Na úhradu výdavkov za práce v súvislosti s povodňami vyčlenila vláda 4,5 milióna eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

08. 07. 2021

povodne-jul2021

Kabinet na zasadnutí v stredu 7. júla 2021 prerokoval správu o priebehu a následkoch povodní na Slovensku od júla do decembra 2020. Materiál pripravili ministerstvá vnútra a životného prostredia. Vláda súhlasila s uvoľnením sumy takmer 4,5 milióna eur na úhradu výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce alebo zabezpečovacie práce v zmysle zákona o ochrane pred povodňami.

Prostriedky budú vyčlenené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Z tejto sumy pôjde pre viac ako 130 obcí a miest takmer 1,5 milióna eur.

Zvyšná časť sumy, o ktorej rozhodla vláda, je určená pre ďalšie subjekty ako Slovenský vodohospodársky podnik, Košický, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, Lesy SR, Hydromeliorácie, Hasičský a záchranný zbor, Ozbrojené sily či Policajný zbor.

Dôsledky povodní

  • V druhom polroku 2020 bolo povodňami zasiahnutých 7 krajov (okrem Bratislavského kraja). Najviac postihli povodne okresy Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves, Sabinov, Kežmarok, mesto Gelnica a obce Milpoš, Žehra, Chminianske Jakubovany a Nálepkovo.
  • Najhoršia povodňová situácia bola v októbri 2020.
  • Povodne spôsobili škody vo výške viac ako 4,7 milióna eur na majetku ľudí, samospráv, štátu či podnikateľov.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 2 times, 1 visits today)