Viac ako 76-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

08.06.2022

Od júla 2022 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022, t.j. 525,65 eur mesačne. Zvyšuje sa tiež hodinová sadzba osobnej asistencie, a to na 5,20 eur. Za posledné dva roky, t.j. od roku 2020 je to takmer 25-percentný nárast, pričom opatrovatelia si v priemere polepšili o približne 50 eur.

 

Zvýšené príspevky poberatelia pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Ešte v tomto roku pôjde z kapitoly rezortu práce na tento účel takmer 7,8 miliónov eur.

Za dva roky sme peňažný príspevok na opatrovanie zvýšili o viac ako 22% a peňažný príspevok osobnú asistenciu o takmer 25%, “ povedal minister práce Milan Krajniak.

Štát každoročne zvyšuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie podľa aktuálne platnej minimálnej mzdy. Zámerom je zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby.

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách a je odstupňovaný v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá/ nepoberá niektorú z dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovanej služby.

Od 1. júla 2022 sa opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, príspevok zvyšuje o 17,21 eur ( z pôvodných 508,44 Eur) a dosiahne sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 525,65 eura mesačne . Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 22,93 eura, t. j. 699,15 eur mesačne.

Ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok v polovičnej výške, t. j. 262,85 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby. Tu sa zohľadňuje fakt, že pre poberateľov v produktívnom veku je tento príspevok spravidla ich jediným príjmom.

Ešte v tomto roku sa zvýšenie mesačných výšok peňažného príspevku na opatrovanie pozitívne prejaví celkom u 64 287 jeho poberateľov. Z toho v produktívnom veku je spolu 40 501 a tých, ktorým je spolu s príspevkom na opatrovanie vyplácaná aj dôchodková dávka, je celkovo 23 786.

Zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie na 5,20 eur (z pôvodných 4,82 eur) predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku na osobnú asistenciu o cca 53 eur mesačne. Dotkne sa to mesačne vyše 12-tisíc osôb s ŤZP a pozitívne sa to prejaví aj na odmene približne 15 600 fyzických osôb, ktorí sú platení z tohto peňažného príspevku.

Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jej účelom je o. i. podporiť nielen sociálne začlenenie hendikepovaného človeka, ale aj jeho nezávislosť či podporiť jeho pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín potrebných na ich vykonanie.

Príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie a je jej rodinným príslušníkom (napr. manželom, manželkou, rodičom, náhradným rodičom, súrodencom, nevestou, zaťom, alebo aj švagrom, švagrinou či neterou, alebo synovcom), alebo s ňou býva.

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva osoba, ktorá poberá niektorú z dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných fyzických osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.

LINK na návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie od 1. júla 2022: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27319/1

Podrobnosti k poskytovaným príspevkom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú zverejnené na stránke ministerstva práce: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Prvý detský areál „RODINKA“ vo Vígľaši už slúži deťom a rodinám

05.06.2022

Vo Vígľaši v regióne Podpoľanie sa oddnes môžu tešiť z nového detského ihriska „RODINKA“. Vôbec prvý rodinný inkluzívny areál vznikol za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tento účel rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkom 4,3 mil. eur. Vďaka tomu vo všetkých krajoch postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny, pričom najmenej polovica z nich bude hotová už do konca roka 2022.

 

Prvú „RODINKU“ prišiel osobne otvoriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

„Naším hlavným zámerom bolo vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať všetky generácie a kde sa môžu hrať všetky deti spolu, teda zdravé deti aj deti so zdravotným znevýhodnením. Preto som naozaj veľmi rád, že môj prísľub sa stal realitou a dnes už všetky deti bez rozdielu, rodičia či starí rodičia môžu s radosťou využívať tento úžasný priestor na hranie či vzájomné stretávanie sa. Sám mám chuť sa tu zahrať a vrátiť sa do detských čias. Je to naša prvá lastovička a teším sa, že takéto rodinné miesta, teda naše RODINKY, ako ich nazývame, budú postupne zapĺňať jednotlivé kúty Slovenska,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ministerstvo práce poskytlo dotáciu na výstavbu ihriska a vyhovelo 106-tim žiadateľom. Medzi nimi 39 mestám, 57 obciam, 4 bratislavským mestským častiam, rovnako tiež 2 neziskovým a 4 cirkevným organizáciám. Nové detské ihriská tak pribudnú vo všetkých slovenských krajoch v počte:

Bratislavský kraj 7 ihrísk, Banskobystrický kraj 14 ihrísk, Košický kraj 12 ihrísk, Nitriansky kraj 12 ihrísk, Prešovský kraj 20 ihrísk, Trenčiansky kraj 11 ihrísk, Trnavský kraj 7 ihrísk a Žilinský kraj 23 ihrísk.

„RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode.

Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.

Už do konca augusta bude hotových ďalších 26 „Rodiniek“ a do konca tohto roka to bude najmenej 53 nových detských areálov.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Spúšťame online katalóg sociálnych podnikov Nakupujmesrdcom.sk

01.06.2022

Jediný svojho druhu, užívateľsky prívetivý a prehľadný nástroj na využitie tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov pripravila Implementačná agentúra MPSVR. Podporuje udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie na Slovensku. Nakupujmesrdcom.sk je vhodný pre všetkých, ktorým záleží od koho nakupujú. Vďaka tejto novinke môžu organizácie, firmy ale aj bežní ľudia získať viacero výhod.

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky práve spustila online katalóg sociálnych podnikov. Je to prvý komplexný nástroj, ktorý podporí udržateľnosť sociálnych podnikov na Slovensku. Prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov a ucelenú databázu ich tovarov a služieb. Nájdete ho na doméne nakupujmesrdcom.sk, aj na adrese katalogsp.sk. Je dostupný širokej verejnosti a pre sociálne podniky je táto služba bezplatná. Ocenia ho najmä verejní obstarávatelia, ale aj všetci ostatní, ktorí kúpou tovaru alebo objednaním služby chcú podporiť zodpovedné podnikanie.

„Keď som sa stal ministrom práce, chcel som sa venovať aj veciam, ktorým sa v minulosti až tak nevenovala pozornosť. Môjmu srdcu sú v tomto veľmi blízke sociálne podniky. V roku môjho nástupu na ministerstvo bolo na Slovensku len približne 100 sociálnych podnikov. Som rád, že aktuálne je ich už 513. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb. Sociálny podnik však funguje normálne ako iné firmy. 513 sociálnych podnikov zamestnávajú 5 073 ľudí, z toho 3 376 znevýhodnených. Je to viac ako zamestnáva KIA alebo IBM. Dnes sme predstavili online katalóg služieb a tovarov, ktoré tieto sociálne podniky ponúkajú. Na stránke nakupujmesrdcom.sk alebo katalogsp.sk si môžete na mape všetky sociálne podniky a ich charakteristiku pozrieť. Ak vám záleží, kde nakupujete, tento katalóg – nakupujmesrdcom.sk je pre vás vhodnou inšpiráciou,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Ucelená ponuka aj s hodnotením od užívateľov

Katalóg aktuálne obsahuje vyše 3oo registrovaných sociálnych podnikov. Okrem základných údajov, ako sú adresy a kontakty sídiel a prevádzkarní, obsahuje aj údaje o právnej forme, dátume udelenia štatútu, počte zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach. Databáza tovarov a služieb je prehľadne rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg vyhľadáva aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnym umiestnením zaregistrovaných sociálnych podnikov. K spokojnosti s výberom dodávateľa napomôžu aj hodnotenia od zákazníkov, ktoré sú súčasťou profilov dodávateľov. Pribúdať budú aj „príbehy“ či autentické črty podnikov, ktorými sa ponuky dodávateľov budú vedieť odlíšiť. Záujemci si tak budú môcť lepšie vybrať tú najvhodnejšiu z obdobných ponúk.

„Naším cieľom je, aby sa tento katalóg stal praktickým pomocníkom pri obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie, samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to všestranný a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych podnikov,“ uviedol poradca ministra práce pre sociálnu ekonomiku z Implementačnej agentúry SR Norbert Tinka.

Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z.č. 112/2018 Z.z.) je sociálnym podnikom subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý umiestňuje svoje tovary a služby na trhu, pričom jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech – merateľný pozitívny sociálny vplyv. Ak zo svojej činnosti zisk dosiahne, väčšinu z neho reinvestuje do svojho hlavného cieľa – spoločenského prospechu. Do svojej činnosti sociálny podnik zapája svojich zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, alebo iné osoby, ktorým záleží na úspešnom napĺňaní jeho poslania.

Pomoc pre verejných obstarávateľov

Katalóg je jedinečným zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a v kalendárnom roku začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní. Vtedy sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko. Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu uprednostňované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie. Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Riešenie pre zamestnávateľov

Ďalšou veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť o. i. nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením (tzv. integračné sociálne podniky). Takmer polovica podnikov aktuálne v katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Výhodnejšími servisnými poukážkami môže platiť každý

Jarné upratovanie si pýta veľa energie v domácnosti, aj v záhrade. Čo však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl? Ideálne nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku niekomu konkrétnemu pomohlo. Servisné poukážky sú cenina, ktorou sa tiež dá za tieto služby v registrovaných sociálnych podnikoch (RSP) platiť. Je ďalšou formou podpory sociálnym podnikom. V nominálnej hodnote 10 euro ju MPSVR odkupuje od RSP za 13 euro a v nominálnej hodnote 5 euro ju od sociálnych podnikov odkupuje MPSVR za 10 euro. V katalógu nájdete v profile každého sociálneho podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie. Aktuálne ich je v katalógu 55.

katalogsp.sk – bezplatný priestor na propagáciu sociálneho podnikania

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku viac ako 500 firiem. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne spoločensky prospešné služby – od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Tým všetkým sú oproti bežným podnikateľským subjektom v nevýhode. Táto databáza je na Slovensku jediná svojho druhu, bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Informácie o ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré prejavia záujem o zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb, sa budú priebežne dopĺňať.

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Video: Priority nového predsedu Andrassyho v RTVS – Aktuality

O svojich prioritách a vízii rozvoja NKÚ rozprával nový predseda Ľ. Andrassy v Ranných správach RTVS 30. mája 2022.

Zdôraznil dôležitosť vzťahu s parlamentom ako najvyššou kontrolnou inštitúciou štátu. Chce prehĺbiť spoluprácu s Národnou radou SR pri prezentovaní výsledkov kontrol, pretože iba poslanci parlamentu sú tí, ktorí môžu meniť zákony a zlepšiť tak správu vecí verejných.

Záznam z rozhovoru si môžete pozrieť od 41. minúty tu:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/330582#2473

Ranné správy RTVS - štúdioTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Prehľad a podmienky poskytovania inflačnej pomoci

30.05.2022

Na základe prijatého nariadenia vlády SR patrí vybraným skupinám obyvateľov jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Pomôcť má zmierniť následky stúpajúcej inflácie u najviac ohrozených skupín a rodín s deťmi. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur.

 

Komu je inflačná pomoc určená a za akých podmienok sa poskytuje, prinášame v nasledujúcom prehľade.

INFLAČNÁ POMOC PRE RODINY S DEŤMI

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj 2022 je v sume 74,12 eur. Týka sa to každej rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Vyplatený bude v júni 2022 spolu s pravidelne vyplácaným prídavkom na dieťa vo výške 25,88 eur, čiže celková výška prídavku na dieťa bude 100 eur. Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktoré negatívne pociťujú rodiny s deťmi, aby aspoň čiastočne eliminovala ich narastajúce výdavky na bývanie, energie a stravu.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY V HMOTNEJ NÚDZI

Inflačná pomoc pre osoby v hmotnej núdzi sa poskytne všetkým domácnostiam, ktoré mali v máji 2022 nárok na pomoc v hmotnej núdzi, a to jednorazovým zvýšením pomoci v hmotnej núdzi o 100 eur. Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že pomoc v hmotnej núdzi za mesiac máj bude príjemcom vyplatená v mesiaci jún.

Inflačná pomoc bude poskytnutá automaticky, t. j. nie je potrebné podávať žiadosť.

INFLAČNÁ POMOC PRE NÁHRADNÝCH RODIČOV

Inflačná pomoc pre náhradných rodičov sa poskytne všetkým náhradným rodičom, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Suma tohto príspevku sa v mesiaci máj 2022 zvýši o 100 eur. Príspevok v sume 100 eur bude poskytnutý aj tým náhradným rodičom, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napríklad starí rodičia).

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBNÝCH ASISTENTOV

Inflačná pomoc pre osobných asistentov sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá vykonávala osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá bola predložená príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tiež kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi v priebehu I. štvrťroka 2022.

Osobný asistent podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. O dotáciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY VYKONÁVAJÚCE OPATROVANIE

 • Osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Tejto skupine osôb sa poskytne inflačná pomoc formou jednorazového navýšenia ich peňažného príspevku na opatrovanie za mesiac máj 2022 o 100 eur. Inflačná pomoc sa poskytne všetkým poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie (bez ohľadu na výšku príjmu opatrovanej osoby, poberanie dôchodkovej dávky, vykonávanie zárobkovej činnosti a pod.). Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že peňažný príspevok za mesiac máj bude poberateľom vyplatený v mesiaci jún. Inflačná pomoc sa poskytne automaticky, t.j. bez žiadosti osoby, ktorá má na základe právoplatného rozhodnutia nárok na peňažný príspevok na opatrovanie za máj 2022.

 • Osoby, ktorým sa neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie, nie sú však poberateľmi peňažného príspevku na opatrovanie, je možné poskytnúť inflačnú pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to jednorazovo v sume 100 eur.

Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia (podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení). Ide o osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj 2022. Uvedený doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa, v ktorej je osoba poistená. Žiadosť je potrebné podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. O dotáciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY NAD 62 ROKOV

Inflačná pomoc pre osoby nad 62 rokov je určená pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku, tiež v máji 2022 nevykonávala činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie je/nebola poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • invalidného výsluhového dôchodku,
 • vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo
 • obdobnej dávky zo zahraničia

Pomoc pre tieto osoby sa bude poskytovať formou jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume 100 eur. Žiadosť možno podať od. 1. júna 2022 do 31. augusta 2022 na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu žiadateľa. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu.

Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci žiadateľ preukáže čestným vyhlásením. Ak sa preukáže, že žiadateľ v čestnom vyhlásení uviedol nepravdivé informácie, bude povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovenskí kontrolóri inšpirujú európskych v otvorenosti voči verejnosti – Aktuality

Praha 24. mája 2022 – Predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Európy sa stretli v Prahe na prvom postcovidovom osobnom rokovaní. Česká metropola sa po dvoch rokoch, keď boli aj kontrolné inštitúcie do veľkej miery odkázané na spoluprácu len v online priestore, stala miestom, kde národní kontrolóri zo 48 štátov diskutovali o boji s korupciou v štátnom sektore či o audítorských skúsenostiach podstatných pre modelovanie príkladov podporujúcich lepšiu správu vecí verejných.

Slovenský najvyšší kontrolný úrad v rámci tematických prezentácií zaujal a inšpiroval mnohých európskych partnerov vlastnou aplikáciou “MuMAP”. Tá už od roku 2020 pomáha občanom kontrolovať ich obec, mesto, v ktorom bývajú. Vďaka užívateľsky prívetivej aplikácii, ktorú vyvinul na prvom medzinárodnom pražskom heckatone tím slovenských analytikov Najvyššieho kontrolného úradu SR, sa môže kontrolórom stať každý, kto sa zaujíma o využívanie verejných prostriedkov na úrovni miestnej samosprávy, o čerpanie európskej finančnej pomoci, ale aj o fungovanie vzdelávacích inštitúcií. „Teší ma, že sa nám podarilo vyvinúť aplikáciu, vďaka ktorej podporujeme občiansky aktivizmus, nepriamo rozširujeme nestrannú kontrolu o ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje ich mesto. A som rád, že naša práca v oblasti digitalizácie inšpiruje iných kolegov v rámci európskej kontrolórskej komunity,” konštatuje predseda slovenského kontrolného úradu Karol Mitrík.

M. Kala, prezident NKÚ ČR a K. Mitrík, predseda NKÚ SR

Kontrolóri NKÚ zároveň patrili medzi troch kľúčových prezentátorov dobrej praxe v oblasti vizualizácie a prezentácie výstupov z kontrolných akcií. „Je dôležité, aby bola každá kontrola zrealizovaná na vysokej odbornej úrovni. Kontrolovanému subjektu musíme vyargumentovať, či nakladá s verejnými financiami hospodárne, či využíva majetok efektívne. Zároveň si uvedomujeme, že len toto samotné pre naplnenie celospoločenského poslania národnej autority pre oblasť externej kontroly nestačí,” povedal predseda slovenského kontrolného úradu. „Nevyhnutným partnerom našej kontrolnej práce sú pre nás bezpochyby poslanci parlamentu, ale i samotná verejnosť. Na výzvu modernej občianskej spoločnosti sme povinní reagovať aktívne. Aj preto tretí rok prezentujeme výsledky práce kolegov kontrolórov prostredníctvom pútavých a obsahovo profesionálne spracovaných správ a vizualizácií. Veríme, že aj vďaka tomu je naša práca pre ľudí zrozumiteľnejšia a pre poslancov zaujímavá – predovšetkým pre potenciálne legislatívne zmeny,” dopĺňa K. Mitrík.

Post-kongres EUROSAI (európske reprezentatívne združenie národných najvyšších kontrolných úradov) sa koná v Prahe od 22. do 24. mája 2022 a je prvým oficiálnym podujatím, ktoré opäť spojilo európskych kontrolórov. Na podujatí v susednej Českej republike sa zúčastňuje aj predseda ukrajinského kontrolného úradu Valeriy Patskan, ktorý sa K. Mitríkovi poďakoval za solidaritu a nezištnú pomoc Slovenska poskytovanú ukrajinskému národu v najťažších časoch ich novodobej histórie. Na druhej strane, z rokovania kongresu boli vylúčení zástupcovia ruského kontrolného úradu.

Konferencia EUROSAI v Prahe 23.5.2022

Čítať ďalejTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Sociálni partneri dnes dohodli mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií

23.05.2022

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa dnes na 19. zasadnutí zaviazala zvolať mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií. Mimoriadne stretnutie navrhol aj premiér Eduard Heger, ktorý dnešné zasadnutie navštívil a prihovoril sa sociálnym partnerom. Ponúkol otvorený a úprimný dialóg na aktuálne témy (všeobecnú politickú situáciu a inflačnú pomoc pre ľudí).

Sociálni partneri dnes okrem iného schválili zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a peňažného príspevku na opatrovanie. Minister práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak ich informoval o priebehu legislatívneho procesu v súvislosti s dvojtýždňovou platenou otcovskou dovolenkou, ktorá bude predložená na najbližšie rokovanie vlády. Členovia HSR hovorili aj o potrebe podporiť potravinársky priemysel a integráciu odídencov z Ukrajiny.

 

Návrhy zákonov na prerokovanie na Hospodárskej a sociálnej rade predložili rezorty vnútra, hospodárstva, informatizácie aj životného prostredia.

Hospodárska a sociálna rada hneď na úvod zasadnutia schválila s pripomienkou návrh zákona rezortu práce, určeného pre osoby so zdravotným postihnutím a ich prístupu k službám a výrobkom v súlade s európskymi smernicami a záväzkami SR vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Návrh však odporučili na ďalšie legislatívne konanie.

Tripartita konsenzuálne schválila a odporučila na ďalšie legislatívne konanie aj návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zvyšuje hodinová sadzba osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie od 1. júla 2022 na základe aktuálne platnej minimálnej mzdy. Týmto návrhom vláda vytvára priestor na zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na pomoc. Navrhovaná sadzba za hodinu osobnej asistencie predstavuje 5,20 eur (v súčasnosti 4,82 eur), pričom slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Ten sa (pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) navrhuje zvýšiť z doterajších 508,44 eur na sumu 525,65 eura mesačne, t. j. na výšku čistej minimálnej mzdy pre rok 2022.

Hospodárska a sociálna schválila aj Správu o vyhodnotení plnenia stratégie BOZP, Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021 aj výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov). Cieľom stratégie BOZP je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov, najmä smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov s celoživotnými následkami, s víziou nulovej pracovnej úrazovosti, ako aj minimalizovanie príčin chorôb z povolania, presadzovanie prevencie, posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce a šírenie osvety v oblasti BOZP.

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021 obsahuje skutočnosti o stave ochrany práce a o činnosti orgánov inšpekcie práce a informácie o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce od dozorných orgánov príslušných rezortov za predchádzajúci kalendárny rok.

K návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií mala výhrady väčšina sociálnych partnerov, predkladateľ preto zákon stiahol, kým zamestnávatelia zjednotia svoje pripomienky a zaujmú spoločné stanovisko.

S návrhom zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov nesúhlasila Konfederácia odborových zväzov (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/2002 Z.z.o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Návrh preto schválili s rozporom.

Tripartita vzala na vedomie s pripomienkou Implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30.4.2022. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo financií ešte majú pripraviť doplňujúce informácie pre sociálnych partnerov. K návrhu sa HSR vráti na najbližšom rokovaní.

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady, minister práce Milan Krajniak, informoval o priebehu legislatívneho konania v súvislosti s otcovskou dovolenkou. Novela Zákonníka práce a ďalších predpisov bude zaradená na najbližšie rokovanie vlády (26.5.2022). Má priniesť dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR. Otec by si mohol 14 kalendárnych dní otcovskej dovolenky vyčerpať v priebehu prvých šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) požiadala informácie o procese rozhodovania pri podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci správneho konania žiada o predloženie dokladov preukazujúcich existenciu a vplyv vonkajšieho faktora. Ak ich žiadateľ nepredloží hneď k žiadosti, ústredie si ich vypýta dodatočne. Správne konanie je v tomto prípade procesne komplikovanejšie. Pri Prvej pomoci totiž stačilo rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva v čase mimoriadnej situácie, tu musia zamestnávatelia dokazovať vonkajší faktor. Ide však len dodržiavanie zásad správneho konania. Aplikačnú prax môže priniesť aj návrhy a úpravy zákona o podpore v čase skrátenej práce.

Tripartita hľadala aj možnosti dofinacovania Slovenského hydrometeorologického ústavu a spôsoby ako podporiť potravinársky priemysel.

Sociálni partneri na rokovanie pridali bod o zabezpečení integrácie pre odídencov z Ukrajiny a riešenie utečeneckej krízy. Minister práce Milan Krajniak informoval o Stratégii integrácie. Je to materiál, na ktorom pracovali všetky rezorty, ZMOS, Únia miest Slovenska, SK8, aj zástupcovia tretieho sektora. Aktuálne je určený na pripomienkovanie a členov HSR by mal byť predložený do konca mája. V materiáli sa snažili definovať všetky problémy, ktoré je potrebné riešiť a oblasti, pre ktoré je potrebné vytvoriť dlhodobejší plán. Lex Ukrajiny 3 umožní vláde pozmeňovacím návrhom zaviesť príspevok na stravu a zvýšiť príspevok na ubytovanie pre osoby, ktoré ich odídencom z Ukrajiny poskytujú.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

 • Milan K R A J N I A K, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
 • Richard S U L Í K, podpredseda vlády a ministerstva hospodárstva SR
 • Juraj S M A T A N A, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Martin K O V Á Č, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ján H A R G A Š, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Juraj K Á Č E R, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Marián M A G D O Š K O, prezident KOZ SR
 • Monika U H L E R O V Á, viceprezidentka KOZ SR
 • Marta B R O D Z IA N S K A
 • Milena R Á C O V Á
 • Anton S Z A L A Y
 • Vlasta S Z A B O V Á
 • František Z A P A R A N I K
 • Pavol P A R A Č K A, poradca za KOZ SR
 • Roman L A C O, poradca za KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Rastislav M A CH U N K A, viceprezident AZZZ SR
 • Emil M A CH O
 • Oto N E V I C K Ý, poradca za AZZZ SR
 • Daniel Š I R H A L, poradca za AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ
 • Robert S P I Š Á K, viceprezident RÚZ
 • Martin H O Š T Á K, tajomník RÚZ
 • Daniel P O T U R N A Y, poradca RÚZ
 • Petra P O D H O R C O V Á, poradkyňa RÚZ

Členovia ZMOS

 • Michal K A L I Ň Á K, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
 • Andrej L A S Z, generálny sekretár APZDTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

S Rakúskom sme si vymenili cenné skúsenosti pre riešenia ukrajinskej krízy

17.05.2022

Integrácia ukrajinských odídencov a najmä pomoc pri ich začlenení sa do života „v novom dočasnom domove“ boli hlavné témy návštevy rakúskej spolkovej ministerky pre ženy, rodinu, integráciu a médiá Susanne Raab. Pozvanie na Slovensko prijala od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V Bratislave spoločne navštívili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci, pričom si vzájomne vymenili skúsenosti aj možnosti riešenia integrácie Ukrajincov. Rakúska ministerka zvlášť ocenila vznik detských skupín, ktoré označila za múdre riešenie pri nedostatočných kapacitách v materských školách.

 

Na Slovensku doteraz našlo svoj dočasný domov vyše 76-tisíc ukrajinských odídencov. Rezort práce sa aj v spolupráci s ďalšími ministerstvami dnes sústreďuje na konkrétne riešenia tých problémov, ktoré by Ukrajincom bránili v ich socializácii či postupnom začlenení sa do spoločnosti. Obaja ministri sa zhodli, že Slovensko aj Rakúsko majú v tomto smere podobné problémy a ich riešenia.

S riešením ukrajinskej krízy sme zistili, že počty Ukrajincov, ktorí požiadali o pomoc na Slovensku a v Rakúsku sú veľmi podobné. Zároveň máme podobné problémy a aj riešenia, ktoré ponúkame, sa ukazujú ako veľmi podobné.

Keďže Rakúsko má dlhodobé skúsenosti s integráciou utečencov na svojom území už pri riešení utečeneckej krízy v roku 2015 – 2016, sme veľmi vďační, že sme s rakúskou ministerkou mohli konzultovať naše návrhy alebo problémy a uistiť sa, že vzhľadom na ich skúsenosti, vieme naše riešenia optimalizovať, poučiť sa a zároveň inšpirovať. Som naozaj veľmi vďačný rakúskej ministerke, že sme sa o tom mohli otvorene porozprávať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rakúska ministerka zároveň veľmi ocenila kroky rezortu práce pri riešení nedostatočných kapacít v materských školách umožnením vzniku detských skupín, kde sa o deti v domácom prostredí môže postarať jedna matka za odplatu.

Obe strany sa zároveň dohodli, že v kontakte naďalej zostávajú ich zástupcovia krízových odborov, ktorí problematiku integrácie Ukrajincov zastrešujú.

Rakúsko od vypuknutia vojenského konfliktu prijalo vyše 70-tisíc utečencov. Po registrácii získavajú status vojnového utečenca/ vysídlenca s dočasným právom na pobyt. Nárok majú na ubytovanie, zdravotné poistenie, prístup k školskej dochádzke a bezplatnú dopravu. Rovnako im patria určené dávky na ubytovanie a stravu po splnení stanovených podmienok.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štát má cielene podporovať talentovanú mládež i športové zväzy či kluby – Aktuality

Bratislava 17. mája 2022 – Peniaze na podporu mládeže a talentovaných športovcov sú zo strany štátu nedostatočné. Finančná pomoc v mnohých prípadoch pokrýva len to najnevyhnutnejšie na organizovanie výcvikových kempoch, na sústredenia či súťaže. Situáciu ilustruje kontrola, ktorú Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) realizoval v štyroch športových zväzoch v rámci rokov 2018 až 2020. Napríklad Slovenskej basketbalovej asociácii pripadla na jedno mládežnícke družstvo veľmi nízka, až existenčná suma 600 až 700 eur. Národní kontrolóri upozorňujú, že športové kluby by bez podpory zo súkromných zdrojov mali problém udržať mládežnícke družstvá v súťažiach.

Rozvoj talentov na Slovensku pri súčasnom nastavení pravidiel stagnuje, čoho dôsledkom je pokles úspechu mladých športovcov v medzinárodnom meraní síl. Kontrolný úrad preto nabáda štát prostredníctvom rezortu školstva, aby so zástupcami športovej obce stanovil jednotné pravidlá a merateľné kritériá, podľa ktorých sa budú poskytovať účelové finančné prostriedky na športové projekty. Zároveň by mal určiť mechanizmus transparentného prideľovania finančných príspevkov a to aj zavedením Centrálneho registra dotácií na šport zo všetkých zdrojov.

Infografika - športové zväzy

Podpora a rozvoj športu je vo verejnom záujme každej krajiny. V tejto oblasti plní rozhodujúcu úlohu štát, pričom bez jeho účasti a finančnej podpory by nebolo možné zabezpečiť výchovu či realizáciu športových aktivít a ďalší rozvoj športu. Aj z tohto dôvodu národná autorita pre externú kontrolu vykonala v priebehu rokov 2019 až 2021 päť kontrolných akcií zameraných na šport, či už v oblasti stratégií, financovania, ako aj účinnosti kontrolného systému. Nedávne audity NKÚ poukázali na to, že financovanie športu je dnes nekoordinované, čo neprispieva k transparentnosti využitia verejných prostriedkov. Absencia aktualizovanej ucelenej koncepcie rozvoja športu zároveň vedie k tomu, že peniaze na šport sú prideľované nesystémovo.

NKÚ v rámci najnovšej kontroly preveroval použitie príspevku uznanému športu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne v Slovenskom zväze ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácii, Slovenskom atletickom zväze a v Slovenskom tenisovom zväze. Kontrolóri potvrdili, že uvedené zväzy rozdelili príspevky v súlade so zákonom o športe. Nedostatky však zistili pri prerozdelení samotných príspevkov, keďže v niektorých prípadoch boli prostriedky prideľované bez kritérií. Ilustrovať to možno na príklade Slovenskej basketbalovej asociácie. Príspevok bol taký nízky, že nemohol reálne prispieť k rozvoju športových talentov. Priemerné náklady vynaložené na športovca však nebolo možné porovnávať, pretože basketbalová asociácia finančne zabezpečovala len trénerov, expertov a v iných zväzoch neboli vedené položky, ktoré by preukázali účelnosť použitia poskytnutých príspevkov.

„Je otázne, či suma šesťsto eur na jedno mládežnícke družstvo za kalendárny rok predstavuje podporný faktor, ktorý by viedol k udržateľnému fungovaniu klubu, nehovoriac o cielenom rozvoji mládežníckeho basketbalu. Bez externej podpory, okrem štátnej, by všetky športové zväzy mali problémy udržať mládežnícke družstvá v regionálnych či národných súťažiach,“ priblížil súčasný stav v mládežníckom športe predseda slovenských kontrolórov Karol Mitrík. Pre porovnanie, v atletickom zväze bol príspevok na podporu mládeže prerozdeľovaný v roku 2020 medzi 145 klubov, pričom najvyššia pridelená suma predstavovala 25-tisíc eur a najnižšia 23 eur. Finančný príspevok na rozvoj talentovaných športovcov sa v prípade najlepších klubových a talentovaných tenisových športovcov pohyboval od 2-tisíc do 5-tisíc eur ročne.

V kontrolovanom období bolo za všetky štyri národné športové zväzy na účel výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry reálne vyčerpaných 880-tisíc eur (Slovenský atletický zväz – 420 000 eur, Slovenský zväz ľadového hokeja – 360 000 eur, Slovenská basketbalová asociácia – 100 000 eur a Slovenský tenisový zväz – 0 eur). Audit kontrolného úradu potvrdil riziko, že vnútorný kontrolný systém pokrivkáva, keďže si kontrolóri niektorých národných športových zväzov dlhodobo neplnili úlohy a povinnosti, ktoré im ukladá zákon o športe. Niektorí zväzoví kontrolóri nevypracovávali správy o výsledkoch svojich kontrol, obmedzili sa len na spracovanie hodnotiacej ročnej správy o ich činnosti. Zväzy sa tak dozvedali o vzniknutých nedostatkoch niekedy až s ročným oneskorením a bez popísania kontrolných zistení, resp. nedostatkov.

Národní kontrolóri odporučili parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zaviazať rezort školstva vypracovať koncepciu štátnej politiky v oblasti športu, ktorá by jasne definovala kompetencie zúčastnených strán, nastavila by transparentný a udržateľný systém financovania športu. Poslanci by ministerstvo tiež zaviazali, aby informovalo výbor o budovaní IT systému v oblasti športu. „Cieľavedomú podporu mládežníckeho športu ako aj výchovu talentov je možné robiť iba udržateľným a systémovým spôsobom. Súčasťou udržateľného modelu musí byť finančný mechanizmus, v ktorom je štátna podpora nosným finančným zdrojom, aj keď súkromné peniaze zostávajú jeho neoddeliteľnou súčasťou,“ dodáva šéf kontrolórov K. Mitrík.

 

* * * * *

Športové zväzy sú hlavným nástrojom toku finančných prostriedkov pre šport. Na Slovensku bolo podľa Registra právnických osôb v roku 2021 registrovaných 73 národných zväzov v uznanom športe. Národné športové zväzy boli povinné rozdeliť príspevok uznanému športu v súlade so zákonom o športe nasledovne: najmenej 15 % na šport mládeže pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch; najmenej 20 % na rozvoj talentovaných športovcov; najmenej 25 % na športovú reprezentáciu.

 

Náhľad správy

 

 

Správa o výsledku kontroly Kontroly v športe 2019-2021 (pdf, 1 MB)

 

 

 

Príloha

Graf: Vývoj alokovaných finančných prostriedkov pre všetky uznané športy v rokoch 2017 – 2021

graf - financovanie športu

 

Čítať ďalejTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Video: O stratégiách v zdravotníctve a stavebných konaniach v RTVS – Aktuality

O význame kontrol pre spoločnosť aj o procese plánovania kontrolnej činnosti NKÚ diskutoval v RTVS podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Témou bola aj analýza o stratégiách v zdravotníctve. Zistili sme, že posledný strategický dokument zdravotníctva je z r. 2013 a ministerstvo sa vôbec nezaoberalo strategickým plánovaním. 

Pri porovnaní štátnych a súkromných nemocníc Andrassy zdôraznil, že súkromné nemocnice majú lepšie rozpočtové plánovanie a väčší poriadok vo financiách. Štátnym nemocniciam chýba hlavný koordinátor, ktorým by mal byť ministerstvo zdravotníctva, čím by sa zlepšilo aj finančné riadenia. K tomu chýba aj systém DRG, teda presné ohodnotenie lekárskych úkonov.

Diskutovalo sa aj o procese stavebných konaní, ktoré na Slovensku trvajú takmer najdlhšie v EÚ. Problémom je aj chýbajúci informačný systém stavebných konaní, ktorý sa buduje od r. 2009 a ešte stále nie je hotový.

Pre viac informácií si pozrite si záznam relácie Ranné správy z pondelka 16. mája 2022 po 42-tej minúte:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/327781#2571

Náhľad videa - Ranné správy RTVSTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok