Parlament v súvislosti s treťou vlnou pandémie schválil novely viacerých zákonov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

12. 11. 2021

červený text COVID-19

Zamestnanec by sa mohol pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať to bude možné aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Vyplýva to z noviel niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktoré parlament schválil v piatok 12. novembra 2021.

Legislatívne zmeny:

 • Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ.
 • Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. „Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní dovolenky,“ uvádza sa v materiáloch k zákonom.
 • Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky môže dostať služobné voľno bez nároku na plat.
 • Polícia bude môcť od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.
 • Počas krízovej situácie bude možné z dôvodu ochorenia COVID-19 uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta. Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení, bude možné až na 30 dní.

Priestupky:

 • Legislatívna zmena upravuje aj pokuty v prípade, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Po novom bude možné udeliť sankciu za takéto konanie až do výšky 1000 eur.
 • Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur.
 • Za priestupky spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.
 • Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce v najbližších dňoch predstaviť aj trestnoprávnu úpravu, ktorú má obsahovať avizovaná novela Trestného zákona: „Budú to dôsledné opatrenia aj s ohľadom na sankcie a ich vymáhanie. Upresnili sme aj oprávnenia smerom k Policajnému zboru, aby mohol účinne zisťovať stav porušenia a rovnako aj zavádzať sankcie, osobitne v blokovom konaní,“ povedala Mária Kolíková.

Podľa nových pravidiel sa tiež pandemická PN od 1. decembra dostane na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.

Poslanci odobrili aj viaceré pozmeňujúce návrhy:

 • Upraví sa napríklad výška sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie.
 • Časovo sa ohraničí platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívneho testu. Platiť bude len do 1. mája 2022.
 • Vláda má upraviť podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov.

 Zdroj: TASR

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok