020 (4)

Minister vnútra Roman Mikulec na rokovaní vlády Slovenskej republiky v stredu 28. apríla 2021 predložil každoročnú Súhrnnú  správu o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2020.  Dokument vypracovalo ministerstvo vnútra na základe vyhodnotenia úloh jednotlivých subjektov štátnej správy.

Pandémia Covid-19 výrazným spôsobom zasiahla aj oblasť migrácie a azylu v globálnom aj národnom kontexte, čo sa odzrkadlilo aj v počtoch žiadostí o udelenie azylu. V roku 2020 bol v rámci EU zaznamenaný pokles v počte žiadostí o udelenie azylu o 35 %. Kým v roku 2019 ich bolo 713 000, minulý rok len niečo cez 461 000.  

Na Slovensku bolo podaných 282 žiadostí o udelenie azylu, pričom Slovenská republika udelila 11 azylov a poskytla 27 doplnkových ochrán.

Celkový počet cudzincov s platným pobytom na území SR k 31.12.2020 vzrástol na 150 000 o takmer 7 000  viac ako rok predtým. Slovensko sa v rámci členských krajín OECD nachádza medzi krajinami s najnižším podielom pracovnej sily zo zahraničia (2.7%). Tretinu z celkového počtu tvoria občania susednej Ukrajiny.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)