Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia platné od 20. marca , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 03. 2021

paragraf

Polícia upozorňuje, že s účinnosťou od 20. marca 2021 sa obmedzuje  vycestovanie osôb do zahraničia za účelom rekreácie na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Rozhodnutie o zákaze vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda na základe odporúčania pandemickej komisie.  Doterajšia výnimka zo zákazu vychádzania na účely cesty do zahraničia sa od 20. marca 2021 nebude vzťahovať na cesty do zahraničia s cieľom rekreácie, a to individuálnej či skupinovej. Zákaz má platiť predbežne do 28. apríla 2021. Vláda SR ho môže zrušiť aj skôr. O jeho prípadnom ďalšom trvaní po 28. apríli rozhodne vláda opäť  na základe odporúčania pandemickej komisie.

Vládne opatrenie má zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné bezdôvodne cestovať medzi okresmi v rámci Slovenska.

Pripravte sa na kontroly na letiskách

Policajný zbor bude dôsledne kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia. V prípade porušenia tohto obmedzenia môže byť uložená bloková pokuta na mieste až do výšky 1000 eur a priestupok je možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania.

Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých  dovolenkových  destinácií.

Polícia odporúča cestovateľom, aby sa v prípade cestovania do zahraničia leteckou dopravou na iný  účel ako na rekreáciu dostavili k odletu v dostatočnom časovom predstihu. Preverovanie účelu cesty do zahraničia môže spôsobiť navýšenie čakacej doby vybavovacieho procesu.

Predloženie hodnoverných dokladov preukazujúcich účel cesty pomôže urýchliť proces kontroly a vyhnúť sa tak zbytočným zdržaniam.

Štát pomôže cestovným kanceláriám

Podľa stanoviska ministerstva dopravy a výstavby vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií má v rámci ochrany spotrebiteľa riešiť mnisterstvo hospodárstva podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácia ušlého zisku CK pre obmedzenie podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, bude opäť súčasťou schémy pomoci.  

Samotné obmedzenie rekreácií v zahraničí nie je dôvodom na zrušenie letov z územia Slovenskej republiky do zahraničia. Pokiaľ ide o už zakúpené letenky a zájazdy do zahraničia, vláda SR nevstupuje do obchodných vzťahov medzi občanmi a cestovnými kanceláriami, resp. leteckými spoločnosťami – zájazdy môžu byť odložené podľa zákona o zájazdoch, vysporiadanie ostatných vzťahov je na dohode ich účastníkov, pripadne na zmluvných podmienkach.

Momentálne je predčasné pri meniacej sa epidemiologickej situácii predvídať, aké pravidla budú platiť v letnom dovolenkovom období. Zavedením aktuálneho opatrenia sa predpokladá zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.

 Zdroj: MV SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)