Pomáhame samosprávam zapájať obyvateľov do rozhodovania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

08. 02. 2021

samosprava-samosprave-ilustr

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý funguje pod Ministerstvom vnútra SR, otvára celoročný vzdelávací online cyklus o zapájaní verejnosti do rozhodovania o veciach verejných pod názvom NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ.

 

 

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov samosprávy, štátnej správy, zástupcov mimovládnych organizácií či pre študentov vysokých škôl – budúcich pracovníkov verejnej správy. Zamestnanci verejnej správy si tak posilnia svoje zručnosti v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Zámerom je motivovať ich, aby sa čoraz častejšie stávali pripravenými iniciátormi a manažérmi participatívnych procesov na mestských, obecných či samosprávnych úradoch a vedome do svojej práce vnášali princípy otvoreného vládnutia.

Online vzdelávanie sa začína 9. februára 2021. Konať sa bude trikrát do mesiaca utorky od 9:00 do 12:30 hod.

Záujem dosiaľ potvrdilo vyše 150 účastníkov.

Vzdelávací program vznikol na základe výstupov národných projektov Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Podporené boli z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Vzdelávanie sa bude konať  metódou samospráva samospráve,  ktorá spočíva vo vzájomnom učení sa a zdieľaní poznatkov. Svoje skúsenosti budú ďalej odovzdávať obce, mestá, samosprávne kraje, ale aj zástupcovia vybraných rezortov a mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa zapojili do národných projektov.

 • Február patrí téme Samospráva pre všetkých, ktorá bude zameraná na zapájanie zraniteľných skupín, budovanie prístupného mesta a na sociálne podniky a komunitné plánovanie.
 • Marec prinesie tému Zelená samospráva a skúsenosti z participatívneho procesu pri nakladaní s komunálnym odpadom či tvorby koncepcie environmentálnej výchovy.
 • V apríli je témou mesiaca Digitálna samospráva. Predstavíme  občianske technológie a príklady dobrej praxe z Českej republiky, e-nástroje v participácii, ako aj zvyšovanie odolnosti samosprávy voči kybernetickým hrozbám a ochranu proti dezinformáciám.

Záujemcovia o vzdelávací program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ majú možnosť zaregistrovať sa na registračnom linku.

Ďalšie info na webe Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Informácie aj na FB stránke.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od 8. februára štartuje COVID automat, núdzový stav sa predlžuje o 40 dní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

05. 02. 2021

paragraf

Núdzový stav sa na Slovensku od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v piatok 5. februára 2021. Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

 

Začína platiť COVID automat

Od pondelka 8. februára začne platiť na Slovensku COVID automat. Po on-line rokovaní vlády v piatok 5. februára 2021 to na tlačovej konferencii vyhlásil predseda vlády Igor Matovič. 
Čo je COVID AUTOMAT (PDF, 1 MB)?

Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Na uplatnenie viacerých výnimiek zo zákazu vychádzania je potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie starší ako sedem dní. Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu bude zverejňovať ministerstvo zdravotníctva každý utorok.

Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti platné od 8. februára 2021

 • štvrtý stupeň varovania: okres Partizánske, okres Šaľa, okres Zlaté Moravce, okres Revúca, okres Rožňava, okres Bánovce nad Bebravou,okres Hlohovec, okres Trnava, okres Žiar nad Hronom,
 • tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Prievidza, okres Bratislava I.-V., okres Malacky, okres Pezinok, okres Senec, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Humenné, okres Medzilaborce, okres Snina, okres Komárno, okres KošiceI.-IV., okres Košice okolie, okres Levice, okres Martin, okres Michalovce, okres Sobrance, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Levoča, okres Poprad, okres Ilava, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Senica, okres Gelnica, okres Spišská Nová Ves, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Vranov nad Topľou, okres Banská Štiavnica, okres Žarnovica, okres Bytča, okres Detva, okres Krupina, okres Zvolen,
 • druhý stupeň varovania: okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Námestovo, okres Tvrdošín, okres Liptovský Mikuláš, okres Ružomberok, okres Lučenec, okres Poltár, okres Turčianske Teplice, okres Kežmarok, okres Prešov, okres Sabinov, okres Rimavská Sobota, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Trenčín, okres Svidník, okres Žilina, 
 • prvý stupeň varovania: Veľký Krtíš.

