Lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. janura

covid.pngBratislava 17. december 2020 – Vlda tesne pred vianonmi sviatkami sprsnila protiepidemick opatrenia.Od soboty 19. decembra a do 10. janura 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevdzky a od 5. hodiny bude plati zkaz vychdzania.

Z tohto zkazu plat viacero vnimiek:

 • cestovanie zakzan nebude, treba vak zvi jeho nevyhnutnos, vlda odpora v prpade monosti uprednostni prostriedky diakovej komunikcie,
 • zo zkazu s vyat aj stretvania medzi dvoma domcnosami, na zaiatku zkazu vychdzania je potrebn si zvi, s ktorou inou domcnosou sa vytvor tzv. bublina, so iadnou inou domcnosou by sa nemalo stretva,
 • povolen bude cesta v nevyhnutnom rozsahu
  • s cieom zaobstarania nevyhnutnch ivotnch potrieb – potravn, liekov, zdravotnckych prostriedkov, hygienickho a drogriovho tovaru, krmiva a alch potrieb pre zvierat,
  • cesta do zamestnania i vkonu podnikateskej a obdobnej innosti, priom uznesenie vldy obsahuje odporania na vyuvanie v maximlnej monej miere prcu z domu,
  • cesta na doplnenie pohonnch ltok, tlaovn, novn,
  • cesta do onej optiky, poisovne, banky, prpadne servisu bicyklov s tm, e by malo s o najbliiu mon prevdzku i predaju,
  • cesta na vdajn miesto internetovch a inch obchodov,
  • cesta do zdravotnckych zariaden s cieom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekrne i testovania na nov koronavrus,
 • vnimka zo zkazu vychdzania plat aj v prpade individulneho portu a pobytu vprrode, lyiarske stredisk bud mc by otvoren aj poas zkazu vychdzania, dvodom je povolenie pre individulne porty v exteriri,
 • vnimku zo zkazu maj ma aj svt ome – o tom, i v danom regine bud mc by kostoly otvoren a koko v nich me by ud, maj rozhodn regionlni hygienici,
 • vnimka plat aj na cestu do zariadenia na rekrean ely, takto mu cestova lenovia maximlne dvoch domcnost, ktor vytvoria tzv. bublinu najblich prbuznch a priateov,
 • vnimku zo zkazu m aj cesta na krst, sob, pohreb,
 • povolen je tie vycestova v prpade zabezpeenia starostlivosti o blzku osobu,
 • takisto na cestu s dieaom za rodiom alebo osobou, ktor m prvo styku s dieaom,
 • vnimka sa taktie vzahuje na cestu s cieom kpy ivho vianonho stromeka a rb v exteriri,
 • cestu s cieom vycestovania do zahraniia,
 • cestu za dieaom, ktor je umiestnen v centre pre deti a rodiny na zklade rozhodnutia sdu,
 • na cestu klienta zariadenia socilnych sluieb, rodinnho prslunka alebo blzkej osoby klienta zariadenia socilnych sluieb do alebo ztohto zariadenia, alou podmienkou je negatvny test na nov koronavrus.

ZDROJ: Ministerstvo vntra


 

Zverejnen 17.12.2020 -FS-


 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)