Oznámenie o verejnom pripomienkovaní projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

17. 08. 2021

digitalna-brana-ilustr

Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

 

Nedostatkom autentifikácie a stotožnenia osôb pri realizácii elektronických služieb poskytovaných štátom je chýbajúci referenčný register  pri cezhraničných používateľoch e-služieb. Zámerom navrhovaného riešenia je vytvoriť novú funkciu:  Evidencia údajov o cudzincoch – držiteľoch autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa nariadenia eIDAS, ktorí pristupujú k e-službám orgánom verejnej moci  v rámci SR.  Teda obdobne, ako je to v prípade domácich používateľov – občanov SR, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom /eID/.

Cezhraničným používateľom umožníme autentifikovať sa pri používaní e-služieb v SR  ich vlastným identifikačným prostriedkom vydaným iným členským štátom EÚ.

Súčasťou Registra fyzických osôb /RFO/, ktorý je referenčným registrom, sa stane evidencia cezhraničných používateľov. RFO bude rozšírený o údaje potrebné pre identifikáciu cudzinca – držiteľa autentifikačného prostriedku vydávaných v zahraničí a notifikovaného podľa naradenia eIDAS.

Okrem úprav RFO v súvislosti s pridaním nového typu osoby, jej registrácie a ďalšej evidencie si výmena  dát o osobe vyžiada aj integračné úpravy s ďalšími informačnými systémami:

  • Register obyvateľov 
  • Evidencia vozidiel 
  • Centrálny informačný systém matričnej agendy 
  • Dopravno-správne agendy 
  • Informačný systém zbraní, streliva a strelníc 
  • Evidencia cudzincov 
  • Agenda cestovných dokladov 
  • Elektronická identifikačná karta 

Dokumentácia k projektu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/a8cf1eda-6434-457c-9119-b50533196704/cimaster?tab=documentsForm.


Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 31. augusta 2021 EOD prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu TA.13G4@LSIRFD.ZYKS4@.

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 6 times, 1 visits today)