Ministerstvo kultúry pripravilo veľkú reformu mediálnych zákonov

Ministerka kultúry Natália Milanová na tlačovej konferencii predstavila veľký balík nových mediálnych zákonov pre 21. storočie. 

Moderné zákony, ktoré pomôžu novinárom pracovať slobodne a bezpečne

Nové zákony majú za cieľ pretransformovať slovenskú mediálnu legislatívu, zmodernizovať ju a urobiť ju funkčnou pre 21. storočie. Veľkou prioritou reformy je tiež pomôcť novinárom, aby mohli vykonávať svoju prácu slobodne a bezpečne.

“Ide o reformný balík, ktorým nahrádzame zastarané zákony, ktoré čiastočne vznikali ešte za Vladimíra Mečiara. Predstavme si tú dobu – používali sme tlačidlové telefóny, na internet sa chodilo do internetových kaviarní a bolo to takmer 10 rokov do vzniku Facebooku. Som rada, že po prijatí tohto balíka zákonov sa mediálny trh na Slovensku konečne dostane po legislatívnej stránke na európsku úroveň a do 21. storočia,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Ministerstvo kultúry prostredníctvom týchto krokov prináša komplexnú mediálnu reformu. Viac ako 250 paragrafov rieši kľúčové témy ako transparentné vlastníctvo médií, ochrana zdroja, zrovnoprávnené práva a povinnosti pre televíziu, rozhlas, tlačené aj online médiá, riešenie online video platforiem a podobne. Práve legislatívne vyriešenie online médií bolo témou, ktorú sa neúspešne pokúšali uchopiť doterajšie vlády už od roku 2004, no až návrh terajšieho vedenia MK SR priniesol dlho očakávané a nevyhnutné riešenie tejto otázky.

“Požiadavky na zmodernizovanie mediálnych zákonov prichádzali už aj za predchádzajúcich vlád. Dnes však môžeme byť radi, že sa na to SMER a vláda Róberta Fica vykašľali, pretože dopady by boli obrovské,” doplnila Natália Milanová.

Balík mediálnych zákonov vznikal niekoľko mesiacov. Ministerstvo kultúry ho tvorilo v spolupráci so zástupcami šéfredaktorov a odborníkmi z praxe. Okrem odborných diskusií rezort kultúry zároveň viedol rokovania s koaličnými partnermi, aby zabezpečil maximálny konsenzus a ľahší priebeh a schválenie v Národnej rade.

Mediálny zákon – transparentnosť a lepšie podmienky           

Nový zákon o mediálnych službách z dielne ministerstva kultúry upravuje televíziu a rozhlas bez ohľadu na to, či vysielajú štandardne, alebo online. Zároveň zavádza pre televízie a rozhlas viacero práv a povinností. Po novom si každý sledovateľ (divák, poslucháč, čitateľ) bude vedieť dohľadať, kto je vlastníkom daného média. Zákon tiež zlepší podmienky pre znevýhodnené skupiny nepočujúcich a nevidiacich zvýšením pomeru titulkovania až na 100% či hlasového komentovania na 50% pri verejnoprávnych médiách. Definovaná bude tiež ochrana zdroja, spoločné pravidlá pre reklamu, lepšia ochrana maloletých i redakčná zodpovednosť za obsah, ktorý dané médium zverejňuje.

Autorský zákon – pomoc autorom, podpora výskumu a obmedzenie technologických gigantov

Novela autorského zákona zavedie viaceré digitálne výnimky, napríklad pre čerpanie údajov (tzv. data mining). Ochráni aj domácich vydavateľov internetových periodík pred predátorskými praktikami sociálnych sietí a vyhľadávačov. Dôležitou novinkou je  aj tzv. bestseller clause – ide o právo na dodatočnú odmenu. Ak sa autor dohodne s vydavateľom na odmene za svoje dielo, avšak daná kniha, film či iné dielo sa stane obzvlášť úspešným, vydavateľ bude mať povinnosť podeliť sa s autorom o výnosy z predaja.

Zákon o publikáciách – zjednotenie pravidiel

Súčasťou veľkého balíka nových mediálnych zákonov je aj tretí zákon – Zákon o publikáciách, ktorý nahrádza zastarané zákony (tlačový zákon z roku 2008 a zákon o povinných výtlačkoch ešte z čias Mečiara v roku 1997). Zjednocuje prostredie pre tlačové agentúry, vydavateľov tlače a webové portály. Rezort kultúry chce prostredníctvom neho poskytnúť rovnakú štartovaciu čiaru pre všetky typy „tlače“. Zároveň ním vytvára podmienky pre verejne dostupný register médií. Definuje tiež rámec sponzoringu, ktorý sa síce dial aj doteraz, no nebol vyriešený zákonom.

