Rezervovať si termín si môžete aj pri vybavovaní dokladov a návšteve katastra, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

07. 05. 2021

vysis-novy

V rámci skvalitňovania elektronických služieb obyvateľstvu ministerstvo vnútra od pondelka 10. mája 2021 v pilotnom režime sprístupní prvé služby novovybudovaného Univerzálneho rezervačného systému, s pomocou ktorého je možné dohodnúť si termín na konkrétny čas. Po novom okrem dopravných inšpektorátov sa bude dať objednať sa aj na oddelenia dokladov a pracoviskách katastra.

Univerzálny rezervačný systém

Ministerstvo vnútra pri týchto agendách spúšťa online objednávanie postupne.

Od pondelka 10. mája to bude možné na pracoviskách v Bratislavskom a Prešovskom kraji, postupne budú do nového systému pripojené aj ostatné kraje:

 • od 17. mája Nitriansky a Košický kraj,
 • od 24. mája Trnavský a Trenčiansky kraj
 • od 31. mája  Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.

Systém v pilotnom režime je zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 km od miesta svojho trvalého pobytu.

Postupne budú možnosti online rezervácie v novom systéme doplnené aj o ďalšie agendy ministerstva vnútra, napríklad na úseku hlásenia pobytu či cudzineckej polície. 

Pravidlá a postupy 

 • Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu.
 • Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom a používateľ vyčká na pozvanie k pracovisku.
 • PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Ak občan nemá platný doklad /v prípade straty či krádeže OP/, o nový môže požiadať len osobne na ktoromkoľvek pracovisku dokladov. Pri agendách dopravných inšpektorátov navyše prebehne kontrola, či žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, v prípade používateľa-sprostredkovateľa bude potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na notárskom či matričnom úrade.

Nový vyvolávací systém - infografika

Ministerstvo vnútra bude splnenie podmienok rezervácie dôsledne vyžadovať.  Rezerváciu, ktorá ich nebude spĺňať, nebudeme akceptovať.

Rezervácia pri evidencii vozidiel

Na dopravných inšpektorátoch, vybavených novým rezervačným systémom, ministerstvo vnútra otestuje novú politiku. Spočíva v tom, že v utorok a vo štvrtok budú vybavovať len online objednaných klientov, v ostatných troch dňoch klientov bez objednania. Tieto pravidlá začnú platiť od 17. mája. Ministerstvo vnútra následne vyhodnotí ich prínosnosť.

Úkony v rámci Národnej evidencie vozidiel totiž patria medzi najžiadanejšie služby. V roku 2020 ministerstvo vnútra zaznamenalo na dopravných inšpektorátoch vyše 300-tisíc online rezervácií, čo z celkového počtu všetkých návštev predstavuje asi 40 percent. 

Od navýšenia počtov termínov a rozšírenia online rezervácií aj na agendy dokladov a katastra  očakáva MV SR zrýchlenie a skvalitnenie vybavovacích procesov a skrátenie čakacích lehôt.  Taktiež  nižšiu koncentráciu osôb v priestoroch pracovísk, čo je obzvlášť dôležité v časoch pandémie.

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Minister Roman Mikulec hovoril s veľvyslancom Cyperskej republiky o migrácii a azyle, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06. 05. 2021

cyprus-vlajka

Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 6. mája 2021 prijal veľvyslanca  Cyperskej republiky na Slovensku  Nicosa Nicolaou. Témou rokovania bola najmä migrácia a nový pakt o migrácii a azyle, rovnako ako opatrenia v rámci pandémie Covid 19.

Podľa veľvyslanca migračné tlaky, ktorým čelia členské štáty EÚ v prvej línii, trápia aj Cyprus. Ochrana vonkajšej hranice a zabránenie nelegálnym vstupom sú pre dobre fungujúci systém mimoriadne dôležité.

Slovenská republika však za najúčinnejší nástroj považuje efektívne návraty.

Nicos Nicolaou a Roman Mikulec

„Cítim solidaritu s krajinami, ktoré bojujú s veľkým prílivom nelegálnych migrantov a Slovenská republika v tejto oblasti dlhodobo pomáha. Vláda nedávno schválila návrh, ktorý som predložil a na problematiku migrácie vyčleníme milión eur,” zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Skončila 4. zbraňová amnestia, Slováci dali preskúmať vyše 1600 strelných zbraní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06. 05. 2021

ilustrácia - IV. zbraňová amnestia

Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla 2021 na útvaroch Policajného zboru 1 615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53 025 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke to bolo na Slovensku už štvrté kolo zbraňovej amnestie,  počas ktorej mohli naši občania odovzdať nelegálne držané zbrane beztrestne. 

Zbrane a strelivo skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách v Bratislave, Košiciach a v Slovenskej Ľupči. Expertízou prešla doteraz približne tretina prípadov zo zbraňovej amnestie. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti.

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.

Zbraňovú amnestiu považujem za úspešnú, odovzdaných boli spolu tisícky kusov zbraní a nábojov, ktoré mali ľudia doma bez povolenia. Aj takáto forma prevencie nám pomáha zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Znižovaním množstva nelegálnych zbraní znižujeme aj riziko, že by sa nimi mohla páchať trestná činnosť. Redukujeme tým aj možnosť prípadných zranení neodbornou manipuláciou so zbraňou osobami, ktoré nemajú zbrojný preukaz,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Výsledky 4. zbraňovej amnestie - infografika

Podľa očakávaní a na základe skúseností z minulosti doniesli najviac zbraní a streliva ľudia na políciu posledný mesiac amnestie. V apríli bolo odovzdaných 755 zbraní, čiže takmer polovica všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31 553 kusov streliva, čo predstavuje takmer 60 percent.

 • Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasledujú Trnavský kraj (288), Banskobystrický kraj (273), Prešovský (182), Nitriansky kraj (170), Žilinský kraj (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113).
 • Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13 869). Nasleduje Trenčiansky kraj (12 158), Trnavský kraj (9 011),  Prešovský kraj (7 698), Košický kraj (6 409), Nitriansky kraj (1 585) a Žilinský kraj (1 500).

Pre balistikov sa amnestia skončí preskúmaním poslednej zbrane a posledného náboja. Po skúsenostiach z minulých amnestií oddelenie balistiky KEÚ odhaduje, že expertíza všetkých zbraní a streliva bude trvať minimálne rok. Závisí to od množstva a zložitosti prípadov z aktuálnej trestnej činnosti, ktorých skúmanie má prioritu.

 • Na Slovensku bolo ku koncu roku 2020 149 380 držiteľov zbrojného preukazu. Celkový počet zbraní kategórií A, B alebo C bol 375 409.
 • V roku 2020 bolo 50 trestných činov spáchaných s použitím strelnej zbrane, v roku 2019  to bolo 69 trestných činov. Údaje sú bez špecifikácie, či išlo o legálne alebo nelegálne držanú zbraň.

Zaujímavosti a skladba zbraní

 • Občania odovzdali rôzne krátke a dlhé zbrane, mierne prevažujú zbrane dlhé.
 • Zhruba 27 percent tvorili pištole, ďalej to boli guľovnice (24 percent), malokalibrovky (12 percent), brokovnice  (11 percent), revolvery (6 percent), guľomety (2,6 percenta), hlavné časti zbraní (8 percent), expanzné zbrane (4 percentá). Zvyšok tvoria ostatné typy zbraní a strelivo. Definitívne a presné čísla budú jasné až po preskúmaní všetkých zbraní. 
 • Odovzdané boli aj zbrane pochádzajúce z obdobia prvej a druhej svetovej vojny. 
 • V malom množstve sa vyskytli aj zbrane historické, teda podľa platnej legislatívy zbrane vyrobené do 31. decembra 1890. Tieto zbrane boli v rôznom technickom stave. Vyskytli sa však aj zaujímavé exempláre, ako príklad možno uviesť loveckú brokovú dvojku systému Lankaster z druhej polovice 19. storočia. Išlo o zbraň s hlavňami z damascénskej ocele, bohato ručne rytú loveckými motívmi.  
 • Technický stav zbraní je rôzny, od zlého technického stavu až po veľmi dobrý. Niektoré exempláre boli v peknom a zachovalom stave.
 • Jeden občan odovzdal v marci naraz 34 kusov zbraní. Medzi nimi boli raritné kúsky ako napríklad samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925-30, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období či samočinné pušky MP43 známe tiež ako “Sturmgewehr 44” z obdobia druhej svetovej vojny.
 • V Bratislavskom kraji doniesol občan vo februári 4 960 kusov guľových nábojov kalibru 7,62 x 39 mm uložených v dvoch drevených debnách. Ide o náboje československej výroby určené pre dlhé guľové zbrane príslušného kalibru, napríklad aj pre známu československú samočinnú pušku Sa vz. 58.
 • Objavila sa aj slávna pištoľ nemeckej výroby Parabellum Luger P.08 z vojnového obdobia v zachovalom stave. Je to jedna z najznámejších a vo svojej dobe aj najmasovejšie vyrábaných samonabíjacích pištolí, ktoré mala nemecká armáda zaradené vo výzbroji. Ako jednu z mála zbraní vôbec ich vo veľkej miere používala tak v prvej, ako aj druhej svetovej vojne.
 • Na políciu priniesol občan napríklad aj torzo samonabíjacej pištole Walther P.38 zavedenej ako služobná pištoľ nemeckej armády v roku 1938.

Výsledky prechádzajúcich zbraňových amnestií

Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva, pričom experti pri žiadnej zo zbraní nezistili, že by bola použitá pri spáchaní trestného činu.

 1. zbraňová amnestia: 14. 4 2005 – 14. 4. 2006 – odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
 2. zbraňová amnestia: 1. 11 – 2009 – 31. 5. 2010 – odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva,
 3. zbraňová amnestia: 1. 12. 2014 – 31. 5. 2015 – odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 36326 kusov streliva.

Zbraňové amnestie splnili svoj účel,  teda zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Zároveň je to aj spôsob na prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.  


 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Spolupráca rezortu vnútra a finančnej správy na hraniciach sa zintenzívni, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

04. 05. 2021

mikulec-hranica-vrtulnik-ilustr

Kontrola a synchronizácia výkonu hraničných a colných kontrol na priechodoch na schengenskej hranici s Ukrajinou a dohoda o vyššej úrovni spolupráce medzi Prezídiom PZ a Finančnou správou SR boli cieľom pracovnej cesty v Sobranciach v utorok 4. mája 2021, ktorej sa zúčastnili minister vnútra SR Roman Mikulec, prezident PZ Peter Kovařík, prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Robert Gucký. 

Východná hranica s Ukrajinou si podľa ministerstva vnútra, polície i finančnej správy zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. V súčasnosti sa ako problém javí napríklad zlyhávanie interných procesov, či dlhé čakacie doby v nákladnej aj osobnej doprave.

Návšteva na východnej hranici

Východnú hranicu tiež čaká viacero rekonštrukcií, vďaka ktorým sa zefektívni práca zložiek PZ.

 • Finančná správa v spolupráci s MV SR vytvorí na hraničnom priechode Vyšné Nemecké ďalších 9 vybavovacích miest pre cestujúcich v osobnej doprave.
 • MV SR zavedie nový elektronický zaznamenávací systém Entry – Exit. Zabezpečí sa aj rozšírenie kamier na hraničných  priechodoch a vo vybavovacích boxoch, ktoré budú prepojené na PZ a FS s uchovaním záznamu  90 dní.  
 •  Od roku 2022 bude na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a Ubľa pracovať 18 policajtov zo stáleho zboru Frontex, ku ktorým pribudne expert na kradnuté motorové vozidlá. Polícia bude spoluprácu s finančnou sprývou  rozvíjať v oblastiach spoločného výkonu služby, spoluprácou operatívnych orgánov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a Kriminálneho úradu finančnej správy.

Návšteva na východnej hranici

„Pre odhaľovanie a vyšetrovanie protiprávnej činnosti je mimoriadne dôležité rozvíjať spoluprácu s finančnou správou. V tomto roku sa preto uskutoční niekoľko organizačných zmien v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície, vďaka ktorým dôjde k zvýšeniu efektivity riadenia a manažovania hraníc,”  povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Spoločným cieľom je odstrániť korupciu, zlepšiť boj proti nelegálnej migrácii a pašovaniu tovaru, ako aj posilniť inšpekčnú činnosť.  „Ochrana východnej hranice pred nelegálnou migráciou, dovozom zakázaných látok a odstránenie korupcie je našim spoločným cieľom. Za finančnú správu môžem povedať, že sme k tomu urobili prvé kroky. Plánujeme personálne posilniť hraničný priechod Vyšné Nemecké ako aj obstarať novú techniku. Máme veľký záujem, aby sa východná hranica stala výkladnou skriňou,” skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Zintenzívnenie spolupráce víta aj Prezident PZ, Peter Kovařík: „Prepojenie Policajného zboru a finančnej správy je nevyhnutnou súčasťou nielen boja s daňovými deliktami, ale taktiež aj boja s nelegálnou migráciou a trestnou činnosťou, ktorá je so štátnou hranicou spojená. Bolo preto potrebné vidieť na vlastné oči, ako východná hranica funguje. Nastavíme systém spolupráce tak, aby odzrkadľoval potreby a problémy dnešnej doby.“ 

MV SR bude zároveň v období rokov 2021-2022 plniť úlohy uložené  Stratégiou európskeho  integrovaného riadenia hraníc. Ide najmä o dodávku prístrojov na nočné videnie – infra prístrojov a termokamier, terénnych motorových vozidiel, štvorkoliek, tiež dronov a bezpilotných zariadení potrebných pre výkon hraničného dozoru.

FOTO: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Samosprávy už môžu posielať pokuty za nesprávne parkovanie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30. 04. 2021

zakaz-statia-ilustr

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 


Príjem z pokuty bude patriť obci.

Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.

Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní (čo je max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) a v riadnom konaní (čo je max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 r. za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) ani možnosť použiť “papuču” sa v tejto súvislosti nemenili. (Obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v riadnom konaní je to iba v právomoci Policajného zboru.)

Čo môžu robiť mestá a obce

 • zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia),
 • vydať rozkaz o pokute,
 • prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
 • rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Dôvody zmeny

Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.

Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. 

Poslanecký návrh novely zákona o cestnej premávke schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci 2021. Spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Košickému pracovisku Nemocnice Sv. Michala pribudlo oddelenie pre dlhodobo chorých, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 04. 2021

nemoc-ilustr

Priestory, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou, poskytnú miesto pre viac ako 50 pacientov. Oddelenie vo štvrtok 29. apríla 2021 slávnostne otvorili minister vnútra Roman Mikulec s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarský a s generálnym riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom.

Košické pracovisko Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s. vzniklo 1. mája 2019  spojením Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. a Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala.  Nemocnica dlhé roky materiálne a stavebne chátrala, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá začala krátko po fúzii. Pri rekonštrukčných prácach boli rešpektované názory a pripomienky pamiatkárov,  keďže budova je kategorizovaná ako kultúrna pamiatka

Otvorenie oddelenia pre dlhodobo chorých

Rekonštrukciou boli vytvorené jedno-, dvoj- a trojposteľové  izby, ktoré sú plne klimatizované, majú samostatné WC a kúpeľňu. Pôvodný počet lôžok 35 sa navýšil na 52 a na oddelení pribudol aj zdravotnícky personál.
Napriek tomu, že ide o rezortnú nemocnicu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť prioritne zamestnancom ministerstva vnútra a ministerstva obrany, ako aj výsluhovým dôchodcom týchto rezortov, som nesmierne rád, že pri aktuálnej možnosti hospitalizovať naraz až 52 pacientov bude oddelenie prístupné aj pre širokú verejnosť,” povedal pri príležitosti otvorenia oddelenia minister Roman Mikulec.

Otvorenie oddelenia pre dlhodobo chorých

Oddelenie sa špecializuje na doliečovanie poúrazových stavov a jeho súčasťou je aj rehabilitačné pracovisko. Lôžok pre túto skupinu pacientov je v Košiciach a širšom okolí nedostatok, vyťaženosť lôžok bude zrejme maximálna. V prípade potreby je Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s., pracovisko Košice, pripravená poskytovať aj nadštandardné služby.

„Som veľmi rád, že najmä vďaka pomoci ministra vnútra  Romana Mikulca sa nám podarilo vytvoriť zo starých schátraných priestorov nové, moderné oddelenie, kde hospitalizovaní pacienti určite ocenia nadštandardné podmienky poskytované nemocnicou. Oddelenie bude slúžiť hlavne k doliečeniu vážnych poúrazových stavov, pacientov po náhlych mozgových príhodách a pre pacientov s diagnózami vyžadujúcimi dlhodobú zdravotnú starostlivosť,”  uviedol generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej.

FOTO: MV SR, Vladimír Benko

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kabinet sa oboznámil so správou o trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 04. 2021

§

Každoročnú Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy za obdobie roka 2020 predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec v stredu 28. apríla 2021. Od 1. januára 2020 sa pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby rozšírila aj o vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov, ktorých na Slovensku pôsobí takmer 8200.

 

Úrad inšpekčnej služby evidoval v roku 2020 na úseku trestného konania 1 959 trestných vecí (vyšetrovacích spisov), čo je o 170 viac ako v roku 2019. Ukončiť sa podarilo viac ako 75 %. V 69 prípadoch podali vyšetrovatelia návrh na podanie obžaloby.

Z celkového počtu vyšetrovaných trestných vecí sa 1 650 týkalo príslušníkov Policajného zboru, 218 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 91 príslušníkov Finančnej správy. V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 obvinil aj 10 civilných osôb.

Polícia

Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2020 obvinených 99 policajtov, z toho 15 v riadiacej funkcii. V 61 prípadoch podal vyšetrovateľ aj návrh na podanie obžaloby.

 • Zo 173 rôznych vyšetrovaných trestných činov bolo viac ako 90 spáchaných proti poriadku vo verejných veciach.
 • Najvyššie zastúpenie malo aj v minulom roku zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
 • Nasledujú trestné činy proti životu a zdraviu, ktorých sa policajti dopustili v súvislosti s dopravnými nehodami. Prevažná väčšina z nich sa stala mimo výkonu služby a ani v jednom prípade nebol prítomný alkohol.
 • Treťou najčastejšie zastúpenou skupinou boli v roku 2020 trestné činy proti majetku, ktorých sa policajti dopustili 13-krát, pričom najčastejšie bol vyšetrovaný podvod.

Väzenská a justičná stráž

Trestné stíhanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže viedol Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 v 218 prípadoch, pre 8 rôznych trestných činov. Celkovo bolo obvinených 7 príslušníkov (z toho jednej v riadiacej funkcii) a v 5 prípadoch podal vyšetrovateľ návrh na podanie obžaloby.

Najpočetnejším trestným činom bolo aj u príslušníkov ZVJS zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zabezpečovaním neoprávneného prospechu voči odsúdenému. Ďalšie trestné činy ako ublíženie na zdraví, neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru, porušovanie autorských práv alebo ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, sa netýkali výkonu služby príslušníkov.

Finančná správa

Trestnú činnosť páchanú  v radoch Finančnej správy vyšetrovali v roku 2020 v 91 prípadoch. Obvinených bolo 8 príslušníkov Finančnej správy, z čoho v 3 prípadoch vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby. Celkovo bolo vyšetrovaných 15 rôznych trestných činov. Medzi nimi prípad dopravnej nehody v čase služby, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu usmrtenia a ublíženia na zdraví. Ďalej trestný čin obmedzovania osobnej slobody, vydierania a trestný čin podvodu.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Vláda schvália správu o migračnej politike za rok 2020, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28. 04. 2021

migracny-september2020 (4)

Minister vnútra Roman Mikulec na rokovaní vlády Slovenskej republiky v stredu 28. apríla 2021 predložil každoročnú Súhrnnú  správu o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2020.  Dokument vypracovalo ministerstvo vnútra na základe vyhodnotenia úloh jednotlivých subjektov štátnej správy.

Pandémia Covid-19 výrazným spôsobom zasiahla aj oblasť migrácie a azylu v globálnom aj národnom kontexte, čo sa odzrkadlilo aj v počtoch žiadostí o udelenie azylu. V roku 2020 bol v rámci EU zaznamenaný pokles v počte žiadostí o udelenie azylu o 35 %. Kým v roku 2019 ich bolo 713 000, minulý rok len niečo cez 461 000.  

Na Slovensku bolo podaných 282 žiadostí o udelenie azylu, pričom Slovenská republika udelila 11 azylov a poskytla 27 doplnkových ochrán.

Celkový počet cudzincov s platným pobytom na území SR k 31.12.2020 vzrástol na 150 000 o takmer 7 000  viac ako rok predtým. Slovensko sa v rámci členských krajín OECD nachádza medzi krajinami s najnižším podielom pracovnej sily zo zahraničia (2.7%). Tretinu z celkového počtu tvoria občania susednej Ukrajiny.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zbraňová amnestia končí v piatok 30. apríla , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 04. 2021

zbranova-ilustrak2

V marci odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru 327 nelegálne držaných strelných zbraní a 3 589 kusov streliva. Pripomíname, že štvrté kolo zbraňovej amnestie končí 30. apríla, dokedy môžu občania beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Celkovo bolo odovzdaných od novembra do konca marca 860 zbraní a 21 472 kusov streliva.

Odovzdané zbrane a strelivo skúmajú priebežne balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách: Bratislava, Košice a Slovenská Ľupča. Aktuálne je spracovaných a preskúmaných vyše 40 percent prípadov zo zbraňovej amnestie. 

Objavila sa aj zaujímavosť. Jeden občan odovzdal v marci naraz 34 kusov zbraní, ktoré ešte čakajú na balistické preskúmanie. Medzi nimi boli raritné exempláre ako napríklad samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925-30, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období či samočinné pušky MP43 známe tiež ako Sturmgewehr 44 z obdobia druhej svetovej vojny.

Význam zbraňovej amnestie je hlavne v prevencii – znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj v znížení páchania trestnej činnosti so zbraňou.

Strelec so zbraňou

Najviac zbraní bolo odovzdaných za päť mesiacov amnestie v Trnavskom kraji (173). Nasledujú Banskobystrický kraj (142), Bratislavský kraj (132), Prešovský kraj (97), Nitriansky kraj (88), Žilinský kraj (80), Košický kraj (75) a Trenčiansky kraj (73).

Najviac kusov streliva občania odovzdali v Bratislavskom kraji (7 902). Nasleduje Trenčiansky kraj (5 409), Košický kraj (2 530), Prešovský kraj (1 892), Trnavský kraj (1 411), Nitriansky kraj (1 113), Žilinský kraj (1 060) a nakoniec Banskobystrický kraj (155).

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať. Podmienkou je, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.

 

Prečítajte si tiež:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od pondelka nastanú ďalšie zmeny v pravidlách vstupu na Slovensko, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 04. 2021

rusko-zodpovedne-policia

Od pondelka 26. apríla 2021 od 6. hodiny nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 195/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 315 kB)

 • Upravuje sa diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov, a to  z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.
 • Výnimku z karantény budú mať taktiež občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

V obidvoch prípadoch je potrebné predložiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní.

Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia.

Pribudnú niektoré špecifické výnimky z karantény bez potreby negatívneho testu na základe súhlasu ministerstva pôdohospodárstva pre:

 • osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva,
 • osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,  
 • vlastníkov alebo držiteľov zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie.  

TRANZIT

Karanténa ani negatívny test sa nebude vyžadovať pri trazite  občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ. Cez územie SR je však potrebné  prejsť bez zastavenia /okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt/, a to najneskôr do 8 hodín od vstupu.

 Zdroj:UVZ SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok