Minister vnútra prijal veľvyslanca UK Nigela Bakera, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

09. 03. 2021

britska-vlajka

Minister vnútra SR Roman Mikulec  v utorok 9. marca 2021 prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Nigela Bakera. Obsahom stretnutia boli najmä témy vzájomnej policajnej spolupráce, problematiky obchodovania s ľuďmi, strelných zbraní, brexitu, či  boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Spolupráca policajných zborov oboch krajín je  na veľmi vysokej úrovni a obe strany ju hodnotia ako bezproblémovú. Týka sa napríklad oblasti nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, či spoločných praktických cvičení zásahových jednotiek. V oblasti boja proti praniu špinavých peňazí veľmi dobre funguje medzinárodná spolupráca s National Crime Agency (NCA), ktorá priamo spolupracuje s našou Finančnou spravodajskou jednotkou.

Stretnutie na MV SR

V Spojenom kráľovstve žije podľa dostupných zdrojov viac ako 100-tisíc občanov SR, aj preto je spolupráca Slovenska a Veľkej Británie v oblasti boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami, organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a výmena informácií veľmi dôležitá,“ zdôraznil po stretnutí minister vnútra Roman Mikulec.

Témou rokovania bola tiež smernica  Rady EÚ o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorá doposiaľ nie je prebratá do slovenského zákona o strelných zbraniach a strelive. Na  Slovensku však už aktuálne prebieha potrebný legislatívny proces a novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť v lete. Britská strana túto aktivitu víta.

Nigel Baker a Roman Mikulec

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva na záver stretnutia otvoril aj debatu k pobytu občanov Veľkej Británie a ich rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky po brexite. V súvislosti s otázkou o prípadnom predĺžení lehoty na vybavenie nových dokladov dátum 30. júna 2021 naďalej ostáva finálnym termínom na ich výmenu. Tá sa týka približne 2,5 tisíc britských občanov žijúcich  na Slovensku. Ak si občania Veľkej Británie a ich rodinní príslušníci nevymenia doklady o pobyte do 30. júna, v žiadnom prípade nestrácajú svoje právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré im vyplýva z dohody o vystúpení. Ich doklady sa však stanú neplatné.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok