Prvý detský areál „RODINKA“ vo Vígľaši už slúži deťom a rodinám

05.06.2022

Vo Vígľaši v regióne Podpoľanie sa oddnes môžu tešiť z nového detského ihriska „RODINKA“. Vôbec prvý rodinný inkluzívny areál vznikol za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tento účel rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkom 4,3 mil. eur. Vďaka tomu vo všetkých krajoch postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny, pričom najmenej polovica z nich bude hotová už do konca roka 2022.

 

Prvú „RODINKU“ prišiel osobne otvoriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

„Naším hlavným zámerom bolo vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať všetky generácie a kde sa môžu hrať všetky deti spolu, teda zdravé deti aj deti so zdravotným znevýhodnením. Preto som naozaj veľmi rád, že môj prísľub sa stal realitou a dnes už všetky deti bez rozdielu, rodičia či starí rodičia môžu s radosťou využívať tento úžasný priestor na hranie či vzájomné stretávanie sa. Sám mám chuť sa tu zahrať a vrátiť sa do detských čias. Je to naša prvá lastovička a teším sa, že takéto rodinné miesta, teda naše RODINKY, ako ich nazývame, budú postupne zapĺňať jednotlivé kúty Slovenska,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ministerstvo práce poskytlo dotáciu na výstavbu ihriska a vyhovelo 106-tim žiadateľom. Medzi nimi 39 mestám, 57 obciam, 4 bratislavským mestským častiam, rovnako tiež 2 neziskovým a 4 cirkevným organizáciám. Nové detské ihriská tak pribudnú vo všetkých slovenských krajoch v počte:

Bratislavský kraj 7 ihrísk, Banskobystrický kraj 14 ihrísk, Košický kraj 12 ihrísk, Nitriansky kraj 12 ihrísk, Prešovský kraj 20 ihrísk, Trenčiansky kraj 11 ihrísk, Trnavský kraj 7 ihrísk a Žilinský kraj 23 ihrísk.

„RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho 3 povinné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode.

Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.

Už do konca augusta bude hotových ďalších 26 „Rodiniek“ a do konca tohto roka to bude najmenej 53 nových detských areálov.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Spúšťame online katalóg sociálnych podnikov Nakupujmesrdcom.sk

01.06.2022

Jediný svojho druhu, užívateľsky prívetivý a prehľadný nástroj na využitie tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov pripravila Implementačná agentúra MPSVR. Podporuje udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie na Slovensku. Nakupujmesrdcom.sk je vhodný pre všetkých, ktorým záleží od koho nakupujú. Vďaka tejto novinke môžu organizácie, firmy ale aj bežní ľudia získať viacero výhod.

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky práve spustila online katalóg sociálnych podnikov. Je to prvý komplexný nástroj, ktorý podporí udržateľnosť sociálnych podnikov na Slovensku. Prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov a ucelenú databázu ich tovarov a služieb. Nájdete ho na doméne nakupujmesrdcom.sk, aj na adrese katalogsp.sk. Je dostupný širokej verejnosti a pre sociálne podniky je táto služba bezplatná. Ocenia ho najmä verejní obstarávatelia, ale aj všetci ostatní, ktorí kúpou tovaru alebo objednaním služby chcú podporiť zodpovedné podnikanie.

„Keď som sa stal ministrom práce, chcel som sa venovať aj veciam, ktorým sa v minulosti až tak nevenovala pozornosť. Môjmu srdcu sú v tomto veľmi blízke sociálne podniky. V roku môjho nástupu na ministerstvo bolo na Slovensku len približne 100 sociálnych podnikov. Som rád, že aktuálne je ich už 513. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb. Sociálny podnik však funguje normálne ako iné firmy. 513 sociálnych podnikov zamestnávajú 5 073 ľudí, z toho 3 376 znevýhodnených. Je to viac ako zamestnáva KIA alebo IBM. Dnes sme predstavili online katalóg služieb a tovarov, ktoré tieto sociálne podniky ponúkajú. Na stránke nakupujmesrdcom.sk alebo katalogsp.sk si môžete na mape všetky sociálne podniky a ich charakteristiku pozrieť. Ak vám záleží, kde nakupujete, tento katalóg – nakupujmesrdcom.sk je pre vás vhodnou inšpiráciou,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Ucelená ponuka aj s hodnotením od užívateľov

Katalóg aktuálne obsahuje vyše 3oo registrovaných sociálnych podnikov. Okrem základných údajov, ako sú adresy a kontakty sídiel a prevádzkarní, obsahuje aj údaje o právnej forme, dátume udelenia štatútu, počte zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach. Databáza tovarov a služieb je prehľadne rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg vyhľadáva aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnym umiestnením zaregistrovaných sociálnych podnikov. K spokojnosti s výberom dodávateľa napomôžu aj hodnotenia od zákazníkov, ktoré sú súčasťou profilov dodávateľov. Pribúdať budú aj „príbehy“ či autentické črty podnikov, ktorými sa ponuky dodávateľov budú vedieť odlíšiť. Záujemci si tak budú môcť lepšie vybrať tú najvhodnejšiu z obdobných ponúk.

„Naším cieľom je, aby sa tento katalóg stal praktickým pomocníkom pri obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie, samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to všestranný a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych podnikov,“ uviedol poradca ministra práce pre sociálnu ekonomiku z Implementačnej agentúry SR Norbert Tinka.

Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z.č. 112/2018 Z.z.) je sociálnym podnikom subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý umiestňuje svoje tovary a služby na trhu, pričom jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech – merateľný pozitívny sociálny vplyv. Ak zo svojej činnosti zisk dosiahne, väčšinu z neho reinvestuje do svojho hlavného cieľa – spoločenského prospechu. Do svojej činnosti sociálny podnik zapája svojich zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, alebo iné osoby, ktorým záleží na úspešnom napĺňaní jeho poslania.

Pomoc pre verejných obstarávateľov

Katalóg je jedinečným zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a v kalendárnom roku začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní. Vtedy sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko. Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu uprednostňované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie. Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Riešenie pre zamestnávateľov

Ďalšou veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť o. i. nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením (tzv. integračné sociálne podniky). Takmer polovica podnikov aktuálne v katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Výhodnejšími servisnými poukážkami môže platiť každý

Jarné upratovanie si pýta veľa energie v domácnosti, aj v záhrade. Čo však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl? Ideálne nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku niekomu konkrétnemu pomohlo. Servisné poukážky sú cenina, ktorou sa tiež dá za tieto služby v registrovaných sociálnych podnikoch (RSP) platiť. Je ďalšou formou podpory sociálnym podnikom. V nominálnej hodnote 10 euro ju MPSVR odkupuje od RSP za 13 euro a v nominálnej hodnote 5 euro ju od sociálnych podnikov odkupuje MPSVR za 10 euro. V katalógu nájdete v profile každého sociálneho podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie. Aktuálne ich je v katalógu 55.

katalogsp.sk – bezplatný priestor na propagáciu sociálneho podnikania

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku viac ako 500 firiem. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne spoločensky prospešné služby – od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Tým všetkým sú oproti bežným podnikateľským subjektom v nevýhode. Táto databáza je na Slovensku jediná svojho druhu, bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Informácie o ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré prejavia záujem o zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb, sa budú priebežne dopĺňať.

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok