Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na funkciu prezidenta PZ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 10. 2021

logo Policajného zboru SR

Od uchádzačov sa okrem iného vyžaduje najmenej 10-ročná prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Spolu so životopisom je potrebné doručiť aj  koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.

Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania ministerstvo prijíma do 30. novembra 2021. 

Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovom sídle MV SR www.minv.sk.

Výberové konanie MV SR vyhlásilo 15. októbra 2021 podľa §33b zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)