Slovensko je pripravené naďalej pomáhať Grécku pri zvládaní migračných vĺn, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28. 10. 2021

grecka-vlajka

Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner v stredu 27. októbra2021  počas druhého dňa návštevy Grécka rokovali s gréckym ministrom pre migráciu a azyl Notisom Mitarachim. Hlavnou témou stretnutia boli otázky migrácie a azylu, v ktorých slovenská aj grécka strana zdieľajú viacero spoločných postojov. 

Ministri Slovenska a Grécka zdôraznili potrebu efektívne chrániť vonkajšie hranice EÚ. „V boji  s nelegálnou migráciou je kľúčová spolupráca s tretími krajinami, návratová politika a účinná ochrana vonkajšej schengenskej hranice, pričom je nutné posilniť pôsobnosť Frontexu v tomto smere,” povedal slovenský minister vnútra, ktorý zároveň ocenil úsilie a výsledky Grécka pri monitorovaní hranice.

Notis Mitarachi a Roman Mikulec

Do ochrany vonkajšej hranice Únie sa zapája aj Slovensko vysielaním policajtov do krajín západného Balkánu, či už na  základe bilaterálnej spolupráce alebo prostredníctvom Frontexu – Európskej agentúry pre pobrežnú a pohraničnú stráž.
Ministri odmietli zneužívanie migrácie na politické účely v súvislosti so situáciou na hraniciach Bieloruska s niektorými štátmi EÚ.

Roman Mikulec pri utečeneckom tábore

Roman Mikulec potvrdil, že Slovenská republika naďalej odmieta povinné kvóty pri prerozdeľovaní migrantov. Na druhej  strane sme pripravení i naďalej byt solidárni a pomáhať krajinám v prvej línii.

Príkladom je odovzdanie daru pre novovybudovaný kontrolovaný utečenecký tábor na ostrove Samos počas návštevy. Slovensko tak zareagovalo na výzvu gréckej strany, ktorá akútne potrebovala dovybaviť tábor zubárskym kreslom pre stomatologickú ambulanciu.

Odovzdanie materiálnej pomoci

Solidaritu s Gréckom pri zmiernení následkov migrácie prejavilo Slovensko už aj v minulosti poskytnutím materiálnej a finančnej pomoci. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR aktuálne rozbieha spoluprácu s gréckymi kolegami, ktorá sa týka zmierňovania sociálneho napätia a konfliktov, integrácie azylantov a práce so zraniteľnými osobami v utečeneckých táboroch.

Rokovania

Agenda slovenského ministerstva vnútra je v Grécku rozdelená medzi viaceré rezorty. Po utorkovom stretnutí s gréckym ministrom pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Christosom Stylianidisom a ministrom pre námorníctvo a ostrovnú politiku Ioannisom Plakiotakisom sa Roman Mikulec v stredu neformálne stretol aj s ministrom pre vnútorné záležitosti Makisom Voridisom, s ktorým hovoril o úprave volebnej legislatívy v Grécku a na Slovensku.

Na rokovaniach počas dvojdňovej zahraničnej cesty slovenský minister vnútra vyzdvihol prínosnú a dlhodobú spoluprácu s Helénskou republikou, ktorú máme záujem ďalej rozvíjať vo viacerých oblastiach.

Prečítajte si tiež:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Vláda preplatí obciam vyše 70-tisíc eur za záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 10. 2021

03 - Po zosuve pôdy v obci Banka už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo

Vláda uhradí samospráve výdavky vo výške 71 394 eur za záchranné práce vykonané počas 7 mimoriadnych situácií vyhlásených v súvislosti s piatimi druhmi mimoriadnych udalostí. Návrh na úhradu výdavkov schválila vláda na rokovaní v stredu 27. októbra 2021.

Z vyčlenenej sumy majú byť pokryté výdavky spojené s havarijným stavom mosta vo Svite vo výške 6775 eur. Za záchranné práce pri požiaroch v obciach Bardejov, Poprad a Žehra má štát zaplatiť spolu 42 220 eur. Snehová kalamita v Trebišove si vyžiadala náklady vo výške 15 472 eur.  Na záchranné práce po zosuvoch pôdy v obci Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou má ísť 3571 eur. Za opatrenia prijaté v súvislosti s víchricou v Gemerskej Vsi v okrese Revúca má vláda uhradiť 3354 eur.

