Ministerstvo vnútra pripravuje zásady zmysluplného plánovania pri obstarávaní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16. 03. 2021

planovanie-ilustr

Nové vedenie ministerstva vnútra po nástupe v marci 2020 okamžite začalo s mapovaním stavu ekonomického zabezpečenia rezortu a dospelo k záveru, že značnej časti komodít chýba koncepčné riešenie. Vzhľadom na situáciu s pandémiou a nepriaznivou rozpočtovou bilanciou bolo potrebné mnohé zámery prehodnotiť a sústrediť sa primárne na tie oblasti, kde nedostatok bezprostredne ohrozuje chod zložiek ministerstva.

Manažment ekonomickej sekcie v tejto súvislosti pripravuje koncept, ktorý umožní zmysluplne plánovať. „Do procesov verejného obstarávania sme zaviedli predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých dokážeme lepšie zadefinovať predmet zákazky, upokojiť trh a tiež vyvinúť tlak na konečnú cenu,“ povedal štátny tajomník MV SR Ján Lazar.

Vedenie ministerstva vnútra odštartovalo aj rokovania so zazmluvnenými dodávateľmi s požiadavkou, aby vzhľadom na situáciu, ktorá sa odráža aj na trhu, znižovali dodacie ceny. „Dohadovanie cien smerom nadol sa musí stať štandardom v hospodárení štátu. Sú prípady, keď sa nám podarilo ceny znížiť o 70 percent, a to sú miliónové úspory, vďaka ktorým možno obstarať pre políciu, hasičov či okresné úrady ďalšie potrebné komodity,“ doplnil minister vnútra  Roman Mikulec.

Autopark MV SR

Jedným z prvých krokov nového vedenia bola analýza stavu vozového parku MV SR a vypracovanie kvalitného koncepčného dokumentu Plán obnovy vozidiel MV SR na roky 2021-2025. V rezorte vnútra totiž doposiaľ neexistovala žiadna rámcová zmluva na nákup vozidiel.

Zámerom je vybudovať moderný, efektívny a ekologický vozový park. Súčasťou obnovy vozového parku bude aj jeho optimalizácia formou zdieľania vozidiel /tzv. car sharing/, vrátane prehodnotenia počtov vozidiel na konkrétne pracoviská. Optimalizácia by mala zároveň zabezpečiť rovnomerné opotrebovanie a používanie vozidiel na jednotlivých pracoviskách.

Ministerstvo vnútra zároveň súbežne spustilo projekt Zelené MV SR, kde formou bezplatnej zápožičky testuje možnosti nasadenia ekologických vozidiel.

Vozový park MV SR - infografika

V rámci plánu obnovy plánuje ministerstvo vnútra v prvej fáze obnoviť vozidlá staršie ako 12 rokov a s nájazdom vyšším ako 250-tisíc km: pre zložky rezortu vnútra je potrebné obstarať osobné automobily strednej triedy, vyššej strednej triedy, SUV a tiež automobily typu veľké MPV.

Polícia čoskoro dostane 52 kusov nových motocyklov a do výkonu služby chceme obstarať merače rýchlosti, analyzátory dychu či techniku na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke.

Rezortu vnútra sa podarilo vyrokovať aj nižšie ceny pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia. 

Výstrojné

Súčasné vedenie ministerstva vnútra identifikovalo veľké nedostatky aj v oblasti výstrojnom zabezpečení príslušníkov PZ a HaZZ. Rezort vnútra preto vysúťažil dodávateľov, uzavrel rámcové dohody a už začiatkom tohto roka dorazilo do skladov sedem typov obuvi v celom veľkostnom sortimente, tričká aj polokošele.
Hasičom od roku 2013 chýbali súčasti výstroja v hodnote takmer 4 milióny eur, čo je v prepočte asi 800 eur na jedného hasiča. Po dlhých rokoch tak hasiči dostali ťažké zásahové odevy a rukavice, ku ktorým čoskoro pribudnú zásahové prilby a ďalšie doplnky, bez ktorých nemôžu zasahovať. 

Pripravený je aj nákup rovnošiat, vrchných odevov a ďalších výstrojných súčastí.

Informatika

Vzhľadom na úlohy, ktoré bude ministerstvo vnútra zabezpečovať v najbližšom období, pripravujeme a už aj dokončujeme verejné obstarávania na množstvo systémov a zariadení.

Národné personalizačné centrum Prezídia PZ by čoskoro malo dostať novú linku na výrobu dokladov, prostredníctvom ktorej bude vydávať elektronické doklady pre systém e-zdravie. Vzhľadom na záujem štátnych inštitúcií o služby vládneho cloudu je potrebné rozšíriť a obmeniť jeho hardvér. Modernizuje sa vyvolávací systém na klientskych pracoviskách, s čím súvisí aj obstaranie nových používateľských kioskov.

Pracoviská dokladov, dopravné inšpektoráty i oddelenia cudzineckej polície by mali byť vybavené novou výpočtovou technikou.

Naším cieľom je začať aj s verejným obstarávaním projektov financovaných z eurofondov, ktoré zlepšia pracovné podmienky zamestnancov, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu zníženiu byrokracie a zefektívneniu procesov. Pre hasičov plánujeme obstarať systém krízovej mobilnej komunikácie.

Investičná výstavba

Na budúci rok plánuje ministerstvo vnútra spustiť 164 investičných akcií v celkovom objeme 46 miliónov eur. Cieľom je vylepšiť stav a predĺžiť životnosť budov v správe rezortu, znížiť ich energetickú náročnosť a vylepšiť pracovné prostredie pre klientov i zamestnancov.

Plánovaná je rekonštrukcia desiatich budov klientskych centier, v rámci bežnej investičnej výstavby chce rezort vnútra opraviť 59 stavieb.
Pokračovať sa bude aj v budovaní špeciálnych výsluchových miestností. Úpravy pre ekologickejšie a lacnejšie fungovanie plánujeme postupne na  45-tich budovách, pre ďalších 42 pripravujeme projekty.   

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)