Pandemick oetrovn a przdniny Pandemick oetrovn a przdniny

covid.pngBratislava 16. decembra 2020 Socilna poisova informuje, kedy maj nrok na OR rodiia klkarov akolkov vsvislosti snadchdzajcimi vianonmi przdninami.

Organizcia kolskho roka v predkolskch zariadeniach (materskch kolch) nepozn pojem przdniny. klky mu by poas celho roka uzatvoren iba na zklade rozhodnutia prslunho orgnu (zriaovatea, riaditea). Rodiom iakov v klkach, ktor s v obdob zodpovedajcom zimnm przdninm kolkov zatvoren rozhodnutm zriaovatea alebo riaditea, preto nrok na oetrovn trv aj v tomto obdob. To znamen, e ak prslun orgn uzavrie klku v obdob, ktor zodpoved obdobiu nastvajcich zimnch przdnin kolkov, rodiia klkarov v tom ase nrok na pandemick oetrovn ma bud.

o sa tka kolkov, poas krzovej situcie plat to ist ako pri ostatnch przdninch, ktor spadaj do obdobia kolskho vyuovania (1.9. 30.6.). Ak pred zaatm zimnch przdnin bolo preruen vyuovanie v kolch na zklade rozhodnutia prslunho orgnu (minister, zriaovate, riadite), tak toto preruenie plat aj poas przdnin. Rodiia takchto det preto maj nrok na oetrovn aj poas przdnin.

Ak si vak bude chcie na obdobie przdnin uplatni nrok na vplatu oetrovnho rodi dieaa, ktorho kola nebola uzatvoren rozhodnutm prslunho orgnu (napr. rodiia det prvho stupa, ktor navtevuj triedu/kolu, ktor nebola mimoriadne uzatvoren), tak takto rodiia nrok na pandemick oetrovn z dvodu starostlivosti nemaj. Vnimku tvoria iba t, ktorch diea je v karantne alebo ochorie a maj o potrebe starostlivosti pri karantne alebo potrebe oetrovania pri chorobe potvrdenie od lekra.

Zdroj: Socilna poisova


 

Zverejnen 16.12.2020 -FS-


 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)