Slovensko predsedá organizácii ATLAS združujúcej protiteroristické zásahové jednotky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30. 06. 2021

atlas-ilustr

V utorok 29. júna 2021 pri príležitosti prevzatia predsedníctva v združení ATLAS sa  v rakúskom Wiener Neustadt uskutočnilo bilaterálne stretnutie ministra vnútra SR Romana Mikulca s ministrom vnútra Rakúska Karlom Nehammerom. Združenie ATLAS vzniklo na základe rozhodnutia hláv štátov a predsedov vlád členských krajín EÚ so zreteľom na Zmluvu o EÚ a stanovisko Európskeho parlamentu, ako reakcia na tragické udalosti z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických.

ATLAS združuje protiteroristické zásahové jednotky EÚ, Veľkej Británie, Švajčiarska, Nórska a Islandu.

Združeniu predsedá volený veliteľ špeciálnej jednotky, doteraz to boli velitelia z Belgicka, Holandska, Nemecka a Rakúska. Za Slovenskú republiku bol 1. októbra 2019 v Helsinkách jednohlasne zvolený za predsedu organizácie ATLAS Štefan Hamran, veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, známeho aj ako Lynx Commando. Atlasu bude predsedať štyri roky. Predsedníctvo prebral z rúk doterajšieho predsedu,generálneho riaditeľa rakúskej špeciálnej protiteroristickej jednotky EKO COBRA/DSE Bernharda Treibenreifa.

Bilaterálne stretnutie

Legislatívne pravidlá umožňujú osobitným zásahovým jednotkám jedného členského štátu poskytovať pomoc a/alebo pôsobiť na území iného členského štátu v prípadoch, keď ich žiadajúci členský štát o to požiada a keď s tým súhlasia.

„Primárnou úlohou Atlasu je dostať každú protiteroristickú jednotku na rovnakú, čo najvyššiu úroveň profesionality,  prostredníctvom posilnenej spolupráce a vzájomnej podpory. Výsledkom budú rovnaké šance na úspech v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. Okrem pre nás nových technických možností a prestíže, ktorej sa Slovenskej republike vďaka predsedníctvu dostane,  ide o záväzok, ktorý prijímam so všetkou vážnosťou. Profesionálna spolupráca a pripravenosť špeciálnych jednotiek je v prípade vysokoprofilového incidentu kľúčová pri ochrane života a zdravia občanov Slovenskej republiky a Európy celkovo,” skonštatoval veliteľ Lynx Commanda Štefan Hamran.

Ministri vnútra  Roman Mikulec a Karl Nehammer

 Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré bude mať Slovenská republika ako presedajúca krajina,  je vytváranie podmienok na realizáciu naplánovaných aktivít.

„Za slovenské ministerstvo vnútra môžem deklarovať pripravenosť a podporu všetkým aktivitám spojeným s našim predsedníctvom v Atlase. Možnosti, ktoré nám z predsedníctva v tejto oblasti vyvstávajú sú mimoriadne. Verím, že sa nám ich podarí naplno využiť a nadviažeme aj na úspechy rakúskeho predsedníctva a spolu tak prispejeme k bezpečnejšej Európe,” povedal Roman Mikulec.

Ministri vnútra využili stretnutie aj na výmenu najaktuálnejších informácií o nelegálnej migrácii a vzájomne sa informovali aj o režime kontrol na spoločných hraniciach v súvislosti s epidemickou situáciou.

Prečítajte si tiež: Protiteroristické Lynx Commando slovenskej polície je európskym lídrom vo vytváraní taktík pre riešenie vysokoprofilových incidentov v zastavaných oblastiach

Foto: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)