Ministerstvo vnútra pripravilo návrh novely azylového zákona, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 10. 2021

paragraf

Návrh novely zákona  č. 480/2002 Z. z. o azyle bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR so zámerom  systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, ako aj iné ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Návrh zákona nanovo upravuje prvotnú integráciu, v rámci čoho dochádza k zúženiu predmetu zákona vo vzťahu k integrácii, zvýšeniu jednorazového príspevku pre azylantov, ktorý bude poskytovaný aj cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a zavedeniu integračného príspevku.

V rámci prvotnej integrácie bude poskytované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, kurz kultúrnej orientácie a integračné stredisko bude môcť poskytnúť ubytovanie okrem azylantov aj cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

Novelou sa navrhuje zmeniť hierarchiu statusov. V zmysle práva Európskej únie má medzinárodná ochrana, teda azyl  a doplnková ochrana prednosť pred národnými statusmi. Preto sa v prípade nesplnenia podmienok na udelenie azylu z dôvodu prenasledovania najskôr posúdi splnenie podmienok na poskytnutie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia. Až následne sa môže rozhodovať o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny.

Cieľom návrhu zákona je taktiež umožniť skorší prístup žiadateľov na trh práce, zaviesť maximálnu dĺžku povolenia na pobyt mimo pobytového tábora a  upraviť niektoré ustanovenia z dôvodu vhodnejšej implementácie práva EÚ.

Ministerstvo vnútra navrhuje účinnosť novelizovaného predpisu od 1. júna 2022.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)