Parlament rokuje o novele zákona o cestnej premávke meniacej systém registrácie vozidiel, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

18. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Národná rada SR vo štvrtok 18. marca 2021 schválila poslanecký návrh novely zákona č. 8/2009  o cestnej premávke, ktorý prinesie vlastníkom vozidiel menej byrokracie a ušetrí peniaze za správne poplatky. Zmeny by sa mali začať  uplatňovať v praxi od 1. marca 2022.

Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo

Zruší sa povinná zmena evidenčného čísla, ak sa vozidlo predá novému vlastníkovi do iného okresu alebo ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. V týchto prípadoch teda nebude potrebné vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle. Evidenčné číslo tak bude viazané na vozidlo a ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia.  Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Možnosť vlastníka preniesť si EČV aj na iné vozidlo

Zaviedla sa tiež možnosť prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo toho istého vlastníka. Čiže ak vlastník predá svoje vozidlo, bude si môcť tabuľky s evidenčným číslom ponechať a dať si ich prideliť na svoje iné vozidlo.

To ušetrí  značné finančné náklady na nákup nových EČV štátu a tiež vlastníkom motorových vozidiel pri predaji starého a kúpe nového vozidla.  Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla  bude mať aj priaznivý ekologický dopad, pretože pri súčasnom systéme už možno hovoriť o plytvaní: pri dnešnom počte áut ide o  značný objem kovu potrebného na výrobu tabuliek.

Na tabuľkách už nebudú skratky okresov

Zároveň sa zruší systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie. 

Vzor novej tabuľky EČV

Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.

Zruší sa dvojkrokový prepis vozidla

Taktiež sa zruší dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlásil vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlásil na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Polícia informovala o výsledkoch kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení v 10. týždni 2021, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

18. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru (naďalej aj policajtov v služobnej rovnošate aj v civilnom odeve).

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Úzko spolupracujeme aj  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach, na hraničných  priechodoch vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej  vyhlášky.

V týždni od 8.3.2021 do 14. 3. policajti zistili:

 • 167 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 10 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1728 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 4070 prípadov porušenia zákazu vychádzania,

SPOLU priestupky a delikty: 5975, napomenutím bolo vybavených 412 prípadov, uložených 4831 pokút za viac ako 200 000 eur, postúpených 402 a v riešení je 330 prípadov.

Do služby bolo  velených takmer 18000 policajtov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby, ktorí okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor: 11174
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 225

Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:

 • Policajný zbor: 6561
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3688

Počet kontrolovaných osôb: 96795

Situácia od začiatku roka (1.1. – 14.3.2021) 

 • 776 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 299 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 383 prípadov postúpili RUVZ SR a 74 prípadov je ešte v riešení.
 • 96 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.
 • 11895 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 8499 blokových pokút, 2192 napomenutí, 1041 postúpených na RUVZ SR a 163 je ešte v riešení.
 • 24430 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 20473 blokových pokút, 1473 napomenutí, 1128 postúpených na RUVZ SR a 1356 je ešte v riešení.
 • SPOLU priestupky a delikty: 37197, napomenutím bolo vybavených 3685 prípadov, uložených 29271 pokút, postúpených 2648 a v riešení je 1593 prípadov.

Situácia v krajoch od začiatku roka

 • 8555 priestupkov v Prešovskom kraji,
 • 5737 priestupkov v Banskobystrickom kraji,
 • 4973 priestupkov v Košickom kraji,
 • 3986 priestupkov v Trnavskom kraji,
 • 3912 priestupkov v Žilinskom kraji,
 • 3561 priestupkov v Trenčianskom kraji,
 • 3384 priestupkov v Bratislavskom kraji,
 • 3089 priestupkov v Nitrianskom kraji.

 


Prečítajte si tiež:

Výsledky policajných kontrol od 1. do 7. marca 2021 

 

 

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MV SR dosiaľ preplatilo samosprávam výdavky na boj s pandémiou vo výške 55 miliónov eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

18. 03. 2021

bankovky-money-peniaze-desat-euro

Vláda prostredníctvom ministerstva vnútra prepláca obciam, mestám či mestským častiam výdavky spojené so záchrannými prácami počas pandémie, celoplošným testovaním a skríningom.  K 17.  marcu sme uhradili samosprávam spolu vyše 55 miliónov eur. Ďalšie výdavky sú preverené a čakajú na úhradu.

Okrem toho rezort vnútra zabezpečuje distribúciu testov či ochranných pracovných prostriedkov obciam, na školy sme rozvážali respirátory.

„Ďakujeme samosprávam za spoluprácu v boji s pandémiou. Uvedomujeme si, že bez ich aktívneho prístupu by situácia bola dnes ešte náročnejšia. Záleží nám na tom, aby príslušné útvary ministerstva vnútra udržiavali komunikáciu s obcami a mestami a operatívne reagovali na ich požiadavky či návrhy riešení,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Čo všetko sme doteraz uhradili?

V roku 2020 sme preplatili samosprávam výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v sume 7,86 milióna eur.

Na úhradu výdavkov jesenného testovania obyvateľstva sme rozpísali v roku 2020 na príslušné okresné úrady pre mestá a obce finančné prostriedky v sume 9,33 milióna eur.

Preplácanie nákladov samosprávam - infografika

V roku 2021 sú preplácané výdavky miest, obcí a zamestnávateľov súvisiacich so zabezpečením skríningového testovania obyvateľstva. Financovanie zo strany ministerstva je zabezpečované priebežne podľa zaslaných verifikovaných podkladov z okresných úradov, na ktoré samosprávy a firmy posielajú žiadosti. K 17. marcu poskytlo Ministerstvo vnútra SR finančné prostriedky pre mestá a obce v sume 37,98 milióna eur (ďalších  3,28 milióna eur výdavkov je verifikovaných a čaká na úhradu ) a právnickým osobám v sume 1,13 milióna eur (verifikovaných a pripravených na úhradu je 231 000 eur).

 • Pre zabezpečenie celoplošného testovania a testovania prostredníctvom mobilných odberných miest  sme rozviezli od jesene 2020 do súčasnosti takmer 22 miliónov testov. Rozvoz je koordinovaný spolu s centrami podpory, ako aj s okresnými úradmi, ktoré testy následne distribuujú na mestá, obce a MOM. Rozvážali sme tiež certifikáty a obálky.
 • Ministerstvo vnútra pomohlo rezortu školstva s rozvozom respirátorov FFP2 pre školy v rámci celej SR. Správa štátnych hmotných rezerv pridelila pre materské, základné a stredné školy respirátory v celkovom objeme 544 536 kusov. Rozvoz respirátorov realizovali zamestnanci odboru dopravy sekcie ekonomiky MV SR. Následne sa prostredníctvom odborov školstva na okresných úradov v sídle kraja zabezpečuje výdaj daných ochranných prostriedkov pre školy.
 • Od jesene 2020 sme pri prevoze tohto materiálu (testy, certifikáty a respirátory) prejazdili 43 000 km.

Prostredníctvom centier podpory sme na jednotlivé okresné úrady pre obce rozvážali aj ochranné pracovné prostriedky (ochranné obleky, respirátory FFP2, ochranné rúška, štíty a ochranné okuliare, jednorazové rukavice), čo sú ďalšie najazdené kilometre. 

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kabinet schválil predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

17. 03. 2021

korona-ilustr-marec2021

Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021 predlžuje o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v stredu 17. marca 2021. 

Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

Do piatka 19. marca 2021 platí núdzový stav, ktorého predĺženie o 40 dní schválil kabinet 8. februára. Národná rada SR ho v zmysle zákona o bezpečnosti štátu  zákona odsúhlasila 26. februára.

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Menovaniu do funkcií na ministerstve vnútra predchádza výber, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

17. 03. 2021

paragraf

Jedným z opatrení, ktoré sa ministerstvu vnútra za uplynulé mesiace podarilo presadiť, je zavedenie výberových konaní na pracovné pozície, ktoré boli v minulosti obsadzované menovaním bez toho, aby kandidát prešiel transparentným výberovým konaním a preukázal tak svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

V novembri 2020 bol vydaný interný predpis o zásadách kariérneho postupu v Policajnom zbore, na základe ktorého obsadzovaniu všetkých riadiacich pozícií predchádza výberové konanie. Oznámenia o výberových konaniach sú zverejňované na intranetovej stránke a v prípade vyšších riadiacich funkcií / s dolnou hranicou rozpätia príplatku za riadenie od 10 percent vyššie/ aj na oficiálnom websídle www.minv.sk.

Nové pravidlá presne definujú podmienky, ktoré musí splniť kandidát na riadiaci post, najmä pokiaľ ide o dĺžku trvania služobného pomeru, kvalifikačné predpoklady či potrebné odborné vzdelanie. Uchádzačov posudzujú výberové komisie s nepárnym počtom členov so zastúpením policajných odborov a o víťazovi sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Výberové konania pozostávajú z ústnej časti, môžu mať však aj písomnú podobu, pri niektorých funkciách sa vyžaduje tiež posúdenie osobnostných predpokladov psychológom či psychofyziologické overenie pravdovravnosti uchádzača.

Výberové konania - infografika

Ministerstvo vnútra pracuje na novom systéme hodnotenia policajtov, založenom na motivačných nástrojoch, odrážajúcich výkonnosť a kvalitu práce policajta. Od nového hodnotiaceho systému, ktorý, verím, predstavíme začiatkom leta, očakávame aj stabilizáciu Policajného zboru, vrátane jeho osobitného sociálneho systému,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Podobný prístup ministerstvo vnútra zvolilo aj pri obsadzovaní pozícií prednostov okresných úradov. V prvej fáze sa do tohto procesu mohla zapojiť aj verejnosť, a to prostredníctvom webovej stránky www.prednostovia.sk, kde bolo možné zasielať podnety na kandidátov. „Vnímali sme to ako skvelú spätnú väzbu od občanov, navyše aj mimoriadne účinnú,“ uviedol šéf rezortu s ohľadom na to, že 14 uchádzačov na post prednostov diskvalifikujúce informácie nedokázalo vyvrátiť. 

Ďalších prednostov vybralo ministerstvo vnútra v štandardnom výberovom konaní – na 15 pozícií sa prihlásili stovky uchádzačov.

Vláde som tak na vymenovanie mohol navrhnúť osoby nezaťažené minulosťou. V čase pandémie boli takpovediac hodení do vody, napriek tomu sa veľmi dobre zhostili manažovania protipandemických opatrení vo svojich okresoch. Dokážu byť veľmi flexibilní a inklinujú k fungujúcim rozhodnutiam a riešeniam,“ povedal Roman Mikulec. Doplnil, že v prvom rade od nich očakáva, že budú garantmi očisty štátnej správy od korupcie.

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra pripravuje zásady zmysluplného plánovania pri obstarávaní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

16. 03. 2021

planovanie-ilustr

Nové vedenie ministerstva vnútra po nástupe v marci 2020 okamžite začalo s mapovaním stavu ekonomického zabezpečenia rezortu a dospelo k záveru, že značnej časti komodít chýba koncepčné riešenie. Vzhľadom na situáciu s pandémiou a nepriaznivou rozpočtovou bilanciou bolo potrebné mnohé zámery prehodnotiť a sústrediť sa primárne na tie oblasti, kde nedostatok bezprostredne ohrozuje chod zložiek ministerstva.

Manažment ekonomickej sekcie v tejto súvislosti pripravuje koncept, ktorý umožní zmysluplne plánovať. „Do procesov verejného obstarávania sme zaviedli predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých dokážeme lepšie zadefinovať predmet zákazky, upokojiť trh a tiež vyvinúť tlak na konečnú cenu,“ povedal štátny tajomník MV SR Ján Lazar.

Vedenie ministerstva vnútra odštartovalo aj rokovania so zazmluvnenými dodávateľmi s požiadavkou, aby vzhľadom na situáciu, ktorá sa odráža aj na trhu, znižovali dodacie ceny. „Dohadovanie cien smerom nadol sa musí stať štandardom v hospodárení štátu. Sú prípady, keď sa nám podarilo ceny znížiť o 70 percent, a to sú miliónové úspory, vďaka ktorým možno obstarať pre políciu, hasičov či okresné úrady ďalšie potrebné komodity,“ doplnil minister vnútra  Roman Mikulec.

Autopark MV SR

Jedným z prvých krokov nového vedenia bola analýza stavu vozového parku MV SR a vypracovanie kvalitného koncepčného dokumentu Plán obnovy vozidiel MV SR na roky 2021-2025. V rezorte vnútra totiž doposiaľ neexistovala žiadna rámcová zmluva na nákup vozidiel.

Zámerom je vybudovať moderný, efektívny a ekologický vozový park. Súčasťou obnovy vozového parku bude aj jeho optimalizácia formou zdieľania vozidiel /tzv. car sharing/, vrátane prehodnotenia počtov vozidiel na konkrétne pracoviská. Optimalizácia by mala zároveň zabezpečiť rovnomerné opotrebovanie a používanie vozidiel na jednotlivých pracoviskách.

Ministerstvo vnútra zároveň súbežne spustilo projekt Zelené MV SR, kde formou bezplatnej zápožičky testuje možnosti nasadenia ekologických vozidiel.

Vozový park MV SR - infografika

V rámci plánu obnovy plánuje ministerstvo vnútra v prvej fáze obnoviť vozidlá staršie ako 12 rokov a s nájazdom vyšším ako 250-tisíc km: pre zložky rezortu vnútra je potrebné obstarať osobné automobily strednej triedy, vyššej strednej triedy, SUV a tiež automobily typu veľké MPV.

Polícia čoskoro dostane 52 kusov nových motocyklov a do výkonu služby chceme obstarať merače rýchlosti, analyzátory dychu či techniku na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke.

Rezortu vnútra sa podarilo vyrokovať aj nižšie ceny pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia. 

Výstrojné

Súčasné vedenie ministerstva vnútra identifikovalo veľké nedostatky aj v oblasti výstrojnom zabezpečení príslušníkov PZ a HaZZ. Rezort vnútra preto vysúťažil dodávateľov, uzavrel rámcové dohody a už začiatkom tohto roka dorazilo do skladov sedem typov obuvi v celom veľkostnom sortimente, tričká aj polokošele.
Hasičom od roku 2013 chýbali súčasti výstroja v hodnote takmer 4 milióny eur, čo je v prepočte asi 800 eur na jedného hasiča. Po dlhých rokoch tak hasiči dostali ťažké zásahové odevy a rukavice, ku ktorým čoskoro pribudnú zásahové prilby a ďalšie doplnky, bez ktorých nemôžu zasahovať. 

Pripravený je aj nákup rovnošiat, vrchných odevov a ďalších výstrojných súčastí.

Informatika

Vzhľadom na úlohy, ktoré bude ministerstvo vnútra zabezpečovať v najbližšom období, pripravujeme a už aj dokončujeme verejné obstarávania na množstvo systémov a zariadení.

Národné personalizačné centrum Prezídia PZ by čoskoro malo dostať novú linku na výrobu dokladov, prostredníctvom ktorej bude vydávať elektronické doklady pre systém e-zdravie. Vzhľadom na záujem štátnych inštitúcií o služby vládneho cloudu je potrebné rozšíriť a obmeniť jeho hardvér. Modernizuje sa vyvolávací systém na klientskych pracoviskách, s čím súvisí aj obstaranie nových používateľských kioskov.

Pracoviská dokladov, dopravné inšpektoráty i oddelenia cudzineckej polície by mali byť vybavené novou výpočtovou technikou.

Naším cieľom je začať aj s verejným obstarávaním projektov financovaných z eurofondov, ktoré zlepšia pracovné podmienky zamestnancov, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu zníženiu byrokracie a zefektívneniu procesov. Pre hasičov plánujeme obstarať systém krízovej mobilnej komunikácie.

Investičná výstavba

Na budúci rok plánuje ministerstvo vnútra spustiť 164 investičných akcií v celkovom objeme 46 miliónov eur. Cieľom je vylepšiť stav a predĺžiť životnosť budov v správe rezortu, znížiť ich energetickú náročnosť a vylepšiť pracovné prostredie pre klientov i zamestnancov.

Plánovaná je rekonštrukcia desiatich budov klientskych centier, v rámci bežnej investičnej výstavby chce rezort vnútra opraviť 59 stavieb.
Pokračovať sa bude aj v budovaní špeciálnych výsluchových miestností. Úpravy pre ekologickejšie a lacnejšie fungovanie plánujeme postupne na  45-tich budovách, pre ďalších 42 pripravujeme projekty.   

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Medzinárodný projekt o manipulácii športových súťaží prispel k presadzovaniu kultúry integrity a spoločenskej zodpovednosti v športe, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

12. 03. 2021

dubravka-ilustr

Medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ (2019 – 2020), ktorého partnerom je Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, bol ukončený záverečnou konferenciou pod názvom Športové manipulácie a trestná činnosť ovplyvňujúca šport. Konferencia sa konala 10. marca 2021 pod záštitou koordinátora projektu –  CSCF Nadácie pre integritu v športe.

NAKAPodujatie zorganizoval portugalský partner projektu pri príležitosti predsedníctva krajiny v Európskej únii. Počas  konferencie odzneli vystúpenia partnerov projektu zo 7 európskych krajín a zástupcov medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu a športových stávok participujúci na projekte:  Interpol, European Elite Athletes Association (EU Athletes), Univerzita Aix-Marseille (Sports Law Centre), Global Lottery Monitoring System (GLMS) a Rada Európy (TMC and KCOOS+).

Do projektu sa  okrem NAKA Prezídia PZ zapojili orgány činné v trestnom konaní z Cypru, Fínska, Maďarska, Holandska, Litvy a Portugalska, aby spoločným úsilím čelili hrozbám manipulácie športových súťaží a súvisiacim trestným činom korupcie, podvodov, prania špinavých peňazí, či trestným činom medzinárodných zločineckých skupín, narúšajúcich hodnoty integrity a zásadu fair play v športe.

Medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ reflektoval potreby implementácie a praktickej aplikácie Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (Macolin, 2014) a stanovenia referenčného rámca v dynamicky sa meniacom kontexte technologického vývoja a súvisiacej globalizácie i nárastu nových kvalifikovaných foriem, metód a prostriedkov páchania trestných činov manipulácie športových súťaží, nazývanej tiež  match-fixing

Logo projektu

Zástupca Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na záverečnej konferencii k projektu zdôraznil: „Uvedomujúc si závažnosť problému športových manipulácií a nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre rozvoj a dôveryhodnosť športu na národnej i medzinárodnej úrovni, vyjadrujeme odhodlanie aktívne čeliť  týmto hrozbám a rozvíjať aktivity v záujme ochrany integrity športových súťaží, dôveryhodnosti inštitúcií a jedinečných  hodnôt, ktoré prináša šport pre spoločnosť.“

V propagačnom videu k projektu účinkuje aj náš futbalista Martin Dúbravka

Realizácia medzinárodného projektu IntegriSport Erasmus+ prispela k zvyšovaniu povedomia o nových trendoch v trestnej činnosti ovplyvňujúcej  šport a športové súťaže v súlade s vývojom moderných informačných a platobných prostriedkov a  posilneniu spolupráce orgánov presadzovania práva s orgánmi verejnej správy a organizáciami v oblasti športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj k presadzovaniu kultúry  integrity a spoločenskej zodpovednosti v športe.

Na záverečnej konferencii riaditeľ CSCF – Nadácie pre integritu v športe a manažér projektu IntegriSport Erasmus+ Norbert Rubicsek informoval o výsledkoch jeho medzinárodného výskumu, pričom vyjadril presvedčenie, že medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ a spolupráca s partnermi z európskych krajín natrvalo prispela k presadzovaniu politiky dôvery a integrity v športe, ako aj k posilneniu zaangažovanosti útvarov presadzovania práva pri odhaľovaní a postihovaní manipulácie športových súťaží v európskom priestore.

 

Pre viac informácií o medzinárodnom projekte IntegriSport Erasmus+, kontaktujte CSCF Nadáciu pre integritu v športe, mailová adresa  4FQ.KLFDAOQAQ@KLFDAGLIYK3G@.


 Prečítajte si tiež: Slovenskí kriminalisti zorganizovali medzinárodný seminár na tému manipulácia športových súťaží

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Polícia informovala o výsledkoch kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

10. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000 € a v správnom konaní do 1659 €.

 

V týždni od 1. 3. do 7. 3. 2021  policajti odhalili 8473 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 182 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 7 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 2834 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 5768 prípadov porušenia zákazu vychádzania.

Napomenutím bolo vybavených 992 prípadov, uložených bolo  6853 pokút za viac ako 316 000 €, postúpených bolo 381 prípadov a v riešení je 247 prípadov.

Okrem bežného výkonu služby polícia do intenzívnych kontrol a zvýšeného výkonu služby nasadila ďalších vyše 5000 príslušníkov, ktorí počas jedného týždňa skontrolovali takmer 80-tisíc osôb.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor – 8 691 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky-  192 príslušníkov

 Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:

 • Policajný zbor – 5 097 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky – 2 102 príslušníkov.

Počet kontrolovaných osôb: 79 996

Situácia od začiatku roka (1.1. – 7.3.2021)

Policajti zistili 31122 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 609 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 247 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 281 prípadov postúpili regionálnym úradom verejného zdravotníctva a 61 prípadov je ešte v riešení;
 • 86 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
 • 10167 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 7276 blokových pokút, 1873 napomenutí, 916  prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 102  prípadov je ešte v riešení;
 • 20360 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 16917 blokových pokút, 1380 napomenutí, 963 prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  1100 prípadov je ešte v riešení.

Napomenutím bolo vybavených 3273 prípadov, uložených bolo 24440 pokút, postúpených 2246 a v riešení je 1263 prípadov.

Situácia v krajoch od začiatku roka

Kraje s najvyšším počtom priestupkov:

 • 7516 priestupkov v Prešovskom kraji,
 • 4840 priestupkov v Banskobystrickom kraji,
 • 3845 priestupkov v Košickom kraji.

Najmenej priestupkov bolo zaznamenaných:

 •  2533 v Nitrianskom kraji
 •  2896 v Bratislavskom kraji.

Priestupky zistené v ostatných krajoch:

 • 3113 v Trenčianskom kraji,
 • 3167 v Žilinskom kraji
 • 3312 v Trnavskom kraji.

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Minister vnútra prijal veľvyslanca UK Nigela Bakera, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

09. 03. 2021

britska-vlajka

Minister vnútra SR Roman Mikulec  v utorok 9. marca 2021 prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Nigela Bakera. Obsahom stretnutia boli najmä témy vzájomnej policajnej spolupráce, problematiky obchodovania s ľuďmi, strelných zbraní, brexitu, či  boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Spolupráca policajných zborov oboch krajín je  na veľmi vysokej úrovni a obe strany ju hodnotia ako bezproblémovú. Týka sa napríklad oblasti nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, či spoločných praktických cvičení zásahových jednotiek. V oblasti boja proti praniu špinavých peňazí veľmi dobre funguje medzinárodná spolupráca s National Crime Agency (NCA), ktorá priamo spolupracuje s našou Finančnou spravodajskou jednotkou.

Stretnutie na MV SR

V Spojenom kráľovstve žije podľa dostupných zdrojov viac ako 100-tisíc občanov SR, aj preto je spolupráca Slovenska a Veľkej Británie v oblasti boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami, organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a výmena informácií veľmi dôležitá,“ zdôraznil po stretnutí minister vnútra Roman Mikulec.

Témou rokovania bola tiež smernica  Rady EÚ o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorá doposiaľ nie je prebratá do slovenského zákona o strelných zbraniach a strelive. Na  Slovensku však už aktuálne prebieha potrebný legislatívny proces a novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť v lete. Britská strana túto aktivitu víta.

Nigel Baker a Roman Mikulec

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva na záver stretnutia otvoril aj debatu k pobytu občanov Veľkej Británie a ich rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky po brexite. V súvislosti s otázkou o prípadnom predĺžení lehoty na vybavenie nových dokladov dátum 30. júna 2021 naďalej ostáva finálnym termínom na ich výmenu. Tá sa týka približne 2,5 tisíc britských občanov žijúcich  na Slovensku. Ak si občania Veľkej Británie a ich rodinní príslušníci nevymenia doklady o pobyte do 30. júna, v žiadnom prípade nestrácajú svoje právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré im vyplýva z dohody o vystúpení. Ich doklady sa však stanú neplatné.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od 3. marca intenzívnejšie kontroly na hraničných priechodoch, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

02. 03. 2021

colník sa rozpráva s vodičom

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky Policajný zbor od stredy 3. marca 2021 opäť posilňuje a zintenzívňuje kontroly na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. Pri kontrolách policajtom pomôžu príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Vojaci budú slúžiť v zmiešaných hliadkach spolu príslušníkmi Policajného zboru. V tomto prípade plnia úlohy Policajného zboru (na základe zákonného zmocnenia a rozhodnutia vlády ) a teda majú aj rovnaké oprávnenia ako policajti: môžu zastavovať motorové vozidlá, vyžadovať preukázanie sa dokladmi a podobne.      

Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do Slovenskej republiky bude vykonávaná kontrola osobnej dopravy 24 hodín denne. Na menších, menej vyťažených vstupoch, budú prebiehať kontroly v exponovaných  časoch a v časoch, kedy sa na základe analýz a štatistík predpokladá najväčšia intenzita dopravy. 

Hraničné priechody, ktorými možno prechádzať:

Hranica s Rakúskom 

 • Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica),
 • Bratislava – Petržalka – Berg,
 • Bratislava – Jarovce -Kittsee (otvorený v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.),
 • Moravský Sv. Ján – Hohenau 

Hranica s Českou republikou 

 • diaľnica Brodské – Břeclav,
 • Brodské – Lanžhot,
 • Holíč – Hodonín,
 • Skalica – Sudoměřice (nová cesta),
 • Vrbovce – Velká nad Veličkou,
 • Moravské Lieskové – Strání,
 • Drietoma – Starý Hrozenkov,
 • Horné Srnie – Brumov – Bylnice,
 • Lysá pod Makytou – Střelná Makov – Bílá-Bumbálka,
 • Klokočov – Bíla,
 • Svrčinovec – Mosty u Jablunkova.

Hranica s Maďarskom

 • Čunovo – Rajka (ďialnica)
 • Rusovce – Rajka (stará cesta) len v časoch od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod.,
 • Medveďov – Vámosszabadi,
 • Komárno – Komárom (nový most),
 • Komárno – Komárom,
 • Štúrovo – Esztergom,
 • Šahy – Parassapuszta,
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat,
 • Ráros – Ráróspuszta v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.,
 • Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somosköújfalu,
 • Kráľ – Bánréve,
 • Hosťovce – Tornanádaska od 06:00 hod. do 18:00 h,
 • Milhosť – Tornyosnémeti (rýchlostná cesta R4),
 • Milhosť – Tornyosnémeti,
 • Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79),
 • Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  (od 6:00 hod. do 18:00 hod.).
 • diaľnica Skalité – Zwardoň,
 • Skalité – Zwardoň,
 • Oravská Polhora – Korbielów,
 • Trstená – Chyžné,
 • Podspády – Jurgów,
 • Mníšek nad Popradom – Piwniczna,
 • Becherov – Konieczna,
 • Vyšný Komárnik – Barwinek.
Ostatné komunikácie nie je možné využívať na vstup alebo výstup zo Slovenskej republiky.

Polícia pozorňuje, že bude monitorovať aj uzatvorené hraničné priechody.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok