Povodne v prvom polroku na Slovensku spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16. 11. 2021

bahno-odstranovanie-ilustr

Povodne na Slovensku v prvom polroku 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do júna 2021, ktorú 16. novembra 2021  schválila vláda.

V dôsledku  povodní na území Slovenska vznikli od januára do júna 2021 škody vo výške viac ako 2 253 204 €, z toho:

  • škody na majetku fyzických osôb –  572 028 €
  • škody na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov – 8100 €, 
  • škody na majetku obcí – 411 267 €,
  • škody na majetku vyšších územných celkov –  34 408 €,
  • škody na majetku štátu –  1 227 399 €.  

Vláda súhlasila s uvoľnením vyše 3 302 771 € z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a s ich použitím na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume viac ako 2 587 382 €. Rovnako aj na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume 715 388 €.

V prvom polroku tohto roka bolo povodňami zasiahnutých sedem krajov, a to najmä okresy Skalica, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Myjava, Púchov, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok, Turčianske Teplice, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Snina, Košice, Košice-okolie a Spišská Nová Ves. “V hodnotenom období na území Slovenska vznikali povodne s odlišným charakterom. V zimnom období prevažujú povodne z topenia sa snehu, kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa. V letnom období dominujú povodne zapríčinené dažďom či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok,” uvádza sa v materiáli.

Celkový úhrn atmosférických zrážok v SR v máji 2021 - zdroj SHMÚ

Celkový úhrn atmosférických zrážok v SR v máji 2021 – zdroj SHMÚ

Povodne na Slovensku si od januára do konca júna vyžiadali 97-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 221-krát druhého stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v 8  oblastiach.

Zdroj: TASR, Úrad vlády


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)