Autoškoly môžu robiť výcvik jazdy na nákladných vozidlách počas všetkých prázdninových sobôt, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 06. 2021

autoskola-nakladiak-ilustr

Prezídium Policajného zboru prijalo od Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl žiadosť o vydanie povolenia všeobecnej výnimky podľa § 140 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke počas sobôt v období od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021. Polícia po posúdení žiadosti povoľuje všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona.

Výnimka platí na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku pre všetky nákladné vozidlá používané ako výcvikové vozidlá autoškoly počas výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín „C” a „CE”.

 

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)