Internetová bezpečnosť – nové on-line vzdelávanie na školách

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci sedia oveľa viac pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a on-line priestor prinášajú je tu i mnoho nástrah, ktoré sa priamo dotýkajú predovšetkým detí.

Problematika internetovej bezpečnosti či mediálnej gramotnosti by mala byť dôležitou súčasťou doplnkovej výučby. MV SR na túto potrebu zareagovalo  koncom minulého roka, kedy uskutočnilo niekoľko webinárov pre viac ako 200 žiakov a študentov vo veku od 11 do 17 rokov. Pre veľký záujem škôl rezort vnútra v tejto aktivite pokračuje aj tento rok.

MV SR kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete môžu ľahko stať obeťami trestného činu. Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK) v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci  aj preventívne aktivity. Tie pracovníci IK donedávna vykonávali v teréne, no súčasná situácia si vyžaduje rýchle prispôsobenie sa on-line životu.

Rezort vnútra začal v jednotlivých krajoch spoločne s Detskou organizáciou Fénix organizovať webináre, ktoré si v pilotnej fáze v pohodlí domova vypočulo viac ako 200 detí z Trebišova, Sládkovičova, Námestova, Košíc, Levíc, Handlovej, Prešova či Rožňavy. „Deti a mládež vnímam ako jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva nielen vo fyzickom svete, ale aj v tom virtuálnom. Za kľúčovú a účinnú ochranu detí a mládeže považujem ich vybavenie dostatočnými informáciami. Je dôležité, aby sa vedeli v on-line priestore o seba postarať, nedali sa šikanovať a zastrašovať. Musia poznať riziká používania internetu,“ zdôraznil minister vnútra R. Mikulec.

Pre veľký záujem zo strany škôl pokračujeme v tomto projekte i tento rok. Deťom sa budú prihovárať odborníci na témy:

 • Internetová bezpečnosť /Jozef Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
 • Nenávistné prejavy na internete /Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ
 • Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy /Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvol si info

V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára 2021 sa lektori a pracovníci IK stretli on-line s ďalšími skupinami tried. Pre prípad záujmu o jednu z uvedených prednášok kontaktujte e-mail: pomocobetiam@minv.sk alebo konkrétnu krajskú IK TU.

Polícia sprísnila kontroly dodržiavania protipandemických opatrení, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

03. 02. 2021

dvaja policajti s rúškami

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia prijíma ďalšie opatrenia.  Predbežne do 8. februára treba rátať so sprísnenými kontrolami dodržiavania protipandemických opatrení.   

 

 

Kontrolovať budú hliadky poriadkovej, železničnej a dopravnej polície

Policajti budú vo zvýšenej miere kontrolovať opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty. Zintenzívnený výkon služby policajtov bude na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú  lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne.  

Dopravní policajti zintenzívnia náhodné kontroly dodržiavania zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch, teda diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá I. a II. triedy.

Policajná kontrola

Naďalej platia zvýšené kontroly zamerané na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení v zmysle vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 • povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri,
 • dodržiavanie karanténnych opatrení,
 • obmedzené fungovanie prevádzok.

Vychádzate z domova?

Ak je nevyhnutné opustiť bydlisko, napríklad kvôli zamestnaniu, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný hodnoverný dokument, ktorým preukážete nutnosť cesty.

Polícia preveruje oprávnenosť zo zákazu vychádzania a doklady, ktorými možno preukázať výnimku zo zákazu vychádzania /certifikát, potvrdenie, sms správu či email/  porovnáva s osobnými údajmi konkrétnej osoby. Preto je potrebné mať pri sebe aj občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.

Policajná kontrola

Od začiatku tohto roka policajti preverovali:

 • 1821 prípadov podozrenia z porušenia lekárom stanovenej karantény, 635 osôb toto opatrenie naozaj porušilo,
 • 4904 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok, potvrdilo sa 56 prípadov,
 • 5515 prípadov nenosenia rúšok, pričom 2878 osôb rúško, ani iné prekrytie nosa a úst vôbec nemalo,
 • 8830 prípadov podozrenia z porušenia zákazu vychádzania, v 3679 prípadov sa porušenie naozaj potvrdilo.
 • 769 prípadov policajti postúpili na regionálne úrady verejného zdravotníctva,
 • 422 prípadov policajti postúpili na okresné úrady.

V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ: v blokovom konaní do 1000 € a v správnom konaní do 1659 €.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pravidlá zákazu vychádzania platné od 3. do 7. februára v okresoch s vyššou pozitivitou, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

02. 02. 2021

rusko-chlapec-februar2021

Od 3. do 7. februára 2021 platia sprísnené pravidlá zákazu vychádzania v územných obvodoch ustanovených vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva č. 36/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 203 kB). Zmeny schválila vláda 1. februára 2021 uznesením č. 38/2021, ktorým sa mení uznesenie vlády č. 30/2021

 

Prísnejšie pravidlá platia v okresoch, v ktorých počas celoplošného skríningu dosiahli vyššiu mieru pozitivity na ochorenie COVID-19: 

Dunajská Streda, Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Komárno, Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Medzilaborce, Košice – okolie, Nové Zámky, Trebišov, Rožňava, Krupina, Malacky, Pezinok, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Senec, Humenné, Košice, Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza, Zvolen. 

Výsledok testu alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vstup do prevádzok či priestorov zamestnávateľa, ste povinní v uvedených okresoch na požiadanie predložiť a prevádzkovatelia, respektíve zamestnávatelia, majú oprávnenie doň nahliadnuť.  

Kde v týchto okresoch potrebujete negatívny test od 3. februára?

 • práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy,
 • pošta, banka, poisťovňa,
 • čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica,
 • servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • výdajné miesto obchodu, eshopu a zásielkovne,
 • orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíku, autisti, osoby s mentálnym postihnutím a osoby so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu),
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a návratu späť,
 • cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča do školy,
 • sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy,
 • povolené hromadné podujatie. 

Kde sa v týchto okresoch dostanete aj bez negatívneho testu od 3. februára?

 • nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • lekár (vrátane sprevádzania blízkej osoby) a lekáreň,
 • testovanie na COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska,
 • venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska,
 • veterinárna starostlivosť,
 • cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy,
 • cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právom styku s dieťaťom (vrátane sprevádzajúcej osoby),
 • cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od bydliska,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • súdne pojednávanie.

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a úradov v týchto okresoch od 3. februára?

 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 vykonaného od 27. januára,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 7. novembra do 26. januára,
 • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • seniori nad 65 rokov,
 • dieťa do 10 rokov,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • osoba so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím,
 • osoba so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologickí pacienti,
 • osoba, ktorá bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na Slovensko, ak územie SR  opustia do 48 hodín od vstupu.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra pokračuje v projekte webinárov o internetovej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti pre školy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01. 02. 2021

webinar-ilustr

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci trávia oveľa viac času pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a online priestor prinášajú, je tu i množstvo nástrah ohrozujúcich predovšetkým deti.

 

Problematika internetovej bezpečnosti či mediálnej gramotnosti by mala byť dôležitou súčasťou doplnkovej výučby. MV SR na túto potrebu zareagovalo  koncom minulého roka, kedy uskutočnilo niekoľko webinárov pre viac ako 200 žiakov a študentov vo veku od 11 do 17 rokov. 

MV SR kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete môžu ľahko stať obeťami trestného činu. Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov  v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci aj preventívne aktivity. Tie pracovníci informačných kancelárií donedávna vykonávali v teréne, no súčasná situácia si vyžaduje rýchle prispôsobenie sa online životu.

Rezort vnútra začal v jednotlivých krajoch spoločne s Detskou organizáciou Fénix organizovať webináre, ktoré si v pilotnej fáze v pohodlí domova vypočulo viac ako 200 detí z Trebišova, Sládkovičova, Námestova, Košíc, Levíc, Handlovej, Prešova či Rožňavy. „Deti a mládež vnímam ako jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva nielen vo fyzickom svete, ale aj v tom virtuálnom. Za kľúčovú a účinnú ochranu detí a mládeže považujem ich vybavenie dostatočnými informáciami. Je dôležité, aby sa vedeli v on-line priestore o seba postarať, nedali sa šikanovať a zastrašovať. Musia poznať riziká používania internetu,” zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

Pre veľký záujem zo strany škôl pokračujeme v tomto projekte aj v roku 2021. S deťmi budú hovoriť odborníci o témach:

 • Internetová bezpečnosť  – Jozef  Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,  
 • Nenávistné prejavy na internete – Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ
 • Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy – Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvoľ si info

V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára 2021 sa lektori a pracovníci informačných kancelárií stretli online s ďalšími skupinami tried.

V prípade záujmu o niektorú z uvedených prednášok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu  TA.13G4@4SGKY2FQF4FD@, prípadne oslovte priamo príslušnú krajskú informačnú kanceláriu.

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Bratislava a Nitra sú napokon medzi horšími okresmi, povinne testovať ale nebudú musieť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 01. 2021

dva antigénové testy v rukách

Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí  to na tlačovej konferencii v piatok 29. januára 2021 oznámil na základe verifikovania a preverenia všetkých dát zo skríningového testovania. Povinné testovanie ich síce nečaká, no minister výrazne odporúča obyvateľom opäť sa otestovať.

Podľa definitívnych výsledkov ostala miera pozitivity na úrovni 1,24 percenta. “Z celkovo realizovaných 297.323 testov bolo pozitívnych 36.978,” povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Oznámil tiež, že aj keď by sa malo v okresoch Bratislava a Nitra povinne testovať, vzhľadom na čas oznámenia informácie sa dohodol s predsedom vlády SR, aby sa zmenilo uznesenie vlády tak, že po 3. februári v týchto okresoch nebude vyžadované potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Minister však ľudí vyzval, aby sa testovali.

Oficiálne výsledky skríningu oznámené 29. januára
Poukázal pritom na situáciu v nemocniciach. “Najmä v Bratislavskom kraji rastie počet hospitalizovaných, miera rastu je okolo 4 percent, ak sa situácia nezmení, Bratislava sa dostane do rovnakej situácie, v akej bola Nitra,” upozornil  Marek Krajčí. “Naozaj odporúčam, aby sa ľudia v Bratislave i Nitre otestovali v najbližších dňoch,” uviedol minister.

Poukázal v tejto súvislosti i na to, že ak pri vývoji epidemiologickej situácie ostane Slovensko v rámci COVID automatu v najhoršom štvrtom stupni, teda “v čiernej farbe”, ľudia budú potrebovať pri ceste do zamestnania po 8. februári negatívny test. Odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy sa, naopak, dostali do skupiny s lepšími výsledkami.

Pri tejto príležitosti dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.

Zároveň oznámil, že vláda od 8. februára zrejme obnoví núdzový stav a zavedie ďalší zákaz vychádzania, z ktorého budú platiť v niektorých prípadoch výnimky pre tých, ktorí budú mať negatívny test na ochorenie COVID-19.

 

Zdroj: TASR, Ministerstvo zdravotníctva SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Počet mimoriadnych udalostí v roku 2020 vzrástol

29. 01. 2021

auto-smrst-ilustr

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych udalostí, čo je oproti roku 2019 viac o 117 prípadov. Zhruba tri štvrtiny týchto udalostí boli povodne (389). Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj, v ktorom sa stalo 170 mimoriadnych udalostí, čo je približne tretina.

 

Štatistiku (PDF, 2 MB) zverejnilo Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Počas povodní bol druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásený 388-krát a tretí stupeň povodňovej aktivity 250-krát.

Nasledujú mimoriadne udalosti ako únik nebezpečnej látky (28 prípadov), poplašná správa (26 prípadov), požiar (25 prípadov), nález neznámej látky (24 prípadov), zosuv pôdy (20 prípadov), havarijný stav mosta – cesty (7 prípadov), dopravná nehoda (5 prípadov), veterná smršť (3 prípady) a nedostatok pitnej vody (1 prípad).

V štatistike sú zahrnuté dopravné nehody väčšieho rozsahu alebo spojené s únikom nebezpečných látok. Podobne sú tu zaznamenané požiare väčšieho rozsahu, pri ktorých bolo potrebné varovanie obyvateľstva či evakuácia. 

„Pandémia koronavírusu je najväčšou krízou v našich moderných dejinách, na ktorú sa už takmer rok upriamuje naša pozornosť. Zverejnené čísla však ukazujú, že hasiči, policajti, zdravotníci a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému minulý rok popri boji s pandémiou plnili aj svoje štandardné úlohy a zasahovali pri stovkách mimoriadnych udalostí. Ďakujem všetkým, ktorí chránia životy, zdravie a majetok ľudí v týchto náročných časoch, a sú v kritických chvíľach tam, kde ich najviac potrebujú,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Prehľad mimoriadnych udalostí podľa krajov

Druhý najvyšší počet mimoriadnych udalostí evidujeme v Trenčianskom a Žilinskom kraji (zhodne po 70 prípadov). Nasledujú Košický (64), Banskobystrický (59), Trnavský (45), Nitriansky (33) a Bratislavský kraj (14). Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Prešov (30), potom Bardejov (29)  a Humenné (23).

Prehľad mimoriadnych udalostí podľa druhov

Obce, mestá alebo okresné úrady vyhlásili minulý rok 89 mimoriadnych situácií, čo je menej v porovnaní s rokom 2019, kedy ich bolo vyhlásených 139. Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Nie pri každej mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje aj mimoriadna situácia.

Najčastejší dôvod vyhlásenia mimoriadnej situácie boli povodne (49) a zosuv pôdy (19). Najviac mimoriadnych situácií bolo vyhlásených v Žilinskom kraji (22), nasleduje Prešovský (15), Nitriansky (14), Košický (12), Banskobystrický, Trnavský (po 10) a Trenčiansky kraj (5). V Bratislavskom kraji nebola vyhlásená ani jedna mimoriadna situácia.

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (v Nitre, Slovenskej Ľupči a Jasove) mali v minulom roku spolu 74 výjazdov na miesto vzniku mimoriadnej udalosti, k cvičeniam alebo prezentačným aktivitám.

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Peter Kovařík oficiálne vymenovaný do funkcie prezidenta Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28. 01. 2021

mikulec-28012021

Minister vnútra Roman Mikulec vymenoval vo štvrtok 28. januára 2021 za prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka. Minister to oznámil vo štvrtok večer na tlačovej konferencii na ministerstve vnútra.

 

Roman Mikulec deklaroval, že si za svojím rozhodnutím stojí a nezmení ho žiadna správa na sociálnej sieti. “Verím, že toto rozhodnutie bude postupom času vnímané ako správne rozhodnutie, ktoré prispeje k tomu, že sa zvýši dôveryhodnosť občanov v políciu,” vyhlásil. Rovnako verí, že policajti dostanú všetko to, čo k svojmu výkonu práce majú mať. Funkcia šéfa polície je podľa ministra najmä o zodpovednosti.

Minister poukázal aj na prípravu reformy Policajného zboru, chcel by tiež v krátkom čase predstaviť nový spôsob voľby policajného prezidenta. Petra Kovaříka považuje za profesionála, neprekáža mu, že pôsobil na Úrade vlády SR počas predchádzajúcej vlády. “Ja vnímam kariéru Petra Kovaříka ako profesionálneho príslušníka Policajného zboru. On nie je politik. Nie je nič iné než profesionál,” skonštatoval minister Roman Mikulec. Hlasov i dôvodov, ktoré mu hovorili, aby sa rozhodol pre Kovaříka, bolo podľa ministra viacero.

Minister Roman Mikulec a oficiálne vymenovaný prezident PZ Peter Kovařík

“Budem trvať na tom, aby sme pracovali, posúvali sa dopredu, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Som pripravený bojovať ďalej,” povedal policajný prezident Peter Kovařík, ktorý chce riešiť aj nízku dôveryhodnosť polície. Nový šéf polície tvrdí, že aj za jeho pôsobenia na Úrade vlády SR za neho hovorila robota. Policajný zbor musí byť podľa jeho slov apolitický. “Budem to presadzovať vo svojej funkcii,” vyhlásil. Národná kriminálna agentúra funguje a bude fungovať. Svojich podriadených chce hodnotiť podľa výkonu práce a nie podľa akýchsi obvinení na sociálnych sieťach.

Petra Kovaříka odporučila na vymenovanie výberová komisia a 25. januára 2021 Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Dosiaľ pôsobil vo funkcii dočasne po odstúpení Milana Lučanského.

O post policajného prezidenta sa uchádzal aj Štefan Hamran, ktorý je veliteľom útvaru osobitného určenia Prezídia PZ. Pred komisiou uspel, parlamentný výbor ho však nepodporil.
Funkčné obdobie prezidenta PZ je podľa aktuálnej legislatívy štvorročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie policajného prezidenta najviac na dve funkčné obdobia.

Zdroj a foto: MV SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

z 2,9 milióna ľudí malo pozitívny test 1,24 percenta, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 01. 2021

Igor Matovič prezentuje výsledky skríningu

Do skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v termíne od 18. do 26. januára sa zapojilo 2.949.017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 36.547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. Premiér Igor Matovič  o tom informoval v stredu 27. januára 2021 po zasadnutí ústredného krízového štábu.

 

Predseda vlády zhodnotil, že oproti minuloročnému celoplošnému testovaniu v novembri sa situácia z hľadiska percenta pozitívnych zhoršila.

Testovanie sa zopakuje podľa premiéra v okresoch, ktoré dosiahli pozitivitu vyššiu ako 1,01 percenta. Oproti predbežným výsledkom by sa teda testovanie nemalo opakovať napríklad v Bratislave a Kežmarku, naopak, druhé kolo má byť vo Zvolene a Dolnom Kubíne.

Premiér Igor Matovič a minister vnútra Roman Mikulec

“Táto intervencia bola nevyhnutná a potrebná,” skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Poznamenal, že čísla napriek platnému lockdownu neklesajú. Verí, že efekt testovania sa prejaví aj v poklese počtov ľudí v nemocniciach a mŕtvych.

Celkové výsledky v infografike

 

Stiahnite si: celkové výsledky (PDF, 447 kB)

Premiér vyzval aj ľudí s negatívnym výsledkom, aby boli naďalej opatrní. Poďakoval samosprávam a všetkým zložkám, ktoré pomáhali s organizáciou testovania.

Ako priblížil minister vnútra Roman Mikulec, témami zasadnutia Ústredného krízového štábu boli aj možné úpravy COVID automatu, otázka otvárania škôl, spoločný postup členských štátov v boji s pandémiou a novými typmi mutácií nového koronavírusu, ale aj pri súvisiacich témach, ako sú koordinácia voľného pohybu po Európe či očkovacie certifikáty.

Prečítajte si tiež:

Zdroj: TASR, MV SR, Úrad vlády


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

​Parlament posunul ďalej zlepšenie pomoci pre obete trestných činov

Parlament dnes v prvom čítaní schválil návrh zameraný na posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu, ktorý v pléne predstavila ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková. Novela sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete. Okrem tohto návrhu poslanci dnes posunuli ďalej aj zmeny v zákone o dotáciách.

„Cieľom novely zákona o obetiach trestných činov je zlepšiť prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou obete trestných činov bezpochyby sú. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát a ja som úprimne rada, že predložený návrh zákona našiel v prvom čítaní podporu parlamentu. Verím, že na ďalšej schôdzi bude tento návrh definitívne schválený a úroveň ochrany pre obete trestných činov tak budeme môcť podstatne zvýšiť,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Obete trestných činov majú v trestnej politike štátu osobitné miesto. Musia „prekonať“ celé trestné konanie a následne sú často „nútené“ sa osobitne domáhať náhrady ujmy, ktorá im bola trestnou činnosťou spôsobená. Pri obetiach domáceho násilia je, žiaľ, stále nezriedkavým javom, že obeť nie je pochopená políciou ani prokuratúrou, a teda nemá možnosť, ako sa efektívne brániť.
Ministerstvo spravodlivosti preto pripravilo návrh novely zákona o obetiach trestných činov, ktorý sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou v nasledujúcich oblastiach:
  1. Právna pomoc – rozšírenie na civilné konaniaV zmysle platnej úpravy je právna pomoc obetiam poskytovaná v trestných konaniach a v civilných konaniach pri vymáhaní nároku na náhradu škody. V praxi sa však ukázalo, že obete pre komplexné riešenie životnej situácie vzniknutej trestným činom potrebujú právnu pomoc aj v iných civilných konaniach. Ide najmä o konania týkajúce sa návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom s páchateľom a viktimizáciou. Preto navrhujeme rozšíriť poskytovanie pomoci pre obete aj na tieto civilné konania.​
  2. Odškodňovanie – rozšírenie okruhu obetí  a zjednodušenie prístupu k odškodneniuPre účely poskytnutia odškodnenia sme do návrhu zapracovali rozšírenie okruhu obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti v prípade, ak bola násilným trestným činom spôsobená smrť a o obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma.Za účelom zjednodušenia prístupu obetí k odškodneniu a minimalizácie rizika viktimizácie spôsobenej konaním pri vymáhaní odškodnenia od páchateľa navrhujeme, aby obete mohli žiadať o odškodnenie od štátu už po začatí trestného stíhania (a nie až po právoplatnom skončení trestného konania ako je tomu teraz). Ministerstvo spravodlivosti SR následne posúdi, či výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti násilného trestného činu spôsobená ujma na zdraví a rozhodne o priznaní/nepriznaní odškodnenia. Po poskytnutí odškodnenia obeti prechádza nárok na odškodnenie voči páchateľovi na štát, ktorý ho bude vymáhať od páchateľa.Výška odškodnenia pre pozostalých v prípade, ak obeť v dôsledku násilného trestného činu zomrela, sa stanoví fixnou sumou rovnakou pre každého pozostalého, t. j. rovným dielom (vo výške dvadsaťpäťnásobku minimálnej mzdy). Navrhovaná úprava všetky pozostalé obete zrovnoprávňuje, zároveň však umožňuje priznať odškodnenie v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy jedinej pozostalej obeti, ak bola odkázaná na výživu zomretého.
  3. Intervenčné centrá – koordinovaná odborná pomoc pre obete domáceho násiliaJedným z práv obetí je právo na poskytnutie odbornej pomoci. Od roku 2018 udelilo ministerstvo spravodlivosti akreditáciu 11 subjektom poskytujúcim pomoc obetiam. Mimo akreditovaných subjektov poskytujú pomoc obetiam aj iné organizácie zameriavajúce sa na poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva. Tieto rôzne subjekty poskytujú pomoc obetiam, ktoré ich vyhľadajú a bez koordinácie s orgánmi činnými v trestnom konaní. Prax však ukázala, že práve koordinácia činností medzi subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a  orgánmi činnými v trestnom konaní je v prípade obetí domáceho násilia veľmi dôležitá. Zmyslom a cieľom koordinovaného postupu je zabezpečiť komplexnú ochranu obete, prevenciu ďalšieho násilia a umožnenie uplatnenia práv obete ako je právo na poskytnutie odbornej pomoci a právo na ochranu pred viktimizáciou.Pre zabezpečenie takéhoto postupu a zabezpečenie prístupu obetí domáceho násilia ku komplexnej odbornej pomoci garantovanej zákonom o obetiach preto navrhujeme vytvorenie siete tzv. intervenčných centier. Tento model je založený na previazaní policajnej intervencie s krízovou intervenciou a odbornou pomocou poskytnutou obeti alebo osobe ohrozenej domácim násilím bezprostredne po výskyte domáceho násilia. Polícia do 24 hodín po vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia informuje intervenčné centrum, a to následne do 72 hodín proaktívne kontaktuje obeť domáceho násilia a ponúkne jej odbornú pomoc.Medzi úlohy intervenčného centra patrí vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostavenie bezpečnostného plánu. Toto vyhodnotenie zhodnotí efektivitu vykázania a umožňuje stanovenie ďalšieho postupu, napr. presun obete zo spoločného obydlia, podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. Odborne spôsobilé osoby (v odboroch psychológia, sociálna práca a právo) pôsobiace v intervenčnom centre zabezpečujú odbornú pomoc, sprevádzanie obete v trestnom konaní ako aj jej právne zastupovanie. Zároveň intervenčné centrum pomáha obeti kontaktovať iné inštitúcie a riešiť osobnú situáciu aj vďaka psychosociálnej podpore a poradenstvu. Rozhodnutie využiť alebo nevyužiť tieto služby je v plnej miere ponechané na obeti.
  4. Financovanie subjektov poskytujúcich pomoc obetiam – dlhodobosťSúčasná forma financovania akreditovaných subjektov umožňuje poskytnutie dotácie do výšky 50 000 EUR v priebehu jedného roka. Tento model je z dlhodobého hľadiska nevyhovujúci, nakoľko vytvára prostredie neistoty a neumožňuje podporu a zabezpečenie poskytovania kontinuálnej odbornej pomoci, zvyšovanie jej kvality a dostupnosti. Vzhľadom na uvedené navrhujeme doplniť model financovania cez dotácie o možnosť uzavrieť zmluvy na dlhšie obdobie, napr. 3 roky, a to osobitne pre subjekty, ktoré budú pôsobiť ako intervenčné centrá. Uvedené opatrenie umožní vytvorenie siete subjektov poskytujúcich odbornú pomoc, zabezpečí poskytovanie odbornej pomoci na dlhodobej a dostupnej báze a vytvorí tiež priestor na zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci.Parlament dnes zároveň posunul ďalej aj novelu dotačného zákona, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Návrhom sa odstraňujú nedostatky, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti. Návrh napríklad spresňuje úpravu zaujatosti člena komisie tak, aby zahŕňala aj blízke osoby a zakladateľov, členov či spoločníkov právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Zároveň otvárame možnosť, aby ak bude mať ministerstvo prostriedky, mohlo členom hodnotiacej komisie, ktorí nie sú zo štátnej správy, vyplatiť odmenu za hodnotenie vzhľadom na časovo náročný proces, ktorý zahŕňa niekoľko dní ústnych vypočutí žiadateľov. Žiadateľom takisto umožníme, aby niektoré potvrdenia, napríklad z konkurzného súdu, mohli predložiť až na rokovanie hodnotiacej komisie, a nie hneď spolu so žiadosťou. Zákon tiež odstraňuje kultúrne aktivity z oprávnených účelov na dotácie ministerstva spravodlivosti, keďže na kultúrne aktivity sú samostatné schémy.