Opodstatnenosť požiadaviek obcí na úhrady verifikovali okresné úrady.  


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou od 28. októbra v obmedzenom režime, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 10. 2021

logo Policajného zboru SR

Z dôvodu karanténnych a hygienických opatrení na oddelení evidencie vozidiel inšpektorát neposkytoval služby niekoľko dní. Od 28. októbra bude verejnosti k dispozícii v obmedzenom režime.  Ministerstvo vnútra sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko posilní spoluprácu s Gréckom v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

26. 10. 2021

grecko5

Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner v utorok 26. októbra 2021 odcestovali na dvojdňovú zahraničnú cestu do Grécka. Ide o prvú návštevu ministra vnútra SR v Grécku po 27 rokoch, ktorá zároveň nadväzuje na oficiálnu návštevu predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Aténach pred necelým mesiacom.

Agenda slovenského ministerstva vnútra je v Grécku v pôsobnosti piatich ministerstiev. Hlavnými témami utorkových rokovaní boli najmä pandémia koronavírusu a ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách.

Minister vnútra sa stretol s gréckym ministrom pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Christosom Stylianidisom.

Návšteva v Grécku

Christos Stylianidis sa poďakoval za pomoc, ktorú Slovensko poskytlo pri hasení požiarov v auguste tohto roku. Poďakovanie odovzdal aj priamo veliteľovi modulu pozemného hasenia lesných požiarov Petrovi Kovalíkovi, ktorý ministra vnúta SR na ceste sprevádza.

Návšteva v Grécku

„Slovensko chce posilniť spoluprácu s Gréckom v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany a využiť grécke skúsenosti pri zvládaní prírodných katastrof,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Slovenská strana potvrdila záujem o spoločné cvičenia a výmenu skúseností s gréckymi kolegami, ktoré by do budúcnosti pomohli zvládať nepredvídané situácie. Vzájomnú spoluprácu hasičských zborov posilní aj memorandum o porozumení.

Návšteva v Grécku

Ministri si vzájomne vymenili informácie a skúsenosti pri zvládaní pandémie Covid-19 ako aj aktuálne prijímané opatrenia v oboch krajinách. Obaja deklarovali, že očkovanie v súčasnosti predstavuje jediný účinný nástroj pri ochrane zdravia obyvateľstva.

Minister vnútra Roman Mikulec v rámci svojej zahraničnej cesty rokoval s ministrom pre námorníctvo a ostrovnú politiku Ioannisom Plakiotakisom a s vrcholnými predstaviteľmi Helénskej pobrežnej stráže v Aténach. Ocenil aktivitu Grécka pri ochrane vonkajšej hranice EÚ, ktorá je vzhľadom na jej členitosť a dĺžku mimoriadne náročná na monitorovanie. Minister Ioannis Plakiotakis poďakoval za podporu Slovenska pri zvládaní tejto úlohy.

Minister vnútra Roman Mikulec deklaroval záujem SR naďalej pomáhať pri ochrane 14-tisíckilometrovej morskej hranice Grécka. „Nebudeme pravdepodobne prví v objeme pomoci, ale určite nebudeme poslední,” uviedol minister.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MZ SR: Digitálny COVID preukaz EÚ nie je zdravotnou dokumentáciou

Častým argumentom ľudí, ktorí sa nechcú preukázať svojím Digitálnym COVID preukazom EÚ napríklad pri návšteve reštaurácií býva, že tento preukaz je zdravotnou dokumentáciou. V tomto prípade však platí zákonom stanovená výnimka podľa § 102al ods. 2 zákona 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení. V takejto situácii sa preto výsledky antigénových testov a RT-PCR testov nestávajú súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby. 

Rovnako tak v zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna  2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID  preukaz EÚ) „digitálny COVID preukaz EÚ“ sú interoperabilné potvrdenia obsahujúce  informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané  v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Digitálny COVID preukaz EÚ ja vytvorený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci  pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (Digitálny COVID  preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie. Preukazy obsahujú iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií a pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť preukazu overením toho, kto preukaz vydal a podpísal. Deväťmiestny alfanumerický kód je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Prevádzky teda pri svojej povinnosti kontrolovania Digitálnych COVID preukazov EÚ neporušujú zákon a návštevníci majú povinnosť preukázať sa dokladom o očkovaní, prekonaní či o výsledku testov na COVID-19, ktoré nie sú zdravotnou dokumentáciou.

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval manuály pre gastroprevádzky a pre obchody a služby, v ktorých sú uvedené všetky informácie o opatreniach, rozšírené o najčastejšie otázky a odpovede:

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Školáci a študenti v Komárne veľmi dobre poznajú dejiny svojho mesta i Slovenska, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

22. 10. 2021

archiv-komarno-ilustr

V spolupráci s  Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravilo komárňanské pracovisko Štátneho archívu v Nitre ďalší, v poradí 7. ročník vedomostného kvízu. Rovnako  ako minulý rok, aj 7. októbra 2021 sa  toto podujatie konala dištančnou formou v on-line priestore.

Vedomostného kvízu  sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl v okrese Komárno.

Účastníci vedomostného kvízu

Respondentom uporiadatelia v časovom predstihu doručili študijné materiály a aj odkazy na internetové stránky virtuálnych výstav Komárňanského archívu, ktoré obsahujú dobové dokumenty a fotografie so sprievodným textom. Spektrum študijných pomôcok bolo zamerané na viaceré zlomové udalosti z našich dejín a ich vplyvu na mesto Komárno. Tematické okruhy spracované pracovníkmi archívu sa dotýkali vzniku Československej republiky v roku 1918 a Slovenskej republiky v roku 1993, Pražskej jari v roku 1968, Nežnej revolúcie v roku 1989, ako aj osobnosti M. R. Štefánika a osudu jeho sochy situovanej v intraviláne mesta.

Účastníci vedomostného kvízu

Svedomitou prípravou na vedomostný kvíz si žiaci a študenti rozšírili svoje poznatky z hodín dejepisu. Vyhodnotenie online kvízu prebehlo v sídle Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Diplomy účastníkov

Na základe výsledkov možno skonštatovať, že súťažiacich študentov téma z novších dejín zaujala a okrem dôležitých dátumov z našich dejín dokázali identifikovať a priblížiť aj dejinné súvislosti a procesy, ktoré mali vplyv aj na život obyvateľstva Komárna v 20. storočí. Blahoželáme!

  


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

K príprave reformy verejnej správy prizveme aj zástupcov samosprávnych združení a profesných organizácií, ako aj súčasnú parlamentnú opozíciu a verejnosť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

21. 10. 2021

lazar-cernenko

V stredu 20. októbra 2021 sa na pôde ministerstva vnútra uskutočnilo úvodné zasadnutie predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy, na ktorom jej členovia schválili základný obsahový rámec pre prípravu podkladov potrebných pre samotnú reformu.

Predsedníctvo komisie je zložené z príslušných zástupcov Národnej rady SR, štátnych tajomníkov ministerstiev a odborných garantov za jednotlivé oblasti reformy. Členovia komisie sa zhodli na tom, že s ohľadom na závažnosť takejto reformy a potrebnej celospoločenskej zhody musia byť všetky jej rozhodnutia odôvodniteľné a založené na relevantných údajoch a argumentoch.

Štátny tajomník Ján Lazar, po jeho ľavici šéf analytikov MV SR  Tomáš Černěnko

Komisia prijala rozhodnutie, že prvými oblasťami, pre ktoré je potrebná príprava analytických podkladov, sú usporiadanie miestnej štátnej správy, problematika preneseného výkonu štátnej správy a rámce usporiadania samosprávnych kompetencií (regionálnej aj miestnej). Súčasne bolo prijaté rozhodnutie, že pri východiskách reformy budú okrem funkčne-priestorových a ekonomických aspektov zohľadnené aj aspekty sociálne, psychologické a kultúrno-historické.

Zasadnutie predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy

Ako uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar: „Pri reformných zámeroch sa budeme sústreďovať skôr na ich kvalitatívnu stránku, ako na rýchlosť zavedenia zmien v tejto oblasti. Považujem totiž za nevyhnutné získať pre pripravovanú reformu nielen politickú či odbornú, ale aj čo najširšiu celospoločenskú podporu. Preto čo najskôr prizveme k práci komisie aj zástupcov samosprávnych združení, profesných organizácií, ako aj súčasnú parlamentnú opozíciu.”

Analytické podklady vypracované komisiou pre reformu verejnej správy budú slúžiť na vypracovanie konkrétnych návrhov zmien, ktoré budú následne predložené k širokej verejnej diskusii.

Foto: MV SR, Gabriela Tuchyňová


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Prednostkou OÚ v Banskej