V tejto súvislosti sa zákony dotknú i dezinformačných médií – ak chcú mať práva ako médiá, musia sa na ne vzťahovať i povinnosti.

Zdroj: Ministerstvo kulúry Slovenskej republiky

Envirokriminalisti dostali nové dopravné prostriedky do náročného terénu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

22. 11. 2021

ENVIRO-ILUSTR

Globálna diskusia o klimatických zmenách a ochrana životného  prostredia sú kľúčovou témou aj v našej spoločnosti. Vláda sa preto v programovom vyhlásení zaviazala posilniť výkonnosť orgánov činných v trestnom konaní s dôrazom na boj s organizovanými formami envirokriminality. „Jej dôsledky vnímame všetci citlivo, napríklad v štatistickom náraste vyšetrovanej trestnej činnosti cítime zmenu postoja občanov k životnému prostrediu,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec pri  oficiálnom odovzdaní novej techniky policajtom z úseku environmentálnej kriminality v pondelok 22. novembra 2021.

Envirokriminalisti dostali do výbavy terénne vozidlá, štvorkolky  a člny obstarané v rámci projektu „Posilnenie kapacít PZ v boji proti environmentálnej trestnej činnosti“. Technika je plne financovaná z dotácií  Environmentálneho fondu, s ktorým ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu o poskytnutí podpory vo výške 2,5 mil. eur.

Ľubomír Vačok, Roman Mikulec a Mario Kern

Počet zistených a oznámených enviromentálnych trestných činov na Slovensku každoročne stúpa, napríklad za  minulý rok to bolo 3421 prípadov, pričom polícia začala trestné stíhanie v 1800 prípadoch a vzniesla 912 obvinení. Objasnenosť tejto trestnej činnosti sa pohybuje v priemere okolo 55 – 60 percent.

Minister Roman Mikulec a šéf envirokriminalistov Mario Kern

Environmentálnymi trestnými činmi sú podľa Trestného zákona  ohrozenie a poškodenie životného prostredia, pytliactvo, nezákonné nakladanie s odpadmi, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, porušovanie ochrany fauny a flóry, protiprávne výruby stromov, krádeže dreva, pytliactvo, ohrozovanie zdravia závadnými potravinami, čierne stavby a samozrejme týranie zvierat.  Dokumentovanie väčšiny z nich sa odohráva v život a zdravie ohrozujúcich podmienkach, častokrát v zlom počasí a v tme.

Nové vozidlá

Minister vnútra preto vyzdvihol úsilie policajtov  z odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia PZ  vedeného plk. Mariom Kernom, ktorí veľmi aktívne participovali na príprave verejného obstarávania. „Výsledkom ich snaženia sú nielen špičkové vozidlá a člny, ale aj bezmála 400-tisícová úspora oproti pôvodnému rozpočtu,“ spresnil Roman Mikulec. 

Nové vozidlá

Za proaktívny a partnerský prístup pri napĺňaní cieľov projektu a ústretovosť pri jeho ďalšom pokračovaní sa minister poďakoval riaditeľovi Environmentálneho fondu Ľubomírovi Vačokovi, ktorý sa zúčastnil na oficiálnom akte odovzdávania. „Správanie jedincov a organizovaných skupín, ktorí neberú  ohľad na  stav nášho životného prostredia, nám nie je ľahostajný, preto ma teší úspech tohto projektu“, skonštatoval Ľubomír Vačok.

Čln

Šéf envirokriminalistov Mario Kern je presvedčený, že nová kvalitná technika ich posunie vo odhaľovaní trestnej činnosti, keďže pri jej výbere vychádzali z praktických skúseností, keď mali častokrát problém dostať sa na miesto činu. „Okrem vozidiel bude náš útvar vybavený modernou záznamovou a fotodokumentačnou technikou, naším cieľom je vybudovať  vysokošpecializovaný, dobre vycvičený a špičkovo vybavený tím kriminalistov,“ dodal.

Člny

Envirokriminalisti pred už pred dvomi rokmi iniciovali zásadné zmeny v trestných kódexoch, na základe ktorých trestné činy proti životnému prostrediu riešia  vyšetrovatelia služby kriminálnej polície. Predtým sa tomu venovali zväčša policajti obvodných oddelení, čo sa vzhľadom špecifiká tejto trestnej činnosti neosvedčilo. Od apríla 2019 sú súčasťou štruktúry odborov kriminálnej policie na krajských policajných riaditeľstvách operatívne oddelenia envirokriminality, na každom působí 7 policajtov, ktorým pri vyšetrovaní, vrátane skráteného, pomáhajú 4 vyšetrovatelia.  

Foto: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Firmy môžu kontrolovať OTP status zamestnancov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

21. 11. 2021

greeenpass

Firmy a zamestnávatelia už môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie Covid-19, alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test (napríklad prostredníctvom digitálneho Green passu a aplikácie OverPass). Od pondelka 22. novembra 2021 však ešte nebudú môcť zamedziť vstupu zamestnancom na pracovisko, ak sa nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení (OTP).

 

V najbližších dňoch bude zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, na základe ktorej bude umožnený vstup na pracovisko len pre osoby, ktoré sa preukážu niektorým z potvrdení:

 • o očkovaní proti ochoreniu Covid-19,
 • o prekonaní ochorenia Covid-19,
 • o negatívnom PCR/Ag teste,
 • prípadne vykonaním testu/samotestu priamo u zamestnávateľa.

Ak sa po vydaní vyhlášky zamestnanci nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení, nebudú môcť nastúpiť do práce a zároveň to bude považované za prekážku na strane zamestnanca, čiže nebudú mať nárok na mzdu a zároveň ani na kompenzáciu mzdy zo strany štátu.

Ministerstvo zdravotníctva intenzívne rokuje s rezortmi práce a hospodárstva o spôsobe kompenzácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať testovanie svojich zamestnancov. Do úvahy pripadajú možnosti finančnej kompenzácie alebo poskytnutie testov zamestnávateľom.

O dátume zverejnenia a účinnosti vyhlášky ÚVZ SR, ako aj o spôsobe spolupráce so zamestnávateľmi a uvedením podmienky OTP pre zamestnancov do praxe, budú  zainteresované inštitúcie bezodkladne informovať verejnosť, zamestnávateľov a samosprávy.  

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

COVID automat sa od pondelka 22. novembra sprísni najmä pre nezaočkovaných, hygienici už vydali nové vyhlášky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 11. 2021

vakcinacia-ilustr

Nová verzia COVID automatu od pondelka 22. novembra 2021 sprísni podmienky najmä pre ľudí nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok 18. novembra 2021 ho odobrila vláda. Materiál sa však má podľa Ministerstva zdravotníctva SR ešte v nasledujúcich týždňoch upravovať podľa vývoja epidemiologickej situácie.
 

Automat (PDF, 507 kB)zaviedol nový režim OP, teda:

 • kompletne zaočkované osoby alebo
 • tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Zrovnoprávniť sa teda má postavenie kompletne očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pôjde o kategóriu s označením OP. “Tieto dve skupiny ľudí budú v mnohých ohľadoch zvýhodňovaní. Nemusia sa dvakrát do týždňa testovať do práce, môžu slobodne chodiť do obchodov, teda nielen do esenciálnych, ale aj do nákupných centier,” povedal po rokovaní vlády premiér Eduard Heger.

Dodal, že  nový COVID automat zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach. Zdôraznil, že pôjde o dočasné riešenie, očakáva, že to bude trvať tri týždne. Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Avizuje posilnenie kapacít v očkovacích centrách, preto vyzval nezaočkovaných dať sa zaočkovať, aby mohli potom využívať uvoľnenia.

Nový covid automat zavádza  “regionálny lockdown pre nezaočkovaných“. Jednotlivé opatrenia do praxe upravujú aktuálne vyhlášky úradu verejného zdravotníctva účinné od 22. novembra 2021:

Novinky podľa COVID automatu:

 • Vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch má byť bez obmedzení.
 • V červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP.
 • V bordových a čiernych okresoch sa má tiež obmedziť otváracia doba neesenciálnych obchodov od 5. do 22. hodiny.    
 •  Pre hromadné podujatia má platiť pre režim OP 200 ľudí v červenej farbe, 100 ľudí v bordovej farbe a 50 ľudí v čiernej farbe.
 • Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení.
 • Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí.
 • Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.
 • Nákupné centrá majú byť otvorené pre režim OP bez ohľadu na farbu okresu. Pre základný režim a režim OTP majú byť otvorené len v zelených a oranžových okresoch.  
 • V zelených a oranžových okresoch má platiť rúško v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri. Pre červené, bordové a čierne okresy má byť povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na hromadných podujatiach s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do dvoch metrov.

Prečítajte si: Podrobná informácia úradu verejného zdravotníctva k zmenám a povinnostiam od 22. novembra 2021 (PDF, 251 kB)


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Sanačné práce v Chemku Strážske pokračujú, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 11. 2021

hasici-sudy-nakladanie4

Hasiči zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Humenné odstránili ďalšie 200-litrové sudy s PCB látkami v lokalite „ošípáreň”, ktoré obsahovali Delór 106 /derivát PCB využívaný ako plastifikátor do náterových hmôt a polymérových zmesí/, ako aj destilačné zvyšky z výroby PCB látok v tekutom stave. Počas prác v areáli bývalého závodu Chemko Strážske dosiaľ naplnili osem kontajnerov.

Podľa vyjadrenia veliteľa brigády pplk. JUDr. Mariána Pouchana budú práce pokračovať minimálne do konca novembra.

Medzi plastovými sudmi bolo aj osem kusov s vysokokoncentrovanou kyselinou chlórovodíkovou. Polovica tekutého objemu sudov preto musela byť odčerpaná a následne kvôli neutralizácii zasypaná vápencom. Sudy mohli byť potom bezpečne premiestnené do certifikovaných kontajnerov, ktoré majú objem viac ako 20-tisíc litrov.

Nakladanie sudov do kontajnerov

Odstránením sudov a vyrezaním kotercov si hasiči vytvorili dostatočný priestor na vyskladňovanie ďalších menších 50-litrových kovových sudov, z ktorých časť bola poškodená.

Nakladanie sudov do kontajnerov

V dôsledku vyliatia PCB látok a ich stuhnutia došlo k vytvoreniu rozmerného zlepenca, ktorý musia hasiči pomocou zbíjacieho kladiva a krompáčov rozbíjať na menšie kusy. Tie budú spolu s destilačnými zvyškami vyvezené nakladačom do kontajnera.

Nakladanie sudov do kontajnerov

Rýchla analýza obsahu sudov je možná vďaka mobilnému laboratóriu Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov, ktoré priebežne odoberá vzorky z obsahu sudov. Vďaka ich súčinnosti môžu hasiči vykonávajúci sanačné práce prispôsobiť ochranné a pracovné prostriedky látkam, s ktorými prichádzajú do styku.

Prečítajte si tiež:

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Policajný zbor je pripravený počas stredy 17. novembra udržať poriadok na verejných akciách a avizovaných protestoch, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16. 11. 2021

znak PZ SR

Ak bude narušený, polícia bude nekompromisne zasahovať. V utorok 16. novembra 2021  o tom informoval dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra je naplánovaných niekoľko spomienkových akcií, ale  protesty proti vláde a protipandemickým opatreniam. 

Polícia bude počas 17. novembra prítomná v uliciach. “Bude pripravená uplatniť opatrenia voči tým, ktorí si tento deň a demokraciu budú vysvetľovať po svojom,” zdôraznil Hamran. Uistil, že polícia urobí všetko pre to, aby bol priebeh 17. novembra dôstojný a slušný. “Ak bude narušený verejný poriadok, polícia bude robiť všetky opatrenia, aby bol obnovený, a budeme nekompromisne zasahovať,” uviedol Štefan  Hamran.  

Polícia bude tiež kontrovať COVID passy a dodržiavanie protiepidemických opatrení. “Všetky stredajšie akcie sú označené ako rizikové hlavne pre pandemickú situáciu. Vieme však, kde nás tlačí topánka, a budeme dohliadať na kritické miesta,” uistil Štefan Hamran.

Nočný primátor Bratislavy a bezpečnostný manažér Martin Královič ľuďom odporučil, aby sa v stredu vyhli najmä okoliu Národnej rady SR či Úradu vlády SR. Účastníkov protestov zároveň vyzval na ohľaduplnosť k mestu a jeho obyvateľom.

Epidemiologička a členka konzília odborníkov Zuzana Krištúfková upozornila, že krajina sa nachádza pre pandémiu na pokraji humanitárnej katastrofy, keď hrozí, že zdravotníctvo nebude schopné pomáhať nielen pacientom s ochorením COVID-19, ale ani ostatným. Ľudí vyzvala, aby sa na podujatiach nezúčastňovali. “Ide o hromadné podujatie, určite tam bude mnoho ľudí bez príznakov ochorenia a budú infekční,” uviedla Zuzana Krištúfková . Pripomenula, že súčasný variant nového koronavírusu je vysoko nákazlivý. “Ak ľudia prídu, určite odporúčam prekrytie dýchacích ciest,” dodala.

Zdroj: TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Povodne v prvom polroku na Slovensku spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16. 11. 2021

bahno-odstranovanie-ilustr

Povodne na Slovensku v prvom polroku 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do júna 2021, ktorú 16. novembra 2021  schválila vláda.

V dôsledku  povodní na území Slovenska vznikli od januára do júna 2021 škody vo výške viac ako 2 253 204 €, z toho:

 • škody na majetku fyzických osôb –  572 028 €
 • škody na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov – 8100 €, 
 • škody na majetku obcí – 411 267 €,
 • škody na majetku vyšších územných celkov –  34 408 €,
 • škody na majetku štátu –  1 227 399 €.  

Vláda súhlasila s uvoľnením vyše 3 302 771 € z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a s ich použitím na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume viac ako 2 587 382 €. Rovnako aj na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume 715 388 €.

V prvom polroku tohto roka bolo povodňami zasiahnutých sedem krajov, a to najmä okresy Skalica, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Myjava, Púchov, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok, Turčianske Teplice, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Snina, Košice, Košice-okolie a Spišská Nová Ves. “V hodnotenom období na území Slovenska vznikali povodne s odlišným charakterom. V zimnom období prevažujú povodne z topenia sa snehu, kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa. V letnom období dominujú povodne zapríčinené dažďom či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok,” uvádza sa v materiáli.

Celkový úhrn atmosférických zrážok v SR v máji 2021 - zdroj SHMÚ

Celkový úhrn atmosférických zrážok v SR v máji 2021 – zdroj SHMÚ

Povodne na Slovensku si od januára do konca júna vyžiadali 97-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 221-krát druhého stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v 8  oblastiach.

Zdroj: TASR, Úrad vlády


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Parlament v súvislosti s treťou vlnou pandémie schválil novely viacerých zákonov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

12. 11. 2021

červený text COVID-19

Zamestnanec by sa mohol pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať to bude možné aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Vyplýva to z noviel niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktoré parlament schválil v piatok 12. novembra 2021.

Legislatívne zmeny:

 • Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ.
 • Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. “Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní dovolenky,” uvádza sa v materiáloch k zákonom.
 • Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky môže dostať služobné voľno bez nároku na plat.
 • Polícia bude môcť od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.
 • Počas krízovej situácie bude možné z dôvodu ochorenia COVID-19 uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta. Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení, bude možné až na 30 dní.

Priestupky:

 • Legislatívna zmena upravuje aj pokuty v prípade, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Po novom bude možné udeliť sankciu za takéto konanie až do výšky 1000 eur.
 • Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur.
 • Za priestupky spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.
 • Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce v najbližších dňoch predstaviť aj trestnoprávnu úpravu, ktorú má obsahovať avizovaná novela Trestného zákona: “Budú to dôsledné opatrenia aj s ohľadom na sankcie a ich vymáhanie. Upresnili sme aj oprávnenia smerom k Policajnému zboru, aby mohol účinne zisťovať stav porušenia a rovnako aj zavádzať sankcie, osobitne v blokovom konaní,” povedala Mária Kolíková.

Podľa nových pravidiel sa tiež pandemická PN od 1. decembra dostane na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.

Poslanci odobrili aj viaceré pozmeňujúce návrhy:

 • Upraví sa napríklad výška sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie.
 • Časovo sa ohraničí platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívneho testu. Platiť bude len do 1. mája 2022.
 • Vláda má upraviť podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov.

 Zdroj: TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

V okresoch s najhoršou epidemickou situáciou sa uvažuje o vyhlásení núdzového stavu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05. 11. 2021

červený text COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva  počas mimoriadneho zasadnutia ústredného krízového štábu v piatok 5. novembra 2021 večer  navrhlo zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou. 

“Lokálny núdzový stav by znamenal núdzový stav len pre niektoré regióny, kde je situácia naozaj vážna. Všetky detaily ešte precizujeme a budeme na budúci týždeň o tom komplexne informovať v prípade, že k takémuto kroku pristúpime,” spresnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.  

Núdzový stav v Slovenskej republike  skončil 14. mája 2021. Na Slovensku však stále pretrváva mimoriadna situácia a to od  12. marca 2020. 

Zdroj: TASR, MV SR

       


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Začalo sa odstraňovaním environmentálnej záťaže po Chemku Strážske, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05. 11. 2021

chemko-november6

V areáli bývalého závodu Chemko Strážske začalo ministerstvo vnútra v súčinnosti s ministerstvom životného prostredia s likvidáciou nebezpečne uskladnených sudov s PCB látkami. Po desaťročiach neriešenia problému je to prvý krok k náprave alarmujúceho stavu ohrozujúceho zdravie ľudí a okolité prostredie.  Sanáciu zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor.

Od vyhlásenia mimoriadnej situácie v tejto oblasti v roku 2020 bolo vykonaných niekoľko desiatok meraní v réžii sekcie krízového riadenia MV SR, resp. Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra či Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, s ktorou ministerstvo vnútra podpísalo zmluvu o spolupráci. Po analýze výsledkov skúmaných vzoriek sekcia krízového riadenia vypracovala Akčný plán postupu na realizáciu záchranných prác. Vláda v tom istom roku vyčlenila na projekt sanácie 500-tisíc eur.

Ministri Budaj a Mikulec v areáli závodu

V spojitosti s prieskumom v predmetnej lokalite sa ukázala potreba vypracovania odborných materiálov a analýz najvhodnejších technologických postupov, týkajúcich sa odčerpania kontaminovanej vody, ako ďalších podporných a expertných činností pri vykonávaní záchranných prác.

Hasiči začali s odstraňovaním envirozáťaže

Hlavným vykonávateľom sanačných prác je Hasičský a záchranný zbor, ktorý zadal špecifikáciu technického vybavenia kontajnerov na uskladnenie sudov, taktiež nakladača a ďalšej techniky. Špeciálnu techniku obstarali Automobilové opravovne MV SR.

Hasiči začali s odstraňovaním envirozáťaže

„Na tieto práce máme celkovo vyčlenených 34 príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali zdravotné prehliadky. Zároveň sme im poskytli materiálno-technické zabezpečenie tak, aby bola zaistená maximálna pripravenosť zložiek ministerstva vnútra, ktoré budú realizovať naplánované práce,” priblížil minister vnútra Roman Mikulec.

Ministri Budaj a Mikulec v areáli závodu

Príslušníci HaZZ museli absolvovať zdravotné prehliadky a pri manipulácii s PCB látkami budú vybavení špeciálnymi ochrannými prostriedkami ako napríklad celotvárová ochranná maska CM-6 či gumené rukavice a čižmy odolné voči kyselinám a zásaditým látkam.

Od utorka 2. novembra 2021 prebiehali na lokalite ošipáreň prípravné práce – spevnenie cesty pre hasičské vozidlá, príprava miest pre certifikované kontajnery a nakladač. Následne bolo potrebné spevnenie statiky samotnej budovy tak, aby pri manipulácii so sudmi nedošlo k jej zrúteniu.

Druhá etapa prác zahŕňajúca samotné nakladanie toxických látok do kontajnerov začala v piatok 5. novembra 2021. Denne bude na odstraňovaní chemikálií pracovať 12 príslušníkov HaZZ, v  prípade potreby sa ich počet bude operatívne upravovať.  

Minister Roman Mikulec a štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner pri špeciálnom kontajneri, do ktorého sa naložia nebezpečné látky

Kompletné ukončenie prác v lokalite ošipáreň je naplánované do konca roku 2021.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja ide o jednu z najväčších envirozáťaží na Slovensku, ktorá ohrozuje desaťtisíce ľudí žijúcich v jej okolí. „Po 30-tich rokoch nečinnosti predchádzajúcich vlád spojili sily dva rezorty a už dnes envirozáťaž v Chemku Strážske pomaly ale určite končí. Verím, že táto vláda očistí Slovensko aj od podobných zdedených záťaží. Pomôže tomu aj predkladaná novela zákona o envirozáťažiach, ktorá sa prerokuje ešte na tejto schôdzi parlamentu,” zdôraznil minister Ján Budaj.

Minister vnútra Roman Mikulec na záver dodal: Verím, že týmto sme urobili prvý dôležitý krok v znížení tejto obrovskej environmentálnej záťaže. Som naozaj nesmierne rád, že to môžem po tých rokoch nečinností reálne skonštatovať. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí sa na tomto podieľali.”

Foto: Vladimír Benko, MV SR

Prečítajte si tiež:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok