Ministerstvo vnútra pripravuje zásady zmysluplného plánovania pri obstarávaní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

16. 03. 2021

planovanie-ilustr

Nové vedenie ministerstva vnútra po nástupe v marci 2020 okamžite začalo s mapovaním stavu ekonomického zabezpečenia rezortu a dospelo k záveru, že značnej časti komodít chýba koncepčné riešenie. Vzhľadom na situáciu s pandémiou a nepriaznivou rozpočtovou bilanciou bolo potrebné mnohé zámery prehodnotiť a sústrediť sa primárne na tie oblasti, kde nedostatok bezprostredne ohrozuje chod zložiek ministerstva.

Manažment ekonomickej sekcie v tejto súvislosti pripravuje koncept, ktorý umožní zmysluplne plánovať. „Do procesov verejného obstarávania sme zaviedli predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých dokážeme lepšie zadefinovať predmet zákazky, upokojiť trh a tiež vyvinúť tlak na konečnú cenu,“ povedal štátny tajomník MV SR Ján Lazar.

Vedenie ministerstva vnútra odštartovalo aj rokovania so zazmluvnenými dodávateľmi s požiadavkou, aby vzhľadom na situáciu, ktorá sa odráža aj na trhu, znižovali dodacie ceny. „Dohadovanie cien smerom nadol sa musí stať štandardom v hospodárení štátu. Sú prípady, keď sa nám podarilo ceny znížiť o 70 percent, a to sú miliónové úspory, vďaka ktorým možno obstarať pre políciu, hasičov či okresné úrady ďalšie potrebné komodity,“ doplnil minister vnútra  Roman Mikulec.

Autopark MV SR

Jedným z prvých krokov nového vedenia bola analýza stavu vozového parku MV SR a vypracovanie kvalitného koncepčného dokumentu Plán obnovy vozidiel MV SR na roky 2021-2025. V rezorte vnútra totiž doposiaľ neexistovala žiadna rámcová zmluva na nákup vozidiel.

Zámerom je vybudovať moderný, efektívny a ekologický vozový park. Súčasťou obnovy vozového parku bude aj jeho optimalizácia formou zdieľania vozidiel /tzv. car sharing/, vrátane prehodnotenia počtov vozidiel na konkrétne pracoviská. Optimalizácia by mala zároveň zabezpečiť rovnomerné opotrebovanie a používanie vozidiel na jednotlivých pracoviskách.

Ministerstvo vnútra zároveň súbežne spustilo projekt Zelené MV SR, kde formou bezplatnej zápožičky testuje možnosti nasadenia ekologických vozidiel.

Vozový park MV SR - infografika

V rámci plánu obnovy plánuje ministerstvo vnútra v prvej fáze obnoviť vozidlá staršie ako 12 rokov a s nájazdom vyšším ako 250-tisíc km: pre zložky rezortu vnútra je potrebné obstarať osobné automobily strednej triedy, vyššej strednej triedy, SUV a tiež automobily typu veľké MPV.

Polícia čoskoro dostane 52 kusov nových motocyklov a do výkonu služby chceme obstarať merače rýchlosti, analyzátory dychu či techniku na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke.

Rezortu vnútra sa podarilo vyrokovať aj nižšie ceny pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia. 

Výstrojné

Súčasné vedenie ministerstva vnútra identifikovalo veľké nedostatky aj v oblasti výstrojnom zabezpečení príslušníkov PZ a HaZZ. Rezort vnútra preto vysúťažil dodávateľov, uzavrel rámcové dohody a už začiatkom tohto roka dorazilo do skladov sedem typov obuvi v celom veľkostnom sortimente, tričká aj polokošele.
Hasičom od roku 2013 chýbali súčasti výstroja v hodnote takmer 4 milióny eur, čo je v prepočte asi 800 eur na jedného hasiča. Po dlhých rokoch tak hasiči dostali ťažké zásahové odevy a rukavice, ku ktorým čoskoro pribudnú zásahové prilby a ďalšie doplnky, bez ktorých nemôžu zasahovať. 

Pripravený je aj nákup rovnošiat, vrchných odevov a ďalších výstrojných súčastí.

Informatika

Vzhľadom na úlohy, ktoré bude ministerstvo vnútra zabezpečovať v najbližšom období, pripravujeme a už aj dokončujeme verejné obstarávania na množstvo systémov a zariadení.

Národné personalizačné centrum Prezídia PZ by čoskoro malo dostať novú linku na výrobu dokladov, prostredníctvom ktorej bude vydávať elektronické doklady pre systém e-zdravie. Vzhľadom na záujem štátnych inštitúcií o služby vládneho cloudu je potrebné rozšíriť a obmeniť jeho hardvér. Modernizuje sa vyvolávací systém na klientskych pracoviskách, s čím súvisí aj obstaranie nových používateľských kioskov.

Pracoviská dokladov, dopravné inšpektoráty i oddelenia cudzineckej polície by mali byť vybavené novou výpočtovou technikou.

Naším cieľom je začať aj s verejným obstarávaním projektov financovaných z eurofondov, ktoré zlepšia pracovné podmienky zamestnancov, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu zníženiu byrokracie a zefektívneniu procesov. Pre hasičov plánujeme obstarať systém krízovej mobilnej komunikácie.

Investičná výstavba

Na budúci rok plánuje ministerstvo vnútra spustiť 164 investičných akcií v celkovom objeme 46 miliónov eur. Cieľom je vylepšiť stav a predĺžiť životnosť budov v správe rezortu, znížiť ich energetickú náročnosť a vylepšiť pracovné prostredie pre klientov i zamestnancov.

Plánovaná je rekonštrukcia desiatich budov klientskych centier, v rámci bežnej investičnej výstavby chce rezort vnútra opraviť 59 stavieb.
Pokračovať sa bude aj v budovaní špeciálnych výsluchových miestností. Úpravy pre ekologickejšie a lacnejšie fungovanie plánujeme postupne na  45-tich budovách, pre ďalších 42 pripravujeme projekty.   

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Medzinárodný projekt o manipulácii športových súťaží prispel k presadzovaniu kultúry integrity a spoločenskej zodpovednosti v športe, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

12. 03. 2021

dubravka-ilustr

Medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ (2019 – 2020), ktorého partnerom je Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, bol ukončený záverečnou konferenciou pod názvom Športové manipulácie a trestná činnosť ovplyvňujúca šport. Konferencia sa konala 10. marca 2021 pod záštitou koordinátora projektu –  CSCF Nadácie pre integritu v športe.

NAKAPodujatie zorganizoval portugalský partner projektu pri príležitosti predsedníctva krajiny v Európskej únii. Počas  konferencie odzneli vystúpenia partnerov projektu zo 7 európskych krajín a zástupcov medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu a športových stávok participujúci na projekte:  Interpol, European Elite Athletes Association (EU Athletes), Univerzita Aix-Marseille (Sports Law Centre), Global Lottery Monitoring System (GLMS) a Rada Európy (TMC and KCOOS+).

Do projektu sa  okrem NAKA Prezídia PZ zapojili orgány činné v trestnom konaní z Cypru, Fínska, Maďarska, Holandska, Litvy a Portugalska, aby spoločným úsilím čelili hrozbám manipulácie športových súťaží a súvisiacim trestným činom korupcie, podvodov, prania špinavých peňazí, či trestným činom medzinárodných zločineckých skupín, narúšajúcich hodnoty integrity a zásadu fair play v športe.

Medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ reflektoval potreby implementácie a praktickej aplikácie Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (Macolin, 2014) a stanovenia referenčného rámca v dynamicky sa meniacom kontexte technologického vývoja a súvisiacej globalizácie i nárastu nových kvalifikovaných foriem, metód a prostriedkov páchania trestných činov manipulácie športových súťaží, nazývanej tiež  match-fixing

Logo projektu

Zástupca Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na záverečnej konferencii k projektu zdôraznil: „Uvedomujúc si závažnosť problému športových manipulácií a nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre rozvoj a dôveryhodnosť športu na národnej i medzinárodnej úrovni, vyjadrujeme odhodlanie aktívne čeliť  týmto hrozbám a rozvíjať aktivity v záujme ochrany integrity športových súťaží, dôveryhodnosti inštitúcií a jedinečných  hodnôt, ktoré prináša šport pre spoločnosť.“

V propagačnom videu k projektu účinkuje aj náš futbalista Martin Dúbravka

Realizácia medzinárodného projektu IntegriSport Erasmus+ prispela k zvyšovaniu povedomia o nových trendoch v trestnej činnosti ovplyvňujúcej  šport a športové súťaže v súlade s vývojom moderných informačných a platobných prostriedkov a  posilneniu spolupráce orgánov presadzovania práva s orgánmi verejnej správy a organizáciami v oblasti športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj k presadzovaniu kultúry  integrity a spoločenskej zodpovednosti v športe.

Na záverečnej konferencii riaditeľ CSCF – Nadácie pre integritu v športe a manažér projektu IntegriSport Erasmus+ Norbert Rubicsek informoval o výsledkoch jeho medzinárodného výskumu, pričom vyjadril presvedčenie, že medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ a spolupráca s partnermi z európskych krajín natrvalo prispela k presadzovaniu politiky dôvery a integrity v športe, ako aj k posilneniu zaangažovanosti útvarov presadzovania práva pri odhaľovaní a postihovaní manipulácie športových súťaží v európskom priestore.

 

Pre viac informácií o medzinárodnom projekte IntegriSport Erasmus+, kontaktujte CSCF Nadáciu pre integritu v športe, mailová adresa  4FQ.KLFDAOQAQ@KLFDAGLIYK3G@.


 Prečítajte si tiež: Slovenskí kriminalisti zorganizovali medzinárodný seminár na tému manipulácia športových súťaží

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Polícia informovala o výsledkoch kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

10. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000 € a v správnom konaní do 1659 €.

 

V týždni od 1. 3. do 7. 3. 2021  policajti odhalili 8473 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 182 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 7 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 2834 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 5768 prípadov porušenia zákazu vychádzania.

Napomenutím bolo vybavených 992 prípadov, uložených bolo  6853 pokút za viac ako 316 000 €, postúpených bolo 381 prípadov a v riešení je 247 prípadov.

Okrem bežného výkonu služby polícia do intenzívnych kontrol a zvýšeného výkonu služby nasadila ďalších vyše 5000 príslušníkov, ktorí počas jedného týždňa skontrolovali takmer 80-tisíc osôb.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor – 8 691 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky-  192 príslušníkov

 Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:

 • Policajný zbor – 5 097 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky – 2 102 príslušníkov.

Počet kontrolovaných osôb: 79 996

Situácia od začiatku roka (1.1. – 7.3.2021)

Policajti zistili 31122 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 609 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 247 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 281 prípadov postúpili regionálnym úradom verejného zdravotníctva a 61 prípadov je ešte v riešení;
 • 86 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
 • 10167 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 7276 blokových pokút, 1873 napomenutí, 916  prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 102  prípadov je ešte v riešení;
 • 20360 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 16917 blokových pokút, 1380 napomenutí, 963 prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  1100 prípadov je ešte v riešení.

Napomenutím bolo vybavených 3273 prípadov, uložených bolo 24440 pokút, postúpených 2246 a v riešení je 1263 prípadov.

Situácia v krajoch od začiatku roka

Kraje s najvyšším počtom priestupkov:

 • 7516 priestupkov v Prešovskom kraji,
 • 4840 priestupkov v Banskobystrickom kraji,
 • 3845 priestupkov v Košickom kraji.

Najmenej priestupkov bolo zaznamenaných:

 •  2533 v Nitrianskom kraji
 •  2896 v Bratislavskom kraji.

Priestupky zistené v ostatných krajoch:

 • 3113 v Trenčianskom kraji,
 • 3167 v Žilinskom kraji
 • 3312 v Trnavskom kraji.

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Minister vnútra prijal veľvyslanca UK Nigela Bakera, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

09. 03. 2021

britska-vlajka

Minister vnútra SR Roman Mikulec  v utorok 9. marca 2021 prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Nigela Bakera. Obsahom stretnutia boli najmä témy vzájomnej policajnej spolupráce, problematiky obchodovania s ľuďmi, strelných zbraní, brexitu, či  boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Spolupráca policajných zborov oboch krajín je  na veľmi vysokej úrovni a obe strany ju hodnotia ako bezproblémovú. Týka sa napríklad oblasti nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, či spoločných praktických cvičení zásahových jednotiek. V oblasti boja proti praniu špinavých peňazí veľmi dobre funguje medzinárodná spolupráca s National Crime Agency (NCA), ktorá priamo spolupracuje s našou Finančnou spravodajskou jednotkou.

Stretnutie na MV SR

V Spojenom kráľovstve žije podľa dostupných zdrojov viac ako 100-tisíc občanov SR, aj preto je spolupráca Slovenska a Veľkej Británie v oblasti boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami, organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a výmena informácií veľmi dôležitá,“ zdôraznil po stretnutí minister vnútra Roman Mikulec.

Témou rokovania bola tiež smernica  Rady EÚ o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorá doposiaľ nie je prebratá do slovenského zákona o strelných zbraniach a strelive. Na  Slovensku však už aktuálne prebieha potrebný legislatívny proces a novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť v lete. Britská strana túto aktivitu víta.

Nigel Baker a Roman Mikulec

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva na záver stretnutia otvoril aj debatu k pobytu občanov Veľkej Británie a ich rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky po brexite. V súvislosti s otázkou o prípadnom predĺžení lehoty na vybavenie nových dokladov dátum 30. júna 2021 naďalej ostáva finálnym termínom na ich výmenu. Tá sa týka približne 2,5 tisíc britských občanov žijúcich  na Slovensku. Ak si občania Veľkej Británie a ich rodinní príslušníci nevymenia doklady o pobyte do 30. júna, v žiadnom prípade nestrácajú svoje právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré im vyplýva z dohody o vystúpení. Ich doklady sa však stanú neplatné.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od 3. marca intenzívnejšie kontroly na hraničných priechodoch, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

02. 03. 2021

colník sa rozpráva s vodičom

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky Policajný zbor od stredy 3. marca 2021 opäť posilňuje a zintenzívňuje kontroly na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. Pri kontrolách policajtom pomôžu príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Vojaci budú slúžiť v zmiešaných hliadkach spolu príslušníkmi Policajného zboru. V tomto prípade plnia úlohy Policajného zboru (na základe zákonného zmocnenia a rozhodnutia vlády ) a teda majú aj rovnaké oprávnenia ako policajti: môžu zastavovať motorové vozidlá, vyžadovať preukázanie sa dokladmi a podobne.      

Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do Slovenskej republiky bude vykonávaná kontrola osobnej dopravy 24 hodín denne. Na menších, menej vyťažených vstupoch, budú prebiehať kontroly v exponovaných  časoch a v časoch, kedy sa na základe analýz a štatistík predpokladá najväčšia intenzita dopravy. 

Hraničné priechody, ktorými možno prechádzať:

Hranica s Rakúskom 

 • Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica),
 • Bratislava – Petržalka – Berg,
 • Bratislava – Jarovce -Kittsee (otvorený v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.),
 • Moravský Sv. Ján – Hohenau 

Hranica s Českou republikou 

 • diaľnica Brodské – Břeclav,
 • Brodské – Lanžhot,
 • Holíč – Hodonín,
 • Skalica – Sudoměřice (nová cesta),
 • Vrbovce – Velká nad Veličkou,
 • Moravské Lieskové – Strání,
 • Drietoma – Starý Hrozenkov,
 • Horné Srnie – Brumov – Bylnice,
 • Lysá pod Makytou – Střelná Makov – Bílá-Bumbálka,
 • Klokočov – Bíla,
 • Svrčinovec – Mosty u Jablunkova.

Hranica s Maďarskom

 • Čunovo – Rajka (ďialnica)
 • Rusovce – Rajka (stará cesta) len v časoch od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod.,
 • Medveďov – Vámosszabadi,
 • Komárno – Komárom (nový most),
 • Komárno – Komárom,
 • Štúrovo – Esztergom,
 • Šahy – Parassapuszta,
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat,
 • Ráros – Ráróspuszta v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.,
 • Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somosköújfalu,
 • Kráľ – Bánréve,
 • Hosťovce – Tornanádaska od 06:00 hod. do 18:00 h,
 • Milhosť – Tornyosnémeti (rýchlostná cesta R4),
 • Milhosť – Tornyosnémeti,
 • Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79),
 • Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  (od 6:00 hod. do 18:00 hod.).
 • diaľnica Skalité – Zwardoň,
 • Skalité – Zwardoň,
 • Oravská Polhora – Korbielów,
 • Trstená – Chyžné,
 • Podspády – Jurgów,
 • Mníšek nad Popradom – Piwniczna,
 • Becherov – Konieczna,
 • Vyšný Komárnik – Barwinek.
Ostatné komunikácie nie je možné využívať na vstup alebo výstup zo Slovenskej republiky.

Polícia pozorňuje, že bude monitorovať aj uzatvorené hraničné priechody.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kontroly dodržiavania protipandemických opatrení budú vykonávať aj policajti v civile, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

01. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a na základe uznesenia vlády SR č. 123 z 28. februára 2021 polícia prijíma ďalšie opatrenia od stredy 3. marca 2021.

 

Polícia nasadí všetky dostupné sily a prostriedky využitím všetkých svojich zložiek. Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície.

Od stredy budú v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj ich kolegovia v civilnom odeve.
Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol polícia neuvádza, ubezpečuje však, že úlohy bude plniť s maximálnym nasadením.

Naďalej zostávajú v platnosti úlohy, ktoré policajti plnili dlhodobo:

 • do služieb s policajtmi budú naďalej velení aj príslušníci ozbrojených síl SR;
 • policajti sa pri kontrolách zamerajú predovšetkým na:
  • miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupišťa, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne),
  • dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy),
  • opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. na kontroly účelu cesty.

Výsledky doterajších kontrol /1. január – 25. február 2021/

 • 427 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 173 prípadov v blokovom konaní, 15 prípadov napomenutím, 216 prípadov postúpili RÚVZ SR a 23 prípadov je ešte v riešení;
 • 79 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RÚVZ SR;
 • 7333 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 5290 blokových pokút, 1212 napomenutí, 736 postúpených na RUVZ  SR a 95 je ešte v riešení;
 • 14592 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 11959 blokových pokút, 993 napomenutí, 752 postúpených na RUVZ SR a 888 je ešte v riešení;
 • 318 prípadov porušenia § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. (okrem ods. 1 písm. c) a písm. f)) , z tohov blokovom konaní uložených 165 pokút, 61 napomenutí, 82 postúpených, 10 je ešte v riešení;
 • SPOLU priestupky a delikty: 22749, napomenutím bolo vybavených 2281 prípadov, uložených 17587 pokút, postúpených 1865 a v riešení je 1016 prípadov.

  

     Ďakujeme všetkým, ktorí zodpovedným prístupom chránia seba aj svoje okolie.

 

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Vláda prijala nové opatrenia na potlačenie pandémie, ak nezaberú, hrozí tvrdý lockdown a uzatvorenie krajiny, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

01. 03. 2021

covid-virus-marec-ilustr

Vláda v nedeľu 28. februára 2021  prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, treba sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

 

Opatrenia  vzišli z trojdňových rokovaní (23.-25. februára 2021)  predstaviteľov štátu a vedcov.

 

Zvýšia sa pandemické dávky

Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou benefitov a kontrol. Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID-príplatok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena rodiny (OČR). Cieľom je tiež zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény a zaviesť e-karanténu hneď, ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia.

Povinné nosenie respirátorov

Druhým okruhom opatrením je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Odporúčania pre domácu liečbu, kontroly nahlasovania pozitívnych osôb u lekárov

Na zlepšenie prednemocničného manažmentu pozitívnych pacientov sa pripraví verejne dostupná a zrozumiteľná informácia „Cesta pacienta s ochorením COVID-19“. Obsahovať bude odporúčania na domácu liečbu a zoznam kvalitných pulzných oxymetrov. 

Umožní sa bezodkladné nahlásenie pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi. Zlepšia sa aj kontroly dostupnosti lekárov zo strany vyšších územných celkov.

Vláda zaviedla tiež kontroly nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára. Všeobecní lekári si aktualizujú štandardné postupy, upravia harmonogram ich ambulancie a zavedú povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovaným pacientom.

Vláda urýchlene zaobstará terapeutické monoklonové protilátky na zníženie rizika hospitalizácie.

Predsedovia VÚC by mali zriadiť emaily, nonstop linku a webstránky na nahlasovanie nedostupnosti všeobecných lekárov. Starostovia a primátori by mali od 3. marca na svojom území zabezpečiť testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Vládny kabinet odporúča starostom a primátorom, aby zabezpečili maximálne množstvo kontrol protiepidemických opatrení mestskou alebo obecnou políciou. Mali by tiež prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie základných životných potrieb pre osoby pozitívne na ochorenie COVID-19.

Home office

Zavedený má byť tiež prezenčný výkon práce, ktorá je nevyhnutná. Pri ceste do práce sa ľudia budú musieť preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

 Predškolská a školská dochádzka bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne výsledky sa budú overovať RT-PCR testom.

Menej výnimiek do prírody, pozitívne testovaní budú môcť len do lekárne a k lekárovi

Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. marca zrušiť hlavný hygienik SR.

Hľadanie mutácií vírusu

Urýchlene sa má spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia COVID-19. Raz za dva týždne sa tiež majú pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu. Testovanie by sa tiež malo zacieliť na osoby s príznakmi, v ohniskách a potenciálnych ohniskách. Stratégia očkovania sa aktualizuje na základe dostupných dát z klinického skúšania.

Kontroly sa sprísnia, pomôže armáda aj obecné polície

 Pomáhať by pri nich mali aj vojaci, mestskí či obecní policajti. O výsledkoch kontrol a prípadných pokutách sa má pravidelne informovať.  

Ministerstvo vnútra má bezodkladne zabezpečiť výrazné zvýšenie kontrol protiepidemiologických opatrení Policajným zborom. Zintenzívniť by sa mali napríklad náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény. Spustiť by sa mala aj e-karanténa, a to hneď po jej sfunkčnení. Vyžadovať sa má striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajniach. Zriadiť sa má aj nonstop linka, mail alebo webstránka na prípadné nahlásenie porušovania opatrení.
      

Zmeny a sprísnenie kontrol sa dotknú aj režimu na hraniciach. Výnimkou na cestu do a zo zahraničia má byť negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného v Európskej únii, nesmie byť starší ako sedem dní. Výnimka sa vzťahuje aj na ľudí, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu, na osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 s dokladom nie starším ako tri mesiace a osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny, od čoho uplynulo aspoň 14 dní.

Po zavedení e-karantény by sa mala zaviesť možnosť výberu medzi domácou alebo štátnou karanténou.

Zdroj: TASR, MV SR

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pozor na podvodníkov pri sčítaní obyvateľstva

Máme za sebou prvé týždne sčítania obyvateľov. Na Slovensku prebieha od 15. februára do 31. marca a to po prvý raz plne elektronicky. No, ak si nedáte pozor, môžete prísť o úspory.

Obyvatelia sa sčítavajú sami alebo s pomocou blízkej osoby. Podmienkou je mať k dispozícii počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. Na stránke www.scitanie.sk je potrebné vyplniť formulár a hotovo. Kto takú možnosť nemá, môže o pomoc požiadať príbuzného alebo blízku osobu.

Ak sa napriek tomu obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, na splnenie povinnosti sčítania bude môcť využiť asistované sčítanie.

V každej obci alebo meste budú kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže asistent. Na takéto miesto je ale potrebné sa osobne dostaviť.

Obce a mestá pamätali aj na chorých a imobilných obyvateľov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky, ani sa dostaviť na kontaktné miesto. Tí budú môcť telefonicky požiadať   mobilných asistentov, aby ich za účelom sčítania navštívili.

A práve pri asistenčnom sčítaní odporúčame byť zvlášť opatrný. Mohli by to zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných asistentov.

Asistenčné sčítanie bude prebiehať od 01. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra.

 • Upozorňujeme preto obyvateľov, no najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám. Mohli by ich telefonicky alebo osobne kontaktovať podvodníci a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,
 • odporúčame všetkým, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, aby žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, prípadne známych, ktorých poznajú a ktorým dôverujú,
 • vyzývame obyvateľov, ak sa nemôžu alebo nevedia elektronicky sčítať sami alebo s pomocou blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní
  • osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce, či mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo
  • telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent príde sčítať priamo do ich bydliska.

Mobilných asistentov sčítania stanovuje obec alebo mesto. Budú sa povinne preukazovať príslušným preukazom. Obyvatelia si s nimi najskôr dohodnú presný čas príchodu. V telefonáte sa dozvedia aj meno a priezvisko mobilného asistenta, aby podvodníkom zabránili kontaktovaniu pod zámienkou, že sú mobilní asistenti alebo inej pomoci pri sčítaní. Podvodníkom nejde o pomoc, ale o to, aby sa dostali do príbytku obete a okradli ju o cennosti a peniaze.  Nepohrdnú ani osobnými dokladmi, ktoré by mohli zneužiť.


Zhrnutie

 • Nevpúšťajte cudzie osoby v žiadnom prípade do obydlia,
 • nekomunikujte s osobami, ktoré nepoznáte a chceli by vám pomôcť s čítaním obyvateľstva, iniciatíva na sčítanie musí prísť vždy z vašej strany a to buď sčítaním sa elektronicky, návštevou na to určeného miesta alebo požiadaním asistenta o pomoc telefonicky z vašej strany a dohodnutím presného času návštevy a mena skutočného asistenta,
 • ak máte čo i len podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami pri sčítaní, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158.

Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva – https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pozor-podvodnici-su-schopni-okradnut-vas-aj-pocas-scitania-obyvatelov

Začalo sa s identifikáciou osôb pre vakcináciu v piatej fáze , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

26. 02. 2021

vakcinacia-ilustr

V najbližších dňoch by sa malo v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 93/2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, začať aj s vakcináciou osôb v piatej fáze.

Osoby, ktoré patria do tejto kategórie definuje bod E, písmeno b) vyhlášky ako „osoby nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia“.

Ministerstvo vnútra ako vecný gestor zákona o kritickej infraštruktúre prijalo prostredníctvom sekcie krízového riadenia úlohu zosumarizovať zoznam osôb, ktoré jednotlivé rezorty v spolupráci so subjektami v ich pôsobnosti identifikujú v súlade s touto vyhláškou. Oslovená bola aj Kancelária prezidentky SR, Národná rada SR a Úrad vlády SR.

„Zodpovednosť identifikovať a následne zaslať zoznam osôb v súlade s vyhláškou je individuálne na každom rezorte. Žiadam všetky ministerstvá, aby k tejto úlohe pristúpili s plnou vážnosťou a tak, aby sa na zozname nachádzali len osoby, ktoré sú nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu. V žiadnom prípade nemožno vakcináciu v piatej fáze zjednodušene chápať ako očkovanie radových úradníkov. Je dôležité, aby sme tento signál vyslali verejnosti a aby v súlade s ním konali aj všetky oslovené orgány štátnej správy,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

 Ďalší postup

Všetky rezorty v spolupráci so subjektami v ich pôsobnosti postúpia vypracovaný zoznam osôb sekcii krízového riadenia MV SR, ktorá ho následne prehodnotí. V prípade, že bude spĺňať stanovené kritériá a bude zaručená odôvodnenosť očkovania identifikovaných osôb, zoznam v anonymizovanej forme (len s uvedením rodného čísla) postúpime  Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré tieto údaje vloží do svojej databázy. Následne bude jednotlivým rezortom zaslaný prihlasovací link. Podmienkou prihlásenia sa na očkovanie bude, že rodné číslo prihlasovanej osoby sa bude nachádzať v databáze NCZI.

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Foto: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)

Prístup spotrebiteľov k spravodlivosti sa zlepší

Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Právnou úpravou, ktorú dnes na návrh ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej schválila vláda, sa zefektívnia pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom je zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu neprijateľnosti zmluvných podmienok.

Ak žalovaný dnes podáva odpor proti platobnému rozkazu, musí byť vecne odôvodnený. Odpor teda musí spočívať v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, pripojení listín, na ktoré sa odvoláva a označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Môže teda nastať situácia, keď spotrebiteľ v dôsledku relatívne krátkeho času na vyhľadanie právnej pomoci si sám na základe svojich znalostí práva vyhotoví odpor, ktorý bude nedostatočne odôvodnený. Podľa procesných predpisov to môže znamenať rozhodnutie súdu o odmietnutí odporu.

Ministerstvo preto pripravilo zmenu právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku. Súd bude mať povinnosť prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.

Upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku sú skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník. Návrhom zákona sa zabezpečuje, aby bol jednoznačnejšie vyjadrený vzťah sudcu a vyššieho súdneho úradníka pri posudzovaní spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok. Ak ide o spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach posudzované sudcom, je potrebné, aby sa súdny úradník pred rozhodnutím so sudcom poradil. Povinnosťou sudcu, pri ktorom vyšší súdny úradník pôsobí, bude tiež kontrola plnenia povinností vyššími súdnymi úradníkmi vo vzťahu k normám, ktorých cieľom je zabraňovať uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok voči spotrebiteľom.

Právnou úpravou sa tak  zefektívni kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli posudzované v súdnom konaní sudcom tak, aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa zlepší prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.

Ak Národná rada SR právnu úpravu schváli, má byť účinná od 1. júla 2021.


Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva –https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3224