 

Grafické znázornenie rizikovosti okresov - stav k 3. 2. 2021

 KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

CESTA DO PRÁCE

 • Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od stredy 10. februára.
 • V okresoch v II. stupni varovania COVID automatu je potrebný od 15. februára test nie starší ako 14 dní, v I. stupni varovania 21 dní.
 • Ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporúča sa, aby sa testoval každých sedem dní. Platí to pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou.
 • Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.
 • Negatívny test však budú potrebovať aj osoby, ktoré pracujú z domu, a to v prípade, že sa chystajú napríklad do banky, na poštu či do výdajne eshopu.

KDE JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je od 10. februára potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky
 • povolené hromadné podujatie
 • výdajné miesto eshopu cestu a iných obchodov
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod
 • orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
 • cesta na najbližší zberný dvor
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania.
 • test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

 • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • k lekárovi na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • za účelom dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • naa súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu.

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň uviedol, že v okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v takýchto okresoch zakážu výučbu na školách,“ povedal minister. V tzv  bordových regiónoch má regionálny hygienik zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy. Minister zdravotníctva tiež poznamenal, že rodičia sa môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Vláda sa na svojom piatkovom rokovaní zhodla na tom, že po novom nebude potrebné potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú aj cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom.

Minister Marek Krajčí víta, že COVID automat bude taký, ako ho odporučili epidemiológovia. Na Slovensku podľa jeho slov budú viac-menej platiť také opatrenie ako v posledných dňoch. „Sme v čiernej zóne. S výnimkou prírody nedochádza k uvoľneniam,“ skonštatoval minister zdravotníctva.

Zdroj: TASR, Ministerstvo zdravotníctva SR

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

aj vás môže kontaktovať podvodník, a to v mene spoločnosti Microsoft, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

05. 02. 2021

mobil-podvody-febr2021-ilustr

Polícia stále zaznamenáva zvýšený počet prípadov podvodných telefonátov na súkromné mobilné telefónne čísla občanov Slovenskej republiky. Podvodníci používajú metódu, na základe ktorej sa príjemcovi hovoru zobrazuje prichádzajúce slovenské číslo. Páchatelia sú pritom pravdepodobne v zahraničí. V anglickom jazyku sa predstavujú ako pracovníci technickej podpory Microsoftu.

Ako účel svojho telefonátu uvádzajú poskytnutie technickej podpory pri oprave problému so softvérom. Na základe inštrukcií obete poskytnú páchateľom vzdialený prístup do svojho počítača. Podvodníci vďaka tomu prístup skutočne získajú aj takto na diaľku a obsah počítača zablokujú. Na to, aby sa podvedení dostali späť k svojim údajom, musia podvodníkom zaplatiť úhradu prostredníctvom internet bankingu. Keďže páchatelia majú naďalej prístup do napadnutého počítača, je pravdepodobné, že po prihlásení do internet bankingu získajú aj citlivé údaje svojej obete a dôjde k ďalším finančným podvodom.

Podvodníci sa predstavujú skutočnými menami zamestnancami Microsoftu, ktoré našli na sociálnych sieťach. Preto je dôležité neveriť ich snahe „poskytnúť pomoc“, aj ak by zo strany obetí došlo k falošnému overeniu ich identity.

Keďže podvody takéhoto rozsahu sa v mnohých prípadoch uskutočňujú zo zahraničia, vzdialenosť a legislatíva cudzích krajín značne limituje možnosti Policajného zboru pri pomoci podvedeným občanom. Šanca na získanie ukradnutých finančných prostriedkov naspäť je tak minimálna.

Na tento druh podvodu upozornila samotná spoločnosť Microsoft, ktorá uvádza aj jednoduchú radu, ako sa nestať obeťou páchateľov – Microsoft nikdy nekontaktujte svojich štandardných zákazníkov ako prvý, kontakt môže vyvolať ako prvý len užívateľ, nie spoločnosť.

https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/ochrana-pred-falo%C5%A1nou-technickou-podporou-2ebf91bd-f94c-2a8a-e541-f5c800d18435

Policajný zbor na túto tému pravidelne upozorňuje na svojich sociálnych sieťach, kde pred časom priniesol aj zvukovú nahrávku autentického hovoru podvodníka.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Osoby, na ktoré Bašternák previedol svoj majetok, neuspeli na súde, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

04. 02. 2021

sud-verdikt-kladivko-ilustr

Štát má vo vlečúcom sa prípade majetku po odsúdenom Ladislavovi Bašternákovi opäť o čosi voľnejšie ruky. Krajský súd v Bratislave rozhodol o posledných odvolaniach voči rozhodnutiam Okresného súdu Bratislava I. podaných Bašternákovými rodinnými príslušníkmi a ďalšími osobami, na ktoré odsúdený previedol svoj majetok v snahe zabrániť jeho prepadnutiu.

