Osoby, na ktoré Bašternák previedol svoj majetok, neuspeli na súde, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

04. 02. 2021

sud-verdikt-kladivko-ilustr

Štát má vo vlečúcom sa prípade majetku po odsúdenom Ladislavovi Bašternákovi opäť o čosi voľnejšie ruky. Krajský súd v Bratislave rozhodol o posledných odvolaniach voči rozhodnutiam Okresného súdu Bratislava I. podaných Bašternákovými rodinnými príslušníkmi a ďalšími osobami, na ktoré odsúdený previedol svoj majetok v snahe zabrániť jeho prepadnutiu.

Ešte v júni 2020 Okresný súd Bratislava I. novým majiteľom zakázal prevádzať, prenajímať, dávať do užívania alebo zaťažovať majetok vecnými bremenami. Nariadil celkom 6 neodkladných opatrení, pričom voči štyrom opatreniam sa tieto osoby odvolali. Krajský súd v priebehu decembra 2020 a januára 2021 potvrdil platnosť vydaných neodkladných opatrení. To znamená, že s majetkom po odsúdenom nemôžu súčasní majitelia nijako nakladať.

“Je to zároveň potvrdenie správnosti nášho rozhodnutia napriek nejednoznačnej legislatíve ísť s celou záležitosťou na súd a presvedčiť ho, že štát má v konkurznom konaní postavenie veriteľa, a teda aj právo odporu voči špekulatívnym krokom úpadcu,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Bašternákov majetok od augusta 2020 spravuje JUDr. Martin Sečanský, ktorý nahradil JUDr. Lenku Ivanovú. Bývalú správkyňu navrhol Okresný úrad v Bratislave odvolať, keďže nikdy nepodala odporovacie žaloby voči prevedeniu majetku Bašternáka na iné osoby. Za tento prístup v rozpore so záujmami veriteľa, ktorým je štát, jej ministerstvo spravodlivosti vyrúbilo niekoľkotisícovú pokutu.

Ďalším očakávaným krokom bude rozhodnutie súdu o tom, či Bašternákov majetok prepadne štátu, a teda či sa štát stane jeho definitívnym vlastníkom.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)