Cenník

Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a súvisiacich zákonov.

CENA POZNÁMKA
ÚVODNÁ KONZULTÁCIA BEZPLATNE pozn. úvodná konzultácia je bezplatná do 30 minút
PREDMEDIAČNÁ ČINNOSŤ 50.00 € / jednorázovo Začatie mediačného konania, prevzatie sporu, agendy, naštudovanie písomností. Jednorázový poplatok.
SPÍSANIE SPRÁVY O ODMIETNUTÍ MEDIÁCIE 20.00 € / ks. Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania.
SPÍSANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z PREDMEDIAČNEJ ČINNOSTI 20.00 € / ks. Vyhotovenie potvrdenia o ukončení mediácie v predmediačnej fáze pre účely ďalšieho súdeho konania.
MEDIAČNÉ KONANIE 65.00 € / hod. Cena je uvedená za každú začatú hodinu. Základná sadzba za vedenie mediačného konania za každú začatú hodinu mediácie.
POTVRDENIE PRE OSOBY PRIZVANÉ K MEDIÁCII 20.00 € / ks. Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii osobám prizvaným k mediácii.
SPÍSANIE MEDIAČNEJ DOHODY 30.00 € / strana pozn. dohoda sa podpisuje priamo v mediačnom centre
SPÍSANIE INEJ AKO MEDIAČNEJ DOHODY 60.00 € / strana pozn. dohoda sa podpisuje priamo v mediačnom centre

Iné poplatky

Iné poplatky súvisiace s mediačným konaním, ktoré sú súčasťou cenníka:

Služba Cena Poznámka
Telefonická a e-mailová komunikácia 15.00 € / konanie v rámci predmediačnej, mediačnej a postmediačnej činnosti
Administratívne úkony súvisiace s mediáciou 45.00 € / každý úkon
Iné úkony súvisiace s mediáciou 100.00 € / každý úkon (spísanie mediačnej dohody, záverečných správ, dodatkov alebo iných úprav mediačnej dohody a pod.)
Vyhotovenie odpisu listiny alebo kópie listiny 2.00 € / strana
Riešenie spotrebiteľských sporov Cena ustanovená v zmysle zákona

Ostatné poplatky

Ostatné poplatky, ktoré nie sú uvedené v rámci cenníka:

Služba Cena Poznámka
Výjazd pracovníka do terénu na vyžiadanie / výjazd v zmysle § 3, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení
Poskytnutie našich služieb do 12 hodín na vyžiadanie
Poskytnutie našich služieb do 24 hodín na vyžiadanie
Poskytnutie našich služieb do 48 hodín na vyžiadanie (spísanie mediačnej dohody, záverečných správ, dodatkov alebo iných úprav mediačnej dohody a pod.)
Analýza rizík 40 € / strana