Ešte v júni 2020 Okresný súd Bratislava I. novým majiteľom zakázal prevádzať, prenajímať, dávať do užívania alebo zaťažovať majetok vecnými bremenami. Nariadil celkom 6 neodkladných opatrení, pričom voči štyrom opatreniam sa tieto osoby odvolali. Krajský súd v priebehu decembra 2020 a januára 2021 potvrdil platnosť vydaných neodkladných opatrení. To znamená, že s majetkom po odsúdenom nemôžu súčasní majitelia nijako nakladať.

„Je to zároveň potvrdenie správnosti nášho rozhodnutia napriek nejednoznačnej legislatíve ísť s celou záležitosťou na súd a presvedčiť ho, že štát má v konkurznom konaní postavenie veriteľa, a teda aj právo odporu voči špekulatívnym krokom úpadcu,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Bašternákov majetok od augusta 2020 spravuje JUDr. Martin Sečanský, ktorý nahradil JUDr. Lenku Ivanovú. Bývalú správkyňu navrhol Okresný úrad v Bratislave odvolať, keďže nikdy nepodala odporovacie žaloby voči prevedeniu majetku Bašternáka na iné osoby. Za tento prístup v rozpore so záujmami veriteľa, ktorým je štát, jej ministerstvo spravodlivosti vyrúbilo niekoľkotisícovú pokutu.

Ďalším očakávaným krokom bude rozhodnutie súdu o tom, či Bašternákov majetok prepadne štátu, a teda či sa štát stane jeho definitívnym vlastníkom.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Internetová bezpečnosť – nové on-line vzdelávanie na školách

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci sedia oveľa viac pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a on-line priestor prinášajú je tu i mnoho nástrah, ktoré sa priamo dotýkajú predovšetkým detí.

Problematika internetovej bezpečnosti či mediálnej gramotnosti by mala byť dôležitou súčasťou doplnkovej výučby. MV SR na túto potrebu zareagovalo  koncom minulého roka, kedy uskutočnilo niekoľko webinárov pre viac ako 200 žiakov a študentov vo veku od 11 do 17 rokov. Pre veľký záujem škôl rezort vnútra v tejto aktivite pokračuje aj tento rok.

MV SR kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete môžu ľahko stať obeťami trestného činu. Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK) v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci  aj preventívne aktivity. Tie pracovníci IK donedávna vykonávali v teréne, no súčasná situácia si vyžaduje rýchle prispôsobenie sa on-line životu.

Rezort vnútra začal v jednotlivých krajoch spoločne s Detskou organizáciou Fénix organizovať webináre, ktoré si v pilotnej fáze v pohodlí domova vypočulo viac ako 200 detí z Trebišova, Sládkovičova, Námestova, Košíc, Levíc, Handlovej, Prešova či Rožňavy. „Deti a mládež vnímam ako jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva nielen vo fyzickom svete, ale aj v tom virtuálnom. Za kľúčovú a účinnú ochranu detí a mládeže považujem ich vybavenie dostatočnými informáciami. Je dôležité, aby sa vedeli v on-line priestore o seba postarať, nedali sa šikanovať a zastrašovať. Musia poznať riziká používania internetu,“ zdôraznil minister vnútra R. Mikulec.

Pre veľký záujem zo strany škôl pokračujeme v tomto projekte i tento rok. Deťom sa budú prihovárať odborníci na témy:

 • Internetová bezpečnosť /Jozef Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
 • Nenávistné prejavy na internete /Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ
 • Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy /Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvol si info

V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára 2021 sa lektori a pracovníci IK stretli on-line s ďalšími skupinami tried. Pre prípad záujmu o jednu z uvedených prednášok kontaktujte e-mail: pomocobetiam@minv.sk alebo konkrétnu krajskú IK TU.

Polícia sprísnila kontroly dodržiavania protipandemických opatrení, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

03. 02. 2021

dvaja policajti s rúškami

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia prijíma ďalšie opatrenia.  Predbežne do 8. februára treba rátať so sprísnenými kontrolami dodržiavania protipandemických opatrení.   

 

 

Kontrolovať budú hliadky poriadkovej, železničnej a dopravnej polície

Policajti budú vo zvýšenej miere kontrolovať opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty. Zintenzívnený výkon služby policajtov bude na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú  lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne.  

Dopravní policajti zintenzívnia náhodné kontroly dodržiavania zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch, teda diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá I. a II. triedy.

Policajná kontrola

Naďalej platia zvýšené kontroly zamerané na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení v zmysle vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 • povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri,
 • dodržiavanie karanténnych opatrení,
 • obmedzené fungovanie prevádzok.

Vychádzate z domova?

Ak je nevyhnutné opustiť bydlisko, napríklad kvôli zamestnaniu, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný hodnoverný dokument, ktorým preukážete nutnosť cesty.

Polícia preveruje oprávnenosť zo zákazu vychádzania a doklady, ktorými možno preukázať výnimku zo zákazu vychádzania /certifikát, potvrdenie, sms správu či email/  porovnáva s osobnými údajmi konkrétnej osoby. Preto je potrebné mať pri sebe aj občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.

Policajná kontrola

Od začiatku tohto roka policajti preverovali:

 • 1821 prípadov podozrenia z porušenia lekárom stanovenej karantény, 635 osôb toto opatrenie naozaj porušilo,
 • 4904 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok, potvrdilo sa 56 prípadov,
 • 5515 prípadov nenosenia rúšok, pričom 2878 osôb rúško, ani iné prekrytie nosa a úst vôbec nemalo,
 • 8830 prípadov podozrenia z porušenia zákazu vychádzania, v 3679 prípadov sa porušenie naozaj potvrdilo.
 • 769 prípadov policajti postúpili na regionálne úrady verejného zdravotníctva,
 • 422 prípadov policajti postúpili na okresné úrady.

V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ: v blokovom konaní do 1000 € a v správnom konaní do 1659 €.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pravidlá zákazu vychádzania platné od 3. do 7. februára v okresoch s vyššou pozitivitou, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

02. 02. 2021

rusko-chlapec-februar2021

Od 3. do 7. februára 2021 platia sprísnené pravidlá zákazu vychádzania v územných obvodoch ustanovených vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva č. 36/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 203 kB). Zmeny schválila vláda 1. februára 2021 uznesením č. 38/2021, ktorým sa mení uznesenie vlády č. 30/2021

 

Prísnejšie pravidlá platia v okresoch, v ktorých počas celoplošného skríningu dosiahli vyššiu mieru pozitivity na ochorenie COVID-19: 

Dunajská Streda, Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Komárno, Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Medzilaborce, Košice – okolie, Nové Zámky, Trebišov, Rožňava, Krupina, Malacky, Pezinok, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Senec, Humenné, Košice, Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza, Zvolen. 

Výsledok testu alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vstup do prevádzok či priestorov zamestnávateľa, ste povinní v uvedených okresoch na požiadanie predložiť a prevádzkovatelia, respektíve zamestnávatelia, majú oprávnenie doň nahliadnuť.  

Kde v týchto okresoch potrebujete negatívny test od 3. februára?

 • práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy,
 • pošta, banka, poisťovňa,
 • čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica,
 • servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • výdajné miesto obchodu, eshopu a zásielkovne,
 • orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíku, autisti, osoby s mentálnym postihnutím a osoby so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu),
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a návratu späť,
 • cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča do školy,
 • sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy,
 • povolené hromadné podujatie. 

Kde sa v týchto okresoch dostanete aj bez negatívneho testu od 3. februára?

 • nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • lekár (vrátane sprevádzania blízkej osoby) a lekáreň,
 • testovanie na COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska,
 • venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska,
 • veterinárna starostlivosť,
 • cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy,
 • cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právom styku s dieťaťom (vrátane sprevádzajúcej osoby),
 • cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od bydliska,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • súdne pojednávanie.

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a úradov v týchto okresoch od 3. februára?

 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 vykonaného od 27. januára,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 7. novembra do 26. januára,
 • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • seniori nad 65 rokov,
 • dieťa do 10 rokov,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • osoba so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím,
 • osoba so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologickí pacienti,
 • osoba, ktorá bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na Slovensko, ak územie SR  opustia do 48 hodín od vstupu.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra pokračuje v projekte webinárov o internetovej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti pre školy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

01. 02. 2021

webinar-ilustr

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci trávia oveľa viac času pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a online priestor prinášajú, je tu i množstvo nástrah ohrozujúcich predovšetkým deti.

 

Problematika internetovej bezpečnosti či mediálnej gramotnosti by mala byť dôležitou súčasťou doplnkovej výučby. MV SR na túto potrebu zareagovalo  koncom minulého roka, kedy uskutočnilo niekoľko webinárov pre viac ako 200 žiakov a študentov vo veku od 11 do 17 rokov. 

MV SR kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete môžu ľahko stať obeťami trestného činu. Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov  v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci aj preventívne aktivity. Tie pracovníci informačných kancelárií donedávna vykonávali v teréne, no súčasná situácia si vyžaduje rýchle prispôsobenie sa online životu.

Rezort vnútra začal v jednotlivých krajoch spoločne s Detskou organizáciou Fénix organizovať webináre, ktoré si v pilotnej fáze v pohodlí domova vypočulo viac ako 200 detí z Trebišova, Sládkovičova, Námestova, Košíc, Levíc, Handlovej, Prešova či Rožňavy. „Deti a mládež vnímam ako jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva nielen vo fyzickom svete, ale aj v tom virtuálnom. Za kľúčovú a účinnú ochranu detí a mládeže považujem ich vybavenie dostatočnými informáciami. Je dôležité, aby sa vedeli v on-line priestore o seba postarať, nedali sa šikanovať a zastrašovať. Musia poznať riziká používania internetu,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

Pre veľký záujem zo strany škôl pokračujeme v tomto projekte aj v roku 2021. S deťmi budú hovoriť odborníci o témach:

 • Internetová bezpečnosť  – Jozef  Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,  
 • Nenávistné prejavy na internete – Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ
 • Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy – Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvoľ si info

V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára 2021 sa lektori a pracovníci informačných kancelárií stretli online s ďalšími skupinami tried.

V prípade záujmu o niektorú z uvedených prednášok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu  TA.13G4@4SGKY2FQF4FD@, prípadne oslovte priamo príslušnú krajskú informačnú kanceláriu.

 

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Bratislava a Nitra sú napokon medzi horšími okresmi, povinne testovať ale nebudú musieť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

29. 01. 2021

dva antigénové testy v rukách

Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí  to na tlačovej konferencii v piatok 29. januára 2021 oznámil na základe verifikovania a preverenia všetkých dát zo skríningového testovania. Povinné testovanie ich síce nečaká, no minister výrazne odporúča obyvateľom opäť sa otestovať.

Podľa definitívnych výsledkov ostala miera pozitivity na úrovni 1,24 percenta. „Z celkovo realizovaných 297.323 testov bolo pozitívnych 36.978,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Oznámil tiež, že aj keď by sa malo v okresoch Bratislava a Nitra povinne testovať, vzhľadom na čas oznámenia informácie sa dohodol s predsedom vlády SR, aby sa zmenilo uznesenie vlády tak, že po 3. februári v týchto okresoch nebude vyžadované potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Minister však ľudí vyzval, aby sa testovali.

Oficiálne výsledky skríningu oznámené 29. januára
Poukázal pritom na situáciu v nemocniciach. „Najmä v Bratislavskom kraji rastie počet hospitalizovaných, miera rastu je okolo 4 percent, ak sa situácia nezmení, Bratislava sa dostane do rovnakej situácie, v akej bola Nitra,“ upozornil  Marek Krajčí. „Naozaj odporúčam, aby sa ľudia v Bratislave i Nitre otestovali v najbližších dňoch,“ uviedol minister.

Poukázal v tejto súvislosti i na to, že ak pri vývoji epidemiologickej situácie ostane Slovensko v rámci COVID automatu v najhoršom štvrtom stupni, teda „v čiernej farbe“, ľudia budú potrebovať pri ceste do zamestnania po 8. februári negatívny test. Odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy sa, naopak, dostali do skupiny s lepšími výsledkami.

Pri tejto príležitosti dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.

Zároveň oznámil, že vláda od 8. februára zrejme obnoví núdzový stav a zavedie ďalší zákaz vychádzania, z ktorého budú platiť v niektorých prípadoch výnimky pre tých, ktorí budú mať negatívny test na ochorenie COVID-19.

 

Zdroj: TASR, Ministerstvo zdravotníctva SR

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok