Od pondelka budú sprísnené policajno-bezpečnostné kontroly na hraniciach, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

13. 02. 2021

logo Policajného zboru SR

Policajný zbor od pondelka 15. februára 2021 posilňuje výkon policajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou.

 

Nejde o hraničné kontroly

Cieľom je intenzívna kontrola dodržiavania karanténnych opatrení a splnenia podmienok pred vstupom na územie Slovenskej republiky vyplývajúcich z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. (PDF, 758 kB)

 

Polícia na hraničnom priechode Jarovce

Kontroly budú prebiehať najmä  v exponovaných  časoch a v časoch, kedy sa predpokladá  na základe analýz a štatistik najväčšia intenzita dopravy a to aj z dôvodu, aby Policajný  zbor vedel účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky aj pri kontrole dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí.

Ktoré priechody budú uzavreté?

Na hraniciach s Českou republikou príslušný správca komunikácie uzavrie malé cestné priechody:

 • Čadca – Milošová – Šance,
 • Červený Kameň – Nedašova Lhota
 • Nová Bošáca – Březová 
 • Skalica – Sudoměřice (stará cesta).

Na spoločných hraniciach s Poľskou republikou budú uzavreté cestné priechody:

 • Palota – Radoszyce
 • Nižná Polianka – Ožena
 • Kurov – Muszynka
 • Čirč – Leluchów
 • Lesnica – Szczawnica
 • Lysá nad Dunajcom – Niedzica
 • Tatranská Javorina – Lysa Poľana
 • Suchá Hora – Chocholów
 • Bobrov – Winiarczykówka
 • Novoť – Ujsoly.

Ide o cesty III. kategórie s najnižšou  intenzitou  dopravy.

Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskou republikou nedochádza k zmene otvorených alebo uzavretých cestných priechodov, ani času ich otvorenia. 

 

Polícia upozorňuje,  že v súvislosti  s prijatými opatreniami treba pri vstupe na Slovensko počítať s dlhšími čakacími dobami.

 

 

 

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok