Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR hľadá analytikov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

04. 01. 2022

hybrid-hrozba-ilustr

Ak vás zaujímajú analýzy, práca s dátami, verejnými politikami, vzdelávanie, dezinformácie, strategická komunikácia či bezpečnostná politika, ponúkame možnosť stať sa členom tímu Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR. Centrum bude kľúčovou súčasťou veľkého národného projektu, ktorý má za cieľ zvýšiť odolnosť Slovenska voči rôznym formám hybridných hrozieb.

Hľadáme:

Prihlásiť sa môžete do 10. januára 2022.

Ponúkame:

  • možnosť profesného a odborného rastu v téme, ktorá naberá na dôležitosti,
  • kontakt s poprednými európskymi a svetovými odborníkmi a inštitúciami,
  • nadpriemerné platové ohodnotenie s možnosťou prémií a bonusov,
  • rôznorodú pracovnú náplň s možnosťou sebarealizácie v tíme pre vec zapálených a motivovaných kolegov.

Na novovytvorenom Centre boja proti hybridným hrozbám zriadenom v rámci Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR budete mať možnosť podieľať sa tvorbe analýz, politík, koncepcií a stratégií s cieľom zvyšovať odolnosť verejnej správy ale i celej spoločnosti voči hybridným hrozbám a ich jednotlivým komponentom.

Aktivity Centra sa zameriavajú na rôzne domény hybridných hrozieb: vnútorná bezpečnosť, ústavné zriadenie, extrémizmus, zbrane a strelivo, združovacie a zhromažďovacie právo, volebné procesy, krízové riadenie a podobne. Významnou zložkou aktivít bude zber indikátorov hybridných hrozieb a ich spracovanie do analytických výstupov. 

Ďalšie pracovné pozície (odborníci na komunikáciu, krízové riadenie a regionálni koordinátori pracujúci v krajských mestách) budú v blízkej dobe nasledovať.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 211 times, 1 visits today)