Bilaterálne rokovanie o prioritách slovinského Predsedníctva v Rade EÚ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

02. 06. 2021

eu-vlajka-jun2021

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 2. júna 2021 v Bratislave absolvoval bilaterálne rokovanie  so svojím slovinským partnerom Alešom Hojsom. Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie priorít slovinského Predsedníctva v Rade EÚ.

Ministri sa intenzívne venovali aj otázke migrácie a azylu. V Slovinsku bolo za rok 2020 podaných približne 3 500 žiadostí o azyl, zatiaľ čo u nás iba 282. V tomto roku evidujeme 31 žiadostí o azyl, kým Slovinsko 257.

Roman Mikulec a Aleš Hojs

„Slovenská republika podporuje silnejšiu prevenciu migrácie, teda riešenie problémov už v krajinách pôvodu. Za najúčinnejší nástroj považujeme skutočne efektívne návraty. Ochrana vonkajšej hranice a zabránenie nelegálnym vstupom sú podstatné pre dobre fungujúci systém. Tieto postupy, ale musia byť reálne vykonateľné. SR uplatňuje k návrhom balíkový prístup, teda kým nebude dohodnuté všetko, nemôže byť dohodnuté nič,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Rokovanie delegácií

Slovinský minister vnútra vyhlásil, že takýto balíkový prístup riešenia problematiky spočiatku preferovalo aj Slovinsko, vzhľadom na zdĺhavosť celého procesu je však krajina čoraz viac v oblasti riešenia problému migrácie naklonená čiastkovým, postupným krokom. Šéf rezortu vnútra zároveň zdôraznil, že aj Slovinsko odmieta povinné kvóty. Práve tie sa stali predmetom negatívnych reakcií a obáv časti slovinskej populácie. Solidarita je však podľa Aleša Hojsu absolútne kľúčová.

Roman Mikulec a Aleš Hojs

Ministri sa zaoberali aj otázkou vzájomnej spolupráce medzi našimi krajinami. Pochválili veľmi dobrú spoluprácu na úrovni Úradu špeciálnych služieb a operácií PPZ. Útvary intenzívne a dlhoročne spolupracujú vo výmene praktických skúseností ako aj pri konkrétnych prípadoch. Rovnako dobre je nastavaná aj spolupráca na úrovni kriminálnej polície PPZ v oblasti environmentálnej trestnej činnosti.

Slovinská republika prevezme predsedníctvo v rade EÚ po Portugalsku, ktoré v máji 2021 vydalo dokument o pokroku PT PRES v otázke Nového paktu o migrácii a azyle. Stále však pretrvávajú názorové rozdiely medzi členskými štátmi, napríklad v otázke balíkového prístupu k Paktu, či otázke solidarity.

Minister vnútra Roman Mikulec na záver stretnutia poprial svojmu partnerovi veľa zdaru pri hľadaní kompromisných riešení v tejto náročnej problematike.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)