NKÚ a ÚHP budú spolupracovať užšie – Aktuality

[ad_1]

Bratislava 16. novembra – Vedenie NKÚ prijalo na úrade nového šéfa Útvar hodnoty za peniaze Martina Haluša. V rámci partnerstva považujeme ÚHP za nášho kľúčového partnera najmä vo vzťahu k zúčtovaniu verejných politík. Aj preto je dôležité, aby spolupráca neprebiehala len na formálnej, ale aj na vysoko odbornej úrovni.

Z tohto dôvodu pripravujeme spoločné stretnutie zástupcov kontrolórov a ÚHP, aby sme diskutovali o role analytikov rezortu financií pri posudzovaní strategických projektov financovaných z verejného rozpočtu, ale aj ich úlohe pri preverovaní a následnom preklápaní projektov do verejného obstarávania až po podpísanie zmluvy.

Podľa šéfa národných kontrolórov Ľubomíra Andrassyho je toto uzatvorený kruh, ktorý ponúka pohľad nielen na stratégiu, ale posudzuje aj hodnotu za peniaze. Následne po zrealizovaní projektu môže kontrolný úrad vystaviť vysvedčenie v podobe zúčtovania a zhodnotenia projektu, ktorý bol financovaný z národných či európskych zdrojov.

Vedenie NKÚ rokovalo s novým šéfom ÚHP Martinom Halušom


[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok