Ministerstvo obrany SR zverejnilo inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste  

Ministerstvo obrany SR zverejnilo inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste  Bratislava – 24. októbra 2020 – Ministerstvo obrany SR zverejnilo inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste. 

Ide o ilustráciu postupnosti úkonov na odbernom mieste. Video je zamerané na popis najmä administratívneho postupu celého procesu, nie je urèené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odber biologickej vzorky. Priebeh a postupnos testovania bol opakovane konzultovaný s profesorom, infektológom Pavlom Jarèuškom, ktorý je èlenom Pandemickej komisie SR a tiež profesorom MUDr. Jozefom Šuvadom, PhD. z Ministerstva zdravotníctva SR.

Viac informácií a video sú k dispozícii TU 

Odporúèame obciam a mestám, aby aj na svojich web stránkach zverejnili a prostredníctvom svojich sociálnych sieti šírili inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste za úèelom ozrejmenia procesu z poh¾adu jednotlivých administratívnych úkonov.   

     


 

Zverejnené 24.10.2020 -MK-


 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)