Rezort obrany zriadil osemns mobilnch odberovch miest Rezort obrany zriadil osemns mobilnch odberovch miest

covid.pngBratislava 11. decembra 2020 Rezort obrany zriadil v objektoch Ozbrojench sl SR osemns mobilnch odberovch miest.

Rezort obrany sa pripja k vzve Ministerstva zdravotnctva SR a v objektoch Ozbrojench sl SR zriauje osemns mobilnch odberovch miest, ktor s verejnosti k dispozcii kad pracovn de od 10.00 do 18.00 h.

Vvoj situcie na Slovensku potvrdzuje, e spech zvis naozaj na prstupe a zodpovednosti kadho jednho z ns. V rmci naich kapact sme sa preto rozhodli vyjs v strety obyvateom, ktor maj zujem o bezpen testovanie antignovmi testami, povedal minister obrany SR Jaroslav Na s tm, e nasadenmi silami a prostriedkami s Ozbrojen sily SR pripraven denne otestova minimlne 250 osb v kadom odberovom mieste.

Vo vojenskch priestoroch s vytvoren koridory k odberovm miestam tak, aby boli dodran potrebn protipandemick opatrenia vo vzahu k bezpenosti vojenskho personlu, ako aj verejnosti prichdzajcej na testovanie. Vetky odberov miesta s zriaden na zklade zmluvy medzi VN Ruomberok a MZ SR a za elom vasnho odovzdvania zoznamov pozitvne testovanch osb s zapojen v informanch systmoch NCZI ako aj RVZ.

Zoznam mobilnch odberovch miest OS SR:

 1. Velitestvo posdky Bratislava – Duklianske kasrne – Za kasrou 3, Bratislava Nov mesto
 2. Zsobovacia zklada I. odlen as Centrum zsob Poprad – Skladov 3, Poprad
 3. Zklada stacionrnych KIS Trenn – Legionrska 3737, Trenn
 4. Prpor logistiky Hlohovec – Duklianska 3613/7, Hlohovec
 5. 13. mechanizovan prpor Levice – afrikova 9, Levice
 6. Opravrensk prpor Martin – eskoslovenskej armdy 3, Martin
 7. Samohybn delostreleck oddiel Michalovce – P. O. Hviezdoslava 1, Michalovce
 8. velitestvo 2. mechanizovanej brigdy Preov – Mukaevsk 22, Preov
 9. Prpor RCHBO Roava – afrikova 109, Roava
 10. enijn prpor Sere – Kasrensk 1005/54, Sere
 11. velitestvo 1. mechanizovanej brigdy Topoany – Tovrnick 1249, Topoany
 12. 21. mechanizovan prpor Trebiov – Kpt. Nlepku 1, Trebiov
 13. Zklada nasaditench KIS Ruomberok – Zarevca 2, Ruomberok
 14. Dopravn krdlo Kuchya – Posdkov ubytova telocvia, trova 144, Malacky
 15. Protilietadlov raketov brigda Nitra – ul. Jeleneck, Nitra , budova . 209, kriovatka ulc Jeleneck a Metodova
 16. Taktick krdlo Slia – Poliklinika MO SR Slia, Mldencka 12, Slia
 17. 5. pluk pecilneho urenia ilina – budova . 18, Rajeck cesta 18, ilina
 18. rad hlavnho lekra odlen sas Liptovsk Mikul – Pod strami 1, Liptovsk Mikul

ZDROJ: Ministerstvo obrany SR


 

Zverejnen 11.12.2020 -FS-


 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 10 times, 1 visits today)