Režim protiepidemických opatrení na hraniciach sa bude od 5. júla riadiť novým alert systémom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30. 06. 2021

paragraf

Rozlišuje tri stupne, od ktorých sa bude odvíjať intenzita kontrol prichádzajúcich osôb. Návrh na určenie príslušného stupňa bude predkladať na rokovanie vlády každý týždeň minister zdravotníctva. Materiál Alert systém pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných a vonkajších hraniciach SR predložil v stredu 30. júna 2021 na rokovanie kabinetu minister vnútra Roman Mikulec.  

Od pondelka 5. júla 2021 bude Slovensko v II. fáze, ktorá zavádza intenzívne kontroly na hraniciach v určených časoch.

I. stupeň – zelená fáza

Polícia hranice monitorovať, kontroly majú byť náhodné. Policajti ich budú vykonávať v rámci bežného výkonu služby. 

II. stupeň – oranžová fáza

Kontrolou prejde väčšina osôb vstupujúcich na územie SR. Čas kontroly bude striktne určený v závislosti od kategórie hraničného priechodu. Niektoré malé, menej dôležité miesta na prekračovanie vnútorných hraníc sa uzavrú. 

III. stupeň – čierna fáza

Na hraniciach skontrolujú každú osobu. Kontroly sa budú realizovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Menšie, menej dôležité priechody sa uzavrú alebo vláda nariadi dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc a určí, ktoré priechody možno využiť.

Pravidlá hraničného alert systému v grafickom znázornení

Výnimku z kontrol v II. a III. stupni bude mať nákladná doprava. Policajný zbor bude vykonávať kontroly s podporou Ozbrojených síl SR.

Zdroj: TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko predsedá organizácii ATLAS združujúcej protiteroristické zásahové jednotky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30. 06. 2021

atlas-ilustr

V utorok 29. júna 2021 pri príležitosti prevzatia predsedníctva v združení ATLAS sa  v rakúskom Wiener Neustadt uskutočnilo bilaterálne stretnutie ministra vnútra SR Romana Mikulca s ministrom vnútra Rakúska Karlom Nehammerom. Združenie ATLAS vzniklo na základe rozhodnutia hláv štátov a predsedov vlád členských krajín EÚ so zreteľom na Zmluvu o EÚ a stanovisko Európskeho parlamentu, ako reakcia na tragické udalosti z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických.

ATLAS združuje protiteroristické zásahové jednotky EÚ, Veľkej Británie, Švajčiarska, Nórska a Islandu.

Združeniu predsedá volený veliteľ špeciálnej jednotky, doteraz to boli velitelia z Belgicka, Holandska, Nemecka a Rakúska. Za Slovenskú republiku bol 1. októbra 2019 v Helsinkách jednohlasne zvolený za predsedu organizácie ATLAS Štefan Hamran, veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, známeho aj ako Lynx Commando. Atlasu bude predsedať štyri roky. Predsedníctvo prebral z rúk doterajšieho predsedu,generálneho riaditeľa rakúskej špeciálnej protiteroristickej jednotky EKO COBRA/DSE Bernharda Treibenreifa.

Bilaterálne stretnutie

Legislatívne pravidlá umožňujú osobitným zásahovým jednotkám jedného členského štátu poskytovať pomoc a/alebo pôsobiť na území iného členského štátu v prípadoch, keď ich žiadajúci členský štát o to požiada a keď s tým súhlasia.

„Primárnou úlohou Atlasu je dostať každú protiteroristickú jednotku na rovnakú, čo najvyššiu úroveň profesionality,  prostredníctvom posilnenej spolupráce a vzájomnej podpory. Výsledkom budú rovnaké šance na úspech v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. Okrem pre nás nových technických možností a prestíže, ktorej sa Slovenskej republike vďaka predsedníctvu dostane,  ide o záväzok, ktorý prijímam so všetkou vážnosťou. Profesionálna spolupráca a pripravenosť špeciálnych jednotiek je v prípade vysokoprofilového incidentu kľúčová pri ochrane života a zdravia občanov Slovenskej republiky a Európy celkovo,” skonštatoval veliteľ Lynx Commanda Štefan Hamran.

Ministri vnútra  Roman Mikulec a Karl Nehammer

 Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré bude mať Slovenská republika ako presedajúca krajina,  je vytváranie podmienok na realizáciu naplánovaných aktivít.

„Za slovenské ministerstvo vnútra môžem deklarovať pripravenosť a podporu všetkým aktivitám spojeným s našim predsedníctvom v Atlase. Možnosti, ktoré nám z predsedníctva v tejto oblasti vyvstávajú sú mimoriadne. Verím, že sa nám ich podarí naplno využiť a nadviažeme aj na úspechy rakúskeho predsedníctva a spolu tak prispejeme k bezpečnejšej Európe,” povedal Roman Mikulec.

Ministri vnútra využili stretnutie aj na výmenu najaktuálnejších informácií o nelegálnej migrácii a vzájomne sa informovali aj o režime kontrol na spoločných hraniciach v súvislosti s epidemickou situáciou.

Prečítajte si tiež: Protiteroristické Lynx Commando slovenskej polície je európskym lídrom vo vytváraní taktík pre riešenie vysokoprofilových incidentov v zastavaných oblastiach

Foto: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Autoškoly môžu robiť výcvik jazdy na nákladných vozidlách počas všetkých prázdninových sobôt, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 06. 2021

autoskola-nakladiak-ilustr

Prezídium Policajného zboru prijalo od Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl žiadosť o vydanie povolenia všeobecnej výnimky podľa § 140 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke počas sobôt v období od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021. Polícia po posúdení žiadosti povoľuje všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona.

Výnimka platí na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku pre všetky nákladné vozidlá používané ako výcvikové vozidlá autoškoly počas výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín „C” a „CE”.

 

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

V Chorvátsku vám pomôžu aj naši policajti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 06. 2021

croatia-chorvatsko-ilustr

Chorvátsko láka každý rok počas letnej sezóny tisícky slovenských dovolenkárov. Priamo v najnavštevovanejších oblastiach tejto prímorskej destinácie sú im už trinásty rok k dispozícii aj príslušníci slovenskej polície.Slovenskí policajti budú opäť pôsobiť v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, v  Splitsko-dalmatínskej a v Primorsko-goranskej. Svoju misiu ukončia 31.augusta.

Pôsobiť budú v rekreačných oblastiach:

Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska

(Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, policajná stanica Trogir, Ul. Put Muline 1).
V prípade potreby sú naši policajti k dispozícii na slovenskom telefónnom čísle +421 908 723 526.

Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Mošćenička Draga

(Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo, policajná stanica Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85/a).
K dispozícii sú na slovenskom telefónnom čísle +421 908 723 525.

Po dohode môžu byť slovenskí policajti vyslaní aj do iných oblastí – podľa vývoja aktuálnej situácie v dovolenkových destináciách.

Úlohou policajtov je zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov dovolenkujúcich v Chorvátsku a poskytnúť im pomoc a asistenciu počas pobytu a tranzitu cez územie Chorvátska. V spolupráci s chorvátskou políciou budú dohliadať na slovenských občanov, a tak predchádzať prípadným incidentom zapríčinených slovenskými turistami.

Slúžiť budú v slovenských policajných uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi. Slovenskí policajti budú na území Chorvátska vybavení služobnými cestnými vozidlami s označením POLÍCIA, avšak na území Chorvátska nemajú policajné právomoci.

Toto leto našich policajtov aj so služobnými vozidlami z Bratislavy až do Splitu  dopravuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Autovlak, ktorý národný dopravca prevádzkuje v spolupráci s rakúskym partnerom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), teda pohodlne dopraví do chorvátskeho letoviska nielen slovenských dovolenkárov, ale aj mužov zákona, ktorí budú počas prázdnin dohliadať na ich bezpečnosť.

Prví dvaja policajti s dvoma autami odcestovali do Splitu v utorok 29. júna. Na prelome júla a augusta sa policajné hliadky vystriedajú, prvá dvojica sa naspäť vráti opäť vlakom, a do Chorvátska pocestuje druhá dvojica, ktorej sezónna misia skončí 31. augusta.

Chorvátska polícia v roku 2006  odštartovala projekt „Bezpečná turistická sezóna“. Cieľom je pomoc zahraničným turistom, prevencia pred páchaním priestupkov a trestných činov, bezpečnosť cestnej premávky, dohľad nad štátnou hranicou a bezpečnosť na mori. Slovensko sa do tohto projektu zapája od roku 2008.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

vypočujte si rozhovor s hasičom Mariánom Bugárom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25. 06. 2021

podcast-logo-ilustr

Tak ako sme avizovali, každý mesiac pripravíme a uverejníme dva podcasty so zamestnancami ministerstva vnútra. Rozhovory pre podcast Zvnútra o vnútre  pripravuje Lucia Hurajtová z tlačového odboru, ktorá má s touto prácou bohaté skúsenosti vďaka svojmu pôsobeniu v médiách.  

Najnovšie sa Lucia porozprávala s Mariánom Bugárom z Hasičského záchranného zboru.

Marián Bugár a Lucia Hurajtová

Marián Bugár je hasičom telom i dušou. Niekoľko rokov priamo zasahoval, teraz riadi ľudí. V podcaste porozprával aj o tom:

  • ako sa záchranári vysporadúvajú s traumatickými zážitkami,
  • či majú k dispozícii psychológa,
  • ako veľmi klimatické zmeny ovplyvnili zásahy v teréne,
  • prečo sa pri povodni nevracať späť po svoje veci.

Zároveň apeluje na ľudí, aby neparkovali na križovatkách, pretože im to sťažuje rýchlu pomoc. Dozviete saako si zachrániť život pri požiari a tiež to,  prečo je dôležité mať doma hasiaci prístroj.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko je pripravené pomôcť Českej republike postihnutej prírodnou katastrofou, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25. 06. 2021

tornado-cr-ilustr

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaslalo katastrofou zasiahnutej Českej republike ponuku na pomoc  a deklarovalo pripravenosť k jej okamžitému poskytnutiu. Hasičský a záchranný zbor vyčlenil desiatky hasičov, ktorí sú schopní sa operatívne presunúť do lokalít zničených vyčíňaním počasia.

Príslušníci HaZZ v prípade potreby poskytnú cezhraničnú pomoc so špeciálnou technikou v rámci MUSAR (Modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí). Hasiči sú momentálne dislokovaní na Záchranných brigádach HaZZ v Malackách, Žiline a Humennom a na Krajských riaditeľstvách HaZZ v Bratislave, Trnave, Žiline a Trenčíne.

Operačné strediská sú v neustálom kontakte s českými hasičmi. Na akútny zásah sú vyčlenení aj desiati horskí záchranári-psovodi a tiež štyria psovodi Policajného zboru.

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Jednou z kľúčových tém konferencie Salzburského fóra v Prahe bol boj proti nelegálnej migrácii, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 06. 2021

salzburg-forum-halflogo

Minister vnútra Roman Mikulec sa 23.-24. júna 2021 v Prahe zúčastnil na ministerskej konferencii  Salzburského fóra. Nosnými témami konferencie boli otázky týkajúce sa budúcnosti Schengenu, skúseností z pandémie COVID- 19, ako aj budúceho smerovania platformy zameranej na manažment hraníc, návraty a readmisie, podporu azylového systému a boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Joint Coordination Platform).

Od podpísania zakladajúcej zmluvy v roku 2001 je Salzburské fórum najväčším a najdôležitejším regionálnym partnerstvom v rámci EÚ zaoberajúcim sa vnútornou bezpečnosťou. Aj fungovanie tohto fóra v uplynulom období zasiahla pandémia. Až súčasné uvoľnenie opatrení umožnilo po dlhej dobe zorganizovať konferenciu v tradičnom formáte v Prahe, krátko predtým ako Českej republike končí polročné rotujúce predsedníctvo. Na dvojdňovom podujatí sa minister vnútra SR Roman Mikulec stretol so svojimi kolegami z členských krajín, so zástupcami Európskej komisie, Europolu aj agentúry Frontex.  

Minister Roman Mikulec na rokovaní

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia prijaté členskými krajinami Európskej únie spochybnili fungovanie schengenského priestoru. Väčšina členských krajín začala s cieľom zabrániť šíreniu vírusu a chrániť životy občanov obmedzovať vstup na svoje územie. Krajiny Salzburského fóra sa snažia obnoviť dôveru a spoluprácu medzi schengenskými členmi.

„Slovenská republika víta novú trojpilierovú schengenskú stratégiu – efektívne riadenie vonkajších hraníc, efektívne hodnotiace a monitorovacie mechanizmy, vrátane policajnej spolupráce. Podporujeme posilnenie schengenského hodnotiaceho mechanizmu, ktorý práve začíname analyzovať a už teraz môžem povedať, že ho vnímame pozitívne,” konštatoval v rámci svojho príspevku Roman Mikulec.

Rokovacia miestnosť

Ďalšou kľúčovou témou stretnutia bolo fungovanie platformy JCP, o ktorej sa prvýkrát diskutovalo na Viedenskej ministerskej konferencii Salzburského fóra a krajín Západného Balkánu v júli 2020. Jej základným cieľom je aktívne bojovať proti nelegálnej migrácii pozdĺž východnej stredomorskej trasy.

Minister Roman Mikulec na rokovaní

Slovenská republika vytvorenie Joint Coordination Platfom plne podporuje. Minister vnútra zdôraznil, že oblasti, na ktoré je zameranie činnosti JCP nasmerované – riadenie hraníc a návratov, podporu azylovým činnostiam a boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi – považuje za kľúčové.

„Chcem zdôrazniť, že krajiny regiónu západného Balkánu sú dôležitými partnermi Európskej únie pri riadení a zvládaní migračných tokov a oceňujeme posilnenie spolupráce s týmito krajinami. Bezpečnosť a stabilita v tomto regióne priamo ovplyvňuje bezpečnosť Európskej únie a angažovanie pri posilňovaní mechanizmov spolupráce a budovaní kapacít v tomto regióne je pre nás rozhodujúce,”  povedal v tejto súvislosti minister Roman Mikulec.

Minister Roman Mikulec na rokovaní

Slovenská republika podporuje aktívne zapojenie západobalkánskych krajín do procesov príprav opatrení či stratégií na zabezpečenie ochrany hraníc, vzniku krízových situácií či prevencii nelegálnej migrácie smerujúcej do Európskej únie. Krajiny tohto regiónu sú dôležitými partnermi EÚ pri riadení a zvládaní migračných tokov.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

O pas alebo občiansky preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 06. 2021

pas-op-ilustr

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje verejnosť, že oddelenia dokladov v Bratislave sú pod náporom žiadateľov o cestovné doklady, a to predovšetkým Klientske centrum OÚ Bratislava na Tomášikovej ulici. Nielen z dôvodu dlhších čakacích lehôt, ale najmä pre zníženie koncentrácie osôb na jednom mieste, vyzývame verejnosť, aby využívala služby ďalších oddelení dokladov v Bratislave ( BA II – Ružinovská 1/B, BA IV. – M. Sch. Trnavského 1, BA V – Záporožská 8) a v Bratislavskom kraji.

Situácia na pracoviskách v Malackách, Senci či Pezinku je z hľadiska čakacích lehôt priaznivejšia.

O vydanie cestovného dokladu, či už cestovného pasu alebo občianskeho preukazu, je možné požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na území Slovenska. Doklad vám bude doručený na vami zvolené oddelenie dokladov, pri občianskom preukaze na požiadanie kuriérom na určenú adresu (domov, do práce…) z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie bezplatne.

V súvislosti s touto situáciou upozorňujeme, že pri návšteve klientských centier a oddelení dokladov sa vyžaduje striktné dodržiavanie hygienických predpisov: rúško-odstup- ruky. Prosíme verejnosť, aby v záujme  ochrany zdravia rešpektovala nariadenia a taktiež usmernenia supervízorov na pracoviskách.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Cesta nie je okruh a preteky na ňu nepatria, varuje občianske združenie v spolupráci s MV SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 06. 2021

cesta-nie-je-okruh-logo

Vidieť policajtov, ako vzájomne pretekajú na tých najlepších autách z flotily, navyše, ak ich osobne príde odštartovať minister vnútra Roman Mikulec? To všetko sa udialo práve preto, aby občianske združenie Cesta Nie je Okruh v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR upozornilo v novej kampani na nástrahy rýchlej jazdy na cestných komunikáciách. Nová kreatívna kampaň prichádza ako séria edukačných videí v hlavnej úlohe s mladým hercom Oliverom Oswaldom. Zameraná je najmä na mladých a neskúsených šoférov, ktorým vysvetľuje, aké sú riziká nezodpovednej jazdy.  

Aj napriek tomu, že mnohí z nás milujú rýchlu jazdu, je potrebné si uvedomiť, aké riziká prichádzajú ruka v ruke s prekračovaním rýchlosti,” upozorňuje Karol Gajdoš, zakladateľ občianskeho združenia Cesta Nie Je Okruh, ktoré pripravilo novú varovnú kampaň. Do tej sa zapojilo aj Ministerstvo vnútra SR, ktoré v úvodnom teaseri ukazuje preteky policajtov na okruhu, ktoré osobne odštartoval minister vnútra Roman Mikulec. „Cítili sme potrebu pripraviť edukačný projekt a povedať slovenským šoférom kreatívnou cestou, že preteky na bežné cestné komunikácie nepatria. Silu motorov si radšej môžu zmerať na špeciálnom okruhu, ktorý je na takúto jazdu uspôsobený,“ dodal Gajdoš.

„Na každom živote záleží a táto kampaň je dôkazom našej snahy pomôcť neskúsenému vodičovi a tým de facto aj všetkým účastníkom cestnej premávky. Informácie obsiahnuté v kampani o nástrahách a rizikách, ktoré rýchla jazda prináša, sú veľmi dôležité a veľkou výhodou je, že ich človek nemusí zažiť v reálnej krízovej situácii a čeliť tak ohrozeniu života. Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť,“ skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec.

Obrazový vizuál kampane

Kampaň odštartovala krátkym pútavým videom, v ktorom sa pretekajú policajné autá z flotily Ministerstva vnútra SR na domácom okruhu, pričom samotný drag race štartuje minister vnútra Roman Mikulec. Kampaň si kladie za cieľ upozorniť na vysokú nehodovosť, ktorá vyplýva z nezodpovednej a rýchlej jazdy. Len v roku 2020 sa totiž na slovenských cestách udialo 11 860 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 224 osôb. Druhou najčastejšou príčinou nehôd, ale i úmrtí, má na starosti práve jazda vysokou rýchlosťou.

Pod smutnú štatistiku sa podpisujú prevažne mladí vodiči, ktorí nemajú dostatok skúseností, no majú prístup k vozidlám s výkonnými motormi, ktoré hravo preskočia maximálnu povolenú rýchlosť,“ vysvetľuje Karol Gajdoš a dodáva: „Takíto vodiči potom bezohľadnou jazdou ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Práve preto vznikol edukatívny projekt Cesta Nie je Okruh, ktorý príde so seriálom atraktívnych videí v hlavnej úlohe so známym mladým hercom Oliverom Oswaldom.“

Oliver Oswald pritom nebol vybraný do projektu náhodou. Práve on je skvelou voľbou, nakoľko ide o populárnu osobnosť najmä u mladšej generácie. „Veríme, že Oliver pritiahne pozornosť mladých šoférov a prostredníctvom neho vyrozprávame všetky dôležité témy – od nehodovosti, cez problematiku mladých a neskúsených vodičov až po nepredvídateľné situácie, ktoré sa vám môžu stať na cestách,“ dodal Karol Gajdoš.

Samotný seriál bude pozostávať zo šiestich častí, ktoré budú odpremiérované počas nasledujúcich týždňov na sociálnej sieti YouTube – vždy v stredu. Primárnym cieľom kampane je, prirodzene, edukácia a následné zníženie nehodovosti v dôsledku vysokej rýchlosti. Okrem toho si však občianske združenie kladie za cieľ tiež otvoriť diskusiu o zmene výučby v autoškolách a prispôsobiť osnovy aktuálnym problémom.

Viac informácií o projekte Cesta Nie Je Okruh nájdete na www.cestaniejeokruh.sk.

Partnermi a podporovateľmi projektu sú Ministerstvo vnútra SR, Polícia SR, Oliver Oswald, redakcia motoristického magazínu StartStop.sk, o.z. Cesta Nie Je Okruh, Trinity Medial Group s.r.o. a RTVS relácia Pozor Zákruta.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Obchodovanie s ľuďmi je stále realitou

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR pripravilo pred obdobím letných brigád preventívno-osvetovú  kampaň, ktorú spúšťame 22. júna 2021 v online priestore, na sociálnych sieťach a webových portáloch s inzerciou práce. Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o problematike a nástrahách obchodovania s ľuďmi, ako aj zvýšiť záujem konzultovať rôzne otázky či obavy prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818. Úlohou kampane je zasiahnuť cieľové skupiny, ktoré sú z pohľadu obchodovania s ľuďmi najzraniteľnejšie.

Počas letných mesiacov vnímame nárast podvodov páchaných na ľuďoch, ktorí si hľadajú letné brigády, či zamestnanie v zahraničí. Záujemcovia môžu natrafiť na rôzne pofidérne, no na prvý pohľad lukratívne ponuky. Každú jednu pracovnú ponuku si treba overiť. Banner (ktorého vizuál posielame v prílohe) bude zverejnený na  internetových stránkach s celoštátnou pôsobnosťou, a to tak na spravodajských portáloch, ako aj na osobných portáloch obsahujúcich chat a inzerciu práce, za účelom zvýšenia povedomia širokej verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi. Kampaňou chceme zasiahnuť cieľovú skupinu osôb vo veku 18 – 54 rokov.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je preventívny nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi. Obrátiť sa na odborníkov prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0800 800 818 môže ktorýkoľvek občan SR v prípade, ak má obavy súvisiace s ponukou práce v zahraničí ale i na Slovensku. Linka slúži tiež ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, respektíve pre ich blízkych. Operátori linky individuálne a odborne konzultujú a posudzujú situáciu volajúceho a následne mu poskytnú usmernenie a pomoc. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je dostupná denne od 8:00 hod. do 20:00 hod. Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník. Na zaznamenané hovory reagujú operátori linky obratom na druhý deň.

Prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR. od roku 2008. Týmto spôsobom sa snaží rezort vnútra, ako gestor boja proti obchodovaniu s ľuďmi, pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi. Od roku 2013 bolo zaznamenaných celkom 8627 volaní na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 a prostredníctvom tejto linky sa zachytili a identifikovali aj obete obchodovania s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá pomoc prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Ten slúži na stabilizáciu obete obchodovania s ľuďmi po prežitej traume, ako aj na podporu jej reintegrácie/integrácie do spoločnosti.

Pripájame jeden z mnohých príbehov obete obchodovania s ľuďmi. Ide o príbeh pani Lenky (opísaný slovami pracovníkov SKCH), ktorú telefonát na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zachránil:

„Záchranári boli privolaní k dezorientovanej žene na autobusovú stanicu v Bratislave, ktorá krátko predtým pricestovala  autobusovou linkou  z Talianska.  Podľa rôznych indícii (osamelá, dezorientovaná, v zlom zdravotnom stave, pobyt v Taliansku, bez dokladov) záchranári usúdili, že môže ísť o potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi.  Na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi nás preto kontaktoval jeden zo záchranárov, ktorý o linke počul od svojho známeho. V telefonickom rozhovore sme sa tiež dozvedeli, do ktorej konkrétnej nemocnice v Bratislave bola odvezená. Túto nemocnicu už kontaktovala sociálna pracovníčka Slovenskej katolíckej charity za účelom možnosti identifikácie obete. Po dohode so sociálnou pracovníčkou nemocnice sme ženu v nemocnici navštívili. Po rozhovore s ňou sme p. Lenku identifikovali ako obeť obchodovania s ľuďmi na účel núteného žobrania. Napriek zlému psychickému stavu dokázala, aj keď nesúvislo, odpovedať na naše otázky, čo sa jej v Taliansku stalo.  Kontaktovali sme aj náš zastupiteľský úrad v Taliansku, ktorý sa postaral o jej návrat na Slovensko, aby sme sa o jej prípade dozvedeli podrobnejšie informácie. Pani Lenku sme následne zaradili do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, kde sme jej poskytovali komplexnú starostlivosť.“


Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky