Internetová bezpečnosť – nové on-line vzdelávanie na školách

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci sedia oveľa viac pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a on-line priestor prinášajú je tu i mnoho nástrah, ktoré sa priamo dotýkajú predovšetkým detí.

Problematika internetovej bezpečnosti či mediálnej gramotnosti by mala byť dôležitou súčasťou doplnkovej výučby. MV SR na túto potrebu zareagovalo  koncom minulého roka, kedy uskutočnilo niekoľko webinárov pre viac ako 200 žiakov a študentov vo veku od 11 do 17 rokov. Pre veľký záujem škôl rezort vnútra v tejto aktivite pokračuje aj tento rok.

MV SR kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete môžu ľahko stať obeťami trestného činu. Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK) v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci  aj preventívne aktivity. Tie pracovníci IK donedávna vykonávali v teréne, no súčasná situácia si vyžaduje rýchle prispôsobenie sa on-line životu.

Rezort vnútra začal v jednotlivých krajoch spoločne s Detskou organizáciou Fénix organizovať webináre, ktoré si v pilotnej fáze v pohodlí domova vypočulo viac ako 200 detí z Trebišova, Sládkovičova, Námestova, Košíc, Levíc, Handlovej, Prešova či Rožňavy. „Deti a mládež vnímam ako jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva nielen vo fyzickom svete, ale aj v tom virtuálnom. Za kľúčovú a účinnú ochranu detí a mládeže považujem ich vybavenie dostatočnými informáciami. Je dôležité, aby sa vedeli v on-line priestore o seba postarať, nedali sa šikanovať a zastrašovať. Musia poznať riziká používania internetu,“ zdôraznil minister vnútra R. Mikulec.

Pre veľký záujem zo strany škôl pokračujeme v tomto projekte i tento rok. Deťom sa budú prihovárať odborníci na témy:

  • Internetová bezpečnosť /Jozef Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
  • Nenávistné prejavy na internete /Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ
  • Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy /Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvol si info

V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára 2021 sa lektori a pracovníci IK stretli on-line s ďalšími skupinami tried. Pre prípad záujmu o jednu z uvedených prednášok kontaktujte e-mail: pomocobetiam@minv.sk alebo konkrétnu krajskú IK TU.

(Visited 4 times, 1 visits today)