Aktuálny režim pracovísk MV SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 11. 2021

klientske-iluststr-januar2021

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície fungujú v režime s obmedzenami, vyplývajúcimi z  aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 262/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 232 kB) účinnej od 25. novembra 2021.

Stránkové hodiny:

  • pondelok, utorok, štvrtok – od 8. do 15. hodiny
  • streda – od 8. do 17. hodiny
  • piatok  – od 8. do 14. hodiny  

/pracoviská evidencie zbraní a streliva nemajú úradné hodiny v utorok po 12.00  a vo štvrtok/.

NOVINKA: Čas návštevy si môžete zarezervovať online už aj na oddelení dokladov či katastri

Rezervačný systém MV SR

Contents

Oddelenia  Policajného zboru

Na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky.

UPOZORNENIE: Dopravné inšpektoráty po novom

  • od 8. do 10. hodiny vybavujú klientov podľa poradia, 
  • od 10.  hodiny do konca pracovnej doby funguje kombinovaný režim, počas ktorého sa  prednostne vybavujú online objednaní klienti.

Nový systém zatiaľ funguje na 41 dopravných inšpektorátoch, ktoré sú vybavené vyvolávacím systémom novšej generácie (PDF, 416 kB).
Ostatné dopravné inšpektoráty zatiaľ vybavujú občanov pôvodným spôsobom, t. j. prioritne vopred objednaných a podľa kapacitných možností ostatných.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia

Oddelenia cudzineckej polície 

Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ vybavujú len online objednaných klientov.

Stránkové hodiny:

  • pondelok: 7:45 – 15:00 hod.
  • streda:  7:45 – 17:00 hod.
  • piatok:  7:45 – 12:00  hod. (OCP PZ BA 7:45 – 14:00 hod.)  

Na pracovisko je potrebné dostaviť sa aspoň 15 minút pred dohodnutým termínom.

Zároveň informujeme, že podľa § 131i ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov cudzinec, ktorý vstúpil na územie Slovenskej republiky legálne, je oprávnený zotrvať na jej území počas trvania mimoriadnej situácie až mesiac od jej skončenia. Mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá.

Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

V interiéroch može byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu – pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/


 UPOZORNENIE: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)