Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

27.09.2022

Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v bezplatných dlhových poradniach pomôžu všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Vďaka spolupráci s European Consumer Debt Network (ECDN) Slovensko získa pre pomoc zadlženým občanom prístup k osvedčeným postupom z krajín Európy, ktoré s dlhovým poradenstvom majú rozsiahlejšie skúsenosti.

 

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo – právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Pokrývajú tak všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne riešenie ich dlhovej situácie. Odborníci, poradcovia, asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, pri nastavení splátkového kalendára, pri zvýšení úrovne jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby k opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne klient predchádzal. Od začiatku roka pomohli už vyše 2 200 klientom a ich rodinám ušetriť tisíce eur a mnohým zachránili aj strechu nad hlavou.

Úspešne pomohli napríklad klientovi z východného Slovenska. Dostal sa do začarovaného kruhu dlhov, ktoré mu zanechali prevažne jeho rodičia. Sám nemal prehľad komu a koľko vlastne dlhuje. Komunikáciou s veriteľmi a exekútormi spoločne zistili aktuálnu výšku dlhu. Pri niektorých namietali ich premlčanie, pri iných dohodli výhodnejšie splátky. Klientovi ušetrili 6 900 eur a naďalej sa mu venujú. Zásluhou odborníkov tak ušetril nemalé peniaze a kopu starostí. Podobných prípadov poradne riešia po celom Slovensku.

Vďaka partnerstvu s ECDN Slovensko získa prístup k know-how zo 14 krajín Európskej únie, ktoré majú s dlhovým poradenstvom extenzívnejšie skúsenosti. Slovensko patrí medzi lídrov z trinásť krajín EÚ, ktoré s dlhovým poradenstvom občanom aktívne začínajú. „ Z týchto trinástich krajín je Slovensko najďalej, pretože dlhové poradne u nás fungujú už od začiatku roka. Aktuálne máme otvorených 42 pobočiek a čoskoro pribudnú ďalšie štyri. Spolu ich tak bude 46 v každom kúte Slovenska, aby bola odborná pomoc dostupná skutočne každému. Pre ľudí, ktorí potrebujú odvrátiť hroziacu finančnú katastrofu, ale aj pre tých, ktorí sa už boria s neúprosnými dopadmi priveľkej dlhovej nálože,“ uvádza minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Okrem výmeny skúseností a osvedčených postupov, Slovensko členstvom v ECDN získa svojho zástupcu pri ovplyvňovaní politík Európskej komisie na ochranu finančných spotrebiteľov a pri boji proti nadmernému dlhovému zaťaženiu obyvateľstva . „Som rád, že som mal osobne možnosť navštíviť bezplatné poradne na Slovensku. Vidím, že sú dobre rozbehnuté a teším sa budúcej intenzívnejšej spolupráci,“ povedal v tejto súvislosti prezident ECDN Dieter Korczak.

ECDN taktiež realizuje výskumy dlhovej situácie a finančnej gramotnosti európskeho obyvateľstva a je významnou databázou údajov o príčinách zadlženia občanov v štátoch EÚ, ako i o štruktúre a spôsoboch riešenia ich dlhov. Z toho pohľadu je pre Slovensko ECDN významným zdrojom informácií o dlhovej situácii v iných krajinách a jej porovnania s našou situáciou. Členom ECDN sa slovenské dlhové poradne majú stať od januára 2023.

Bezplatné dlhové poradne sú Národný projekt, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bližšie informácie nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

Aktuálne otvorené poradne:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Senica, Topoľčany, Trnava, Trenčín

STREDNÉ SLOVENSKO
Banská Bystrica, Banská Štiavnica/Žiar nad Hronom, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Stará Ľubovňa, Stropkov, Trebišov, Vranov nad Topľou

Viac informácií nájdete na https://pomahamedlznikom.sk/

Facebook https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradneTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Video: Aplikáciu MuMAP predstavil predseda NKÚ aj divákom TA3 – Aktuality

Pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami rozprával predseda NKÚ Ľ. Andrassy v TA3 o aplikácii MuMAP, vďaka ktorej si viete ľahko skontrolovať, ako hospodári vaša obec, ako čerpá fondy Európskej únie, ale aj aké nedostatky v jednotlivých samosprávach riešili naši kontrolóri.

Ľuďom sú na adrese mumap.nkusr.sk k dispozícii dáta o všetkých 2924 obciach. Aj o Fekišovciach.

Celý rozhovor: https://www.ta3.com/relacia/25740/nku-dava-do-pozornosti-aplikaciu-pomocou-ktorej-si-obcania-mozu-pozriet-ako-ich-obec-hospodari

Predseda NKÚ Ľ. Andrassy v TA3 o MuMAPe.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Audio: O kontrole aj korupcii v rozhlasovej relácii Kontakty – Aktuality

V rozhlasovej relácii Kontakty v RTVS rozprával predseda NKÚ Ľubomír Andrassy spoločne s analytičkou Nadácie Zastavme korupciu Xéniou Makarovou o korupcii a kontrole vo verejných inštitúciách aj v samospráve. O tom, ako vláda použila covidovú pomoc a v ktorých inštitúciách kontrolóri nachádzajú najväčšie nedostatky.

Vypočujte si celú reláciu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1894750

Eva Sládková, Xénia Makarová, Ľ. Andrassy v rozhlasovej relácii Kontakty.

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Video: Predseda NKÚ o MuMAPe v Ranných správach RTVS – Aktuality

O aplikácii MuMAP sa rozrozprával predseda NKÚ Ľ. Andrassy v Ranných správach RTVS. Každý občan si vďaka interaktívnemu digitálnemu nástroju kontroly dokáže pred komunálnymi voľbami skontrolovať, ako jeho obec či mesto hospodári s verejnými prostriedkami.

Celý rozhovor nájdete tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/357717#647

Predseda NKÚ Ľ. Andrassy v Ranných správach RTVS.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pri základných školách chýbajú telocvične, aj preto deti na Slovensku málo športujú – Aktuality

Bratislava  23. septembra 2022 – Najmenej času z vyučovania spomedzi krajín V4 trávia na telesnej výchove práve žiaci základných škôl na Slovensku. Na druhom stupni sa v rámci povinných predmetov venujú telesnej výchove iba 6,8 % času, ich rovesníci v Maďarsku strávia pohybom 16,9 % času z povinného vyučovania. V tomto ukazovateli zaostávame aj za priemerom krajín OECD. Dôvodom je výrazný investičný dlh do športovej infraštruktúry škôl, celkové neprehľadné a roztrieštené financovanie športu, ale aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov. „Pre zdravie detí je absolútne nevyhnutné prijatie opatrení, ktoré zlepšia ich prístup k športu. V 21. storočí je zahanbujúce, že stále existujú na Slovensku školy bez telocvične. Školská chodba určite nie je miesto, kde sa dá plnohodnotne športovať,“ zdôraznil predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. „Treba si tiež uvedomiť, že ak majú deti obmedzené podmienky na šport, nemajú si ako vybudovať pozitívny postoj k aktívnemu pohybu, a to sa odrazí v ich životnom štýle a na zdraví v dospelosti. Nevyhnutné zmeny je však možné vykonať len v úzkej spolupráci štátu a miestnych samospráv,“ dodal Ľ. Andrassy.

Telocvične pri základných školách chýbajú najviac v Košickom a Prešovskom kraji. Naopak, najlepšie je na tom Bratislavský kraj. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu, ktorý bol súčasťou kontroly. NKÚ SR oslovil 2 195 základných škôl z príslušného registra, odpovede zaslalo 1010. Zo škôl, ktoré odpovedali, bolo bez telocvične takmer 35 percent, čo  je 340 škôl. V Košickom kraji chýba podľa odpovedí telocvičňa minimálne 82 školám, v Prešovskom kraji 78 školám, ktoré reagovali na dotazník. V Bratislavskom kraji odpovedalo 11 škôl bez telocvične. Najviac chýbajú v menších školách s počtom detí do 50. Z dotazníkového prieskumu tiež vyplynulo, že zo zapojených škôl len 27 % využilo možnosť rozšíriť počty hodín telesnej výchovy. „Tento stav jednoznačne ukazuje na fakt, že mnohé detí sú ochudobnené o športové vyžitie v rámci výučby a výchovy. Zároveň v týchto prípadoch môžeme hovoriť o diskriminácii a zlyhaní štátu pri vytváraní prostredia pre zdravý vývoj mladej generácie,“ približuje pohľad kontrolórov ich predseda.                                         

NKÚ sa pri kontrole športovej infraštruktúry v základných školách zameral na roky 2018 – 2021 a súvisiace obdobia. Išlo o celoslovenskú kontrolu, pri ktorej sa kontrolovalo 53 subjektov. Aj napriek rekonštrukciám telocviční z dotácií a vlastných prostriedkov obcí, bol v kontrolovaných subjektoch vyčíslený investičný dlh vo výške spolu cez 4 mil. eur. Ak chceme tento dlh odstrániť, kontrolóri odporúčajú ministerstvu školstva vytvoriť register športovej infraštruktúry základných škôl. Na základe takýchto dát by sa dali transparentne a efektívne určiť priority pri dofinancovaní športovej infraštruktúry. Zároveň kontrolóri odporúčajú rezortu školstva v spolupráci s ostatnými verejnými partnermi vytvoriť finančnú schému na dobudovanie telocviční predovšetkým pre plnoorganizované školy. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti tiež odporúča iniciovať úpravu systému financovania základných škôl. „Základné školy sú financované cez normatívy. Z týchto prostriedkov je hradený predovšetkým výchovno-vzdelávací proces, teda mzdy, prevádzka a modernizácia učebných pomôcok. Školy v súčasnosti z neho nedokážu naakumulovať dostatok financií na väčšie kapitálové výdavky,“ zdôraznil šéf slovenských kontrolórov. Preto podľa neho mnohé kapitálové výdavky škôl financujú obce ako zriaďovatelia z vlastných alebo externých zdrojov, pričom povinnosti v tejto oblasti realizujú v mene štátu.  

Dotácie do športovej infraštruktúry

Národní kontrolóri sa pozreli aj na projekty podporené z dotácie ministerstva školstva v roku 2018, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalitu a funkčnosť telocviční, resp. zvýšiť počet školských telocviční. Oprávnenými žiadateľmi v kontrolovanej výzve boli základné školy so všetkými ročníkmi a maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom školstva pre jeden projekt bola 150-tisíc eur. Minimálnu spoluúčasť obcí stanovili na 10 %. Z 23 preverovaných dotácií v celkovej hodnote 3,11 mil. eur, bolo 21 dotácií využitých na rekonštrukciu telocviční, v jednom prípade išlo o dostavbu telocvične. Iba jedna obec požiadala o financovanie výstavby novej telocvične a to obec Dechtice (okres Trnava). Napriek dotácii 145-tisíc eur a vysokej spoluúčasti obce vo výške 122 938 eur, telocvičňa nebola v stanovenom termíne dostavaná pre nedostatok finančných prostriedkov. Obec si musela zobrať úver na jej ďalšie financovanie a skolaudovaná by mala byť túto jeseň.

Kontrolný úrad zistil v súvislosti s týmito dotáciami porušenie viacerých záväzných právnych predpisov, ako aj nedodržanie zmluvných podmienok. Len pri dvoch samosprávach, mesto Michalovce a obec Lehnice, neboli zistené nedostatky. Najviac pochybení súviselo s verejným obstarávaním. Až 57 % samospráv ako príjemcov dotácie nedodržalo pravidlá a podmienky zmlúv o poskytnutí dotácie. Rezort školstva robil kontrolu čerpania dotácií v rámci zúčtovania až po ukončení projektov. Mestskí alebo obecní kontrolóri nekontrolovali až v 87 % výdavky v týchto projektoch. „Množstvo zistených nedostatkov svedčí o nedostatočne nastavených kontrolných mechanizmoch zo strany samosprávnych kontrolórov, ale aj útvarov vnútornej kontroly mestského či obecného úradu, za fungovanie ktorých zodpovedá štatutár verejnej inštitúcie,“ uzatvára Ľ. Andrassy.

Kontrolóri sa pozreli aj na to, ako majú obce spracované koncepcie rozvoja športu. Z kontrolovaných obcí 65 % nepostupovalo podľa zákona o športe a takúto koncepciu nemalo. Obce ale s investíciami do športovej infraštruktúry počítali v programových rozpočtoch. Kontrolóri tiež zistili, že obce v minimálnej miere spracovali komplexnú pasportizáciu športovej infraštruktúry, teda technickú evidenciu majetku, ktorá by umožnila jeho efektívnu správu. Ako príklad dobrej praxe je možné uviesť obce, ktoré vypracovali koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, pričom vychádzali z pasportizácie športovej infraštruktúry ako napr. mestá Michalovce, Vrútky a obce Lehnice či Huncovce.

Graf: Telesná výchova na II. stupni ZŠ – porovnanie krajín V4 a priemeru OECD

 Správa o výsledku kontroly “Športová infraštruktúra na základných školách”Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Cez aplikáciu NKÚ si môžu občania pred voľbami preveriť, ako hospodári ich obec či mesto – Aktuality

Bratislava 16. septembra 2022 – Slovenské samosprávy sú pred komunálnymi voľbami pod drobnohľadom verejnosti. Na to, aby sa občan zorientoval, ako jeho obec či mesto hospodári s verejnými prostriedkami, vytvoril Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) interaktívny digitálny nástroj kontroly. Každý občan si tak vďaka aplikácii MuMAP (Municipalities on Map) môže druhý rok porovnať a skontrolovať dianie vo svojom najbližšom okolí. Bezplatne prístupná aplikácia zverejnená na oficiálnej stránke národnej autority pre oblasť externej kontroly upozorňuje záujemcov tiež na to, ako konkrétna miestna samospráva čerpá fondy Európskej únie (EÚ) a napríklad aj na to, na aké nedostatky v obci prišli kontrolóri.

Novinkou je vytvorenie mapky s prehľadom príjemcov poskytnutých peňazí z projektov Prvej pomoci počas pandémie COVID-19. Aplikáciu naprogramovala pracovná skupina kontrolného úradu vo vlastnej réžii, vďaka čomu ušetrila nie bezvýznamný objem verejných financií, ktoré môžu byť využité prostredníctvom štátneho rozpočtu. Zároveň týmto krokom NKÚ približuje kontrolu k verejnosti a každý občan sa tak môže stať kedykoľvek dobrým kontrolórom obce či mesta, v ktorom žije. Ľudia môžu aktívne prispievať k tomu, že volení zástupcovia podstupujú otvorený proces zúčtovania verejných prísľubov či politík.  

Infografika Aplikácia MuMAP

„Záujem ľudí a ich citlivosť na spravovanie vecí verejných sa prirodzene zvyšuje s blížiacim sa termínom volieb. Je našou povinnosťou prispievať k lepšej informovanosti o správe verejných financií a hospodárení s nimi. Naša aplikácia je užívateľsky prístupná a občan sa rýchlo dostane k dôležitým informáciám o svoje obci alebo meste,” vysvetľuje podpredseda NKÚ SR Jaroslav Ivančo. Práve na stránke mumap.nkusr.sk majú ľudia na jednom mieste zhrnuté dáta o príjmoch a výdavkoch 2 924 samospráv (bez 3 vojenských obvodov), ako aj informácie, koľko peňazí bolo obci poskytnutých a následne ňou čerpaných z fondov EÚ. Nájdu tam aj výsledky kontrol realizovaných od roku 2012 s viac ako 18-tisíc zisteniami, na ktoré upozornili kontrolóri NKÚ. Občania si tak cez pár klikov dokážu urobiť obraz o finančnej kondícii a o spravovaní peňazí samosprávy, v ktorej žijú či pracujú.

Novinkou na stránke MuMAPu je kategória “Prvá pomoc/COVID”. Tá ponúka aktuálny prehľad o poskytnutých príspevkoch zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám z projektov prvej pomoci za obdobie trvania pandémie od marca 2020 do júna 2022. Dáta o kontrolách a vecných zisteniach dopĺňa kontrolný úrad priebežne, spravidla vždy po uzavretí kontroly alebo po prijatí opatrení jednotlivými subjektmi.

******

Pilotnú verziu aplikácie MuMAP vytvorila pracovná skupina slovenského NKÚ na medzinárodnom hackathone najvyšších kontrolných inštitúcií v Prahe v marci 2020. Na vytvorenie nástroja verejnej kontroly v samospráve využili bezplatný softvér R, ktorý bol predmetom ich vzdelávania v národnom projekte rozvoja odborných kapacít NKÚ.

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Video: Duálne vzdelávanie na RTVS – Aktuality

O zavádzaní duálneho vzdelávania, ktoré je podľa analytikov NKÚ pomalé, hovoril v Ranných správach RTVS predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Upozornil na to, že len 5 % zo študentov duálneho vzdelávania sa vzdeláva v odboroch, ktoré požaduje trh práce. „Asi najžalostnejšia situácia je v Prešovskom kraji, kde v Prešovskom kraji je do duálneho vzdelávania zapojených viac ako 1300 mladých ľudí, ale z hľadiska tých pracovných pozícií, ktoré sú na trhu práce, je odpoveď nula. Teda ani jeden mladý človek, ktorý sa zapojil do duálneho vzdelávania v súčasnosti v Prešovskom kraji, sa neučí ten študijný odbor, ktorý je požadovaný trhom práce, alebo zamestnávateľmi, ktorí v Prešovskom kraji pôsobia,“ uviedol v rozhovore šéf národných kontrolórov.

Celý rozhovor je k dispozícii na tomto odkaze:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/354545#474

Ľubomír Andrassy v Ranných správach RTVS

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zavádzanie duálneho vzdelávania hodnotí NKÚ ako pomalé, mohlo ušetriť milióny – Aktuality

Bratislava 2. septembra 2022 – Plošné zavádzanie duálneho vzdelávania na Slovensku bolo pomalé. Systém mal pritom aktívne pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti mladých a napĺňaní regionálnych potrieb trhu práce. Nízke počty zapojených zamestnávateľov, žiakov a škôl však znamenajú, že projekt nenaplnil svoj cieľ, nesplnil svoj účel, ktorý mal prispieť k vyššej zamestnanosti mladých ľudí. Analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR identifikovali nedostatky v zameraní štúdia dualistov-prvákov. V ostatných rokoch sa ich vzdelávalo asi len 5 % v študijných odboroch, pri ktorých je predpoklad, že budú na trhu práce chýbať.

Štát nemá k dispozícii presné dáta o absolventoch duálneho vzdelávania a ich uplatnení v praxi. Kontrolný úrad z tohto dôvodu odporúča, aby ministerstvo školstva dôsledne a pravidelne sledovalo ďalšie kroky absolventov duálneho štúdia a zároveň získavalo kvalitné dáta, ktoré následne dopomôžu k uplatneniu mladých ľudí na trhu práce. Z pohľadu predsedu národných kontrolórov Ľubomíra Andrassyho nezastupiteľné miesto v realizácii tohto významného projektu majú vyššie územné celky, ktoré v celom procese jeho realizácie boli a stále sú pasívne a nedostatočne využívajú svoje kompetencie pri definovaní priorít pre oblasť vzdelávania či regionálneho rozvoja.

Infografika Duálne vzdelávanie

So zavádzaním systému duálneho vzdelávania za 31 miliónov eur sa na Slovensku začalo v roku 2015, pričom cieľom bolo zvýšiť uplatnenie absolventov stredných odborných škôl na trhu práce a znížiť tak nezamestnanosť mladých. Dôležitosť kvalitného a atraktívneho odborného vzdelávania ukazujú aj dáta Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré hovoria o dopyte po zamestnancoch so stredoškolským vzdelaním. Najväčší nedostatok vhodných pracovných síl pritom Slovensko očakáva v najbližšom období práve na stredoškolských pozíciách. Analytici NKÚ analýzou nadviazali na výsledky kontrolnej akcie úradu na rezorte školstva a detailnejšie rozpracovali riziká identifikované v rámci stanoviska národnej autority pre oblasť externej kontroly k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020.

Analytici NKÚ hodnotia implementačné ciele vlády a počiatočné očakávania národného projektu Duál ako nenaplnené. Z pohľadu účasti zamestnávateľov a škôl boli očakávania splnené na necelých 70 % (198 stredných odborných škôl) a do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo približne 80 % vládou plánovaného počtu žiakov. Poukazuje to na pomalé zavádzanie systému duálneho vzdelávania. „Ak by implementácia projektu na úrovni štátu, ale aj krajských samospráv napredovala v plánovaných rámcoch, slovenská spoločnosť by ušetrila milióny eur a zároveň by sa znižoval počet mladých ľudí, ktorí čakajú na prvú pracovnú príležitosť na úrade práce. Absolventi stredných škôl, ktoré aktívne komunikujú s podnikateľským prostredím, zapájajú miestne či regionálne firmy do vzdelávacieho projektu, majú výrazne väčšiu šancu nastúpiť do zamestnania hneď po opustení školských lavíc,“ konštatuje predseda slovenských kontrolórov Ľ. Andrassy.

NKÚ analytickou štúdiou popisuje pozitívny vplyv duálneho vzdelávania na efektívne využívanie verejných financií. Pri porovnávaní škôl, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania s klasickými odbornými školami, je možné konštatovať, že absolventi duálneho vzdelávania sa lepšie a rýchlejšie uplatňujú na trhu práce. To je spojené s vyššou mierou zamestnanosti, vyšším podielom pracujúcich v odboroch, ktoré trh práce ponúka a taktiež s vyšším mzdovým ohodnotením.

Jedným z cieľov projektu bolo dosiahnuť čo najtesnejšie prepojenie odborného vzdelávania s potrebami trhu práce a požiadavkami zamestnávateľov. V ostatných dvoch školských rokoch sa však iba 5 % dualistov-prvákov vzdelávalo v odboroch, pri ktorých je predpoklad, že ich bude na trhu práce nedostatok. Tu je priestor na zlepšenie prepojenia. Na projekte duálneho vzdelávania sa napríklad nemôžu zúčastňovať zdravotnícke školy. Vzhľadom na akútny nedostatok kvalifikovaného stredného zdravotníckeho personálu by práve účasť zdravotníckych škôl v systéme mohla prispieť k zvýšeniu počtu absolventov duálneho vzdelávania.

Problém nastal aj v tom, že ministerstvo práce nevypracovalo prognózy vývoja na trhu práce pre školské roky 2022/2023 a 2023/2024. Nesledovalo tiež všetky ukazovatele uplatnenia na trhu práce, čím narušilo dlhodobú snahu o reflektovanie reálnych potrieb trhu práce. „Ak rezignujeme na to, že nebudeme vyhodnocovať, ako sa uplatňujú absolventi škôl na trhu práce, nebude možné optimalizovať odborné vzdelávanie ani systematicky vyhodnocovať výhodnosť duálneho vzdelávania na otvorenom pracovnom trhu,“ dodal predseda národnej autority pre oblasť externej kontroly s tým, že dobre nastavený systém je nielen dôležitým národným aspektom, ale vďaka nemu vie Slovensko napĺňať aj medzinárodné ciele. „Európska únia si dala za cieľ, aby boli do roku 2025 zamestnaní aspoň štyria z piatich absolventov odborného vzdelávania a traja z piatich by mali mať možnosť absolvovať odbornú prípravu na pracovisku. Duálne vzdelávanie je jedným z nástrojov, ktorým by sa to dalo dosiahnuť,“ uzavrel Ľ. Andrassy.

Jedným z možných dôvodov pomalej implementácie je aj roztrieštenosť informácií o duálnom vzdelávaní. Informácie, často len čiastkové, možno nájsť na troch rôznych webových stránkach. Donedávna fungovala aj štvrtá. Pre jednoznačnosť a zrozumiteľnosť komunikácie o systéme duálneho vzdelávania by pomohlo zvážiť zníženie počtu webových stránok s komplexnými oficiálnymi informáciami. Rezort školstva by mal zároveň prehodnotiť fungovanie Fondu rozvoja odborného vzdelávania, ktorý mal generovať financie na podporu a rozvoj odborného vzdelávania. Od jeho založenia však nevykazoval činnosť a fond tak neplnil zákonom stanovený účel.

Graf: Vývoj počtu žiakov v SDV spolu a podľa krajovGraf: Vývoj počtu žiakov v SDV spolu a podľa krajovZdroj: CVTI SR; spracovanie NKÚ SR.
Poznámka: V rokoch 2015 a 2016 CVTI SR duálne vzdelávanie nezisťovalo. Údaje za rok 2021 v čase písania analýzy ešte neprešli verifikáciou.

Čo je duálne vzdelávanie?

Systém odborného teoretického vzdelávania na strednej škole, ktorý je prepojený s praktickou prípravou na povolanie u konkrétneho zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie umožňuje žiakom získať praktické zručnosti na najmodernejších zariadeniach a pod dohľadom inštruktorov ovládajúcich najnovšie pracovné postupy a technológie. Okrem toho pomáha žiakom rozvíjať ich mäkké zručnosti v reálnych podmienkach. Poskytuje tiež obojstranný tok informácií medzi potenciálnymi zamestnávateľmi a zamestnancami, čo zefektívňuje a zlacňuje neskorší nábor. V septembri 2021 bol na Slovensku ukončený kľúčový implementačný Národný projekt Duál a aktuálne prebieha fáza jeho udržateľnosti.

 Analýza NKÚ SR: Implementácia systému duálneho vzdelávania na SlovenskuTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štáty sa musia podľa kontrolórov vrátiť k predvídateľným verejným výdavkom – Aktuality

Bratislava 6. septembra 2022 – Koronapandémia viedla vo väčšine krajín k zvýšeniu verejných výdavkov. V súčasnosti je preto dôležité, aby štáty zvládli návrat k predvídateľným verejným financiám založeným na jasných pravidlách. Aj tejto téme sa venovala medzinárodná kontrola pod záštitou Pracovnej skupiny pre kontrolu fiškálnej politiky najvyšších kontrolných inštitúcií Fínska, Francúzska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Talianska, o ktorej rokovali zástupcovia týchto inštitúcií v Bratislave. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy si myslí, že „je nevyhnutné diskutovať o tom, ako by sa mali výnimočné okolnosti takého rozsahu, ako bola koronapandémia, zahrnúť do plánovania výdavkov a zostavovania rozpočtov.“ Dôležité miesto v takejto diskusii by mali mať podľa šéfa slovenských kontrolórov aj rozpočtové rady a kontrolné úrady jednotlivých krajín. Táto diskusia je potrebná aj vzhľadom na to, že krajiny sa ešte poriadne nezotavili z pandémie a už čelia dôsledkom vojny na Ukrajine.

Predseda Ľubomír Andrassy (vpravo) počas diskusie Pracovnej skupiny pre kontrolu fiškálnej politiky

Medzinárodná kontrola bola zameraná na strednodobé rozpočtové rámce zapojených krajín, výmenu informácií a skúseností s cieľom zlepšiť národné fiškálne politiky a ich kontrolu. Jednotlivé zapojené úrady zverejnili priebežné výsledky svojich zistení, v Bratislave diskutovali o spoločných záveroch. „Strednodobé riadenie a priame prepojenie rozpočtov na dosahovanie cieľov na Slovensku chýba,“ upozornil Ľ. Andrassy. O nedostatočnej úrovni plánovania na Slovensku svedčí aj stále vysoký počet rozpočtových opatrení, ktorými sa presúvajú finančné prostriedky medzi jednotlivými kapitolami. Za posledných desať rokov sa ich počet zdvojnásobil. Národní kontrolóri v priebehu auditu identifikovali aj rozdielnu kvalitu v prípade programového rozpočtovania (založeného na výsledkoch), kde viaceré ministerstvá v rámci svojich rozpočtov dlhodobo nedodržiavajú metodické pokyny a usmernenia rezortu financií. „Možnosti programového rozpočtovania nie sú na Slovensku naplno využívané,“ zdôraznil šéf slovenských kontrolórov.

Na základe národnej kontroly strednodobých rozpočtových rámcov, medzinárodnej paralelnej kontroly a osvedčenej praxe sa podarilo navrhnúť riešenia pre Slovensko. Ide napríklad o zavedenie výdavkových stropov, nepresúvanie plnenia vládnych cieľov na koniec plánovacieho obdobia, neprekračovanie schváleného rozpočtu, ale aj väčšiu zrozumiteľnosť rozpočtu pre bežného občana. Najlepším kontrolórom verejných výdavkov by mal byť totiž samotný občan a mal by preto rozumieť základným cieľom rozpočtu. Viac informácií z výsledkov národnej kontroly je zverejnených v tlačovej správe, ktorú sme komunikovali v apríli 2021 a v detailnej správe z kontroly.

Pracovná skupina pre kontrolu fiškálnej politiky najvyšších kontrolných inštitúcií Fínska, Francúzska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Talianska

Medzinárodná výkonnostná kontrola sa uskutočnila pod záštitou pracovnej skupiny Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov pre kontrolu fiškálnej politiky. Postupovalo sa pri nej na základe vopred dohodnutých otázok a hodnotiacich kritérií. Z kontrol ďalej vyplýva, že v rozpočtovom procese zapojených krajín sú síce nastavené výdavkové ciele, ale ich skutočné plnenie alebo aj stanovenie limitov výdavkov sa líši. Rozdiel je tiež v spôsobe stanovenia cieľov, ktoré môžu byť prísne, ale aj pružné. To má potom vplyv aj na ich plnenie. Flexibilita výdavkových cieľov môže pomáhať pri riešeniach v prípade zmien okolností, na druhej strane však sťažuje zosúlaďovanie výdavkových cieľov. Dôjsť môže aj k rozporu medzi rôznymi cieľmi. Medzi jednotlivými krajinami boli rozdiely aj v tom, ako podrobne boli vypracované správy o prepojení medzi fiškálnymi pravidlami EÚ a cieľovými výdavkami. Spoločná správa z kontrol za všetky krajiny by mala byť zverejnená počas jesene. Priamo v Bratislave o svojich záveroch diskutovalo 16 zahraničných hostí a 13 zahraničných účastníkov sa pripojilo online. Účastníkom sa okrem domáceho hostiteľa Ľ. Andrassyho prihovoril aj generálny audítor kontrolného úradu Fínska Sami Yläoutinen. Na podujatí vystúpil aj Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Témami pracovného stretnutia kontrolórov v Bratislave boli aj ďalšie otázky výdavkovej politiky či správy ekonomických záležitostí.

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štátne inštitúcie nemajú dostatok financií na poistenie vlastného majetku – Aktuality

Bratislava 2. septembra 2022 – Pre tvorbu a hodnotenie verejných politík a riadenie subjektov verejnej správy je nevyhnutné zabezpečiť objektívnosť, transparentnosť a porovnateľnosť údajov vykazovaných v účtovníctve a výkazníctve. Keďže povinnosťou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR je prispievať k skvalitňovaniu štátneho výkazníctva a účtovníctva, úrad robí pravidelné kontroly zamerané práve na individuálne účtovné závierky jednotlivých štátnych úradov a na správu majetku štátu. Ostatnú takúto kontrolu robil NKÚ na ministerstvách životného prostredia a školstva a v ich podriadených organizáciách. Kontrolovaným obdobím boli roky 2018 až 2020 a súvisiace obdobia.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR k 31. decembru 2020 spravovalo majetok v brutto hodnote 1,451 mld. eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spravovalo ku koncu roka 2020 majetok v brutto hodnote 310 mil. eur. Finančné kontroly na MŽP odhalili 10 a na MŠVVaŠ 18 porušení všeobecných záväzných právnych predpisov. Zistenia ale neboli také závažné, aby bolo potrebné odstúpiť ich na ďalšie konanie iným orgánom. Obom ministerstvám NKÚ navrhol 24 odporúčaní, po osem odporúčaní smerovalo do oblastí vykazovania a správy dlhodobého hmotného majetku a rezerv.

Práve v prípade dlhodobého hmotného majetku sa na kontrole ukázalo, že rezorty stanovujú rôznu dĺžku odpisovania majetku. Ak chceme mať za jednotlivé rezorty porovnateľné a objektívne dáta, je podľa kontrolórov potrebné používať jednotnú metodiku. Napríklad MŽP a MŠVVaŠ odpisujú motorové vozidlá 4 až 6 rokov, majú tak väčšinu vozového parku plne odpísanú. Doba odpisovania na týchto rezortoch ale nezodpovedá skutočnej dobe ich používania. Rezorty sociálnych vecí, zahraničia a kultúry podľa predchádzajúcej kontroly odpisujú vozidlá 8 rokov. NKÚ preto odporúča prehodnotiť predpokladanú dobu životnosti automobilov na základe analýzy historických údajov o skutočnej dobe používania dopravných prostriedkov.

Zdroj: IÚZ ministerstiev k 31. 12. 2020

Kontrolóri tiež zistili, že oba rezorty nemali plne zabezpečenú ochranu majetku pred poškodením, stratou či zneužitím. Envirorezort napríklad nemal poistené všetky budovy a neprehodnotil poistku budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo školstva malo v čase kontroly v komerčnej poisťovni poistené iba dopravné prostriedky, čo zdôvodnilo prebiehajúcou optimalizáciou organizácií v rámci rezortu. Pri kontrole sa NKÚ venoval aj pohľadávkam, ich vykazovaniu a správe. Platobné jednotky ministerstiev pri inventarizácií a tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupovali podľa manuálu spracovaného rezortom financií. Iný prístup k posudzovaniu znehodnotenia pohľadávok a tvorbe opravných položiek mali ale podriadené organizácie preverovaných ministerstiev. V prípade tvorby, použitia a vykazovania rezerv tvorili ministerstvá rezervy predovšetkým na súdne spory.

Stav rezerv podľa účelu (v tis. eur)
Zdroj: hlavné knihy MŠVVaŠ SR, MŽP SR

Národná autorita pre externú kontrolu overovala dotazníkom aj to, či ministerstvá poskytujú podriadeným organizáciám metodickú podporu v oblasti účtovníctva a výkazníctva. Tú zo strany nadriadených ministerstiev potvrdilo v prípade usmernenia v oblasti procesu konsolidácie účtovnej závierky necelých 50 percent oslovených organizácií. NKÚ preto odporúča zlepšiť metodické riadenie ako aj zvýšiť účinnosť kontroly s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru porovnateľnosti údajov v rámci konsolidovaného celku. Okrem iného sa tak zníži riziko nejednotného postupu podriadených organizácií v rámci konsolidovaného celku pri zapracovávaní legislatívnych zmien a zabezpečí sa ich správna aplikácia.

Kontrolný úrad plánuje pokračovať vo finančných kontrolách aj v ďalšom období. Zároveň Výboru NR SR pre financie a rozpočet navrhuje, aby uplatňoval svoju kontrolnú pôsobnosť a požadoval od ministerstva financií, ako realizátora projektu Centrálny ekonomický systém, pravidelné informácie o pripravenosti organizácií štátnej správy zapojiť sa do tohto systému. Termín je stanovený na rok 2023 a práve tento projekt je zameraný na unifikáciu a optimalizáciu ekonomických procesov a centrálne metodické riadenie.

 
Správa o výsledku kontroly “Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke MŽP SR, MŠVVaŠ SR a organizácií v ich pôsobnosti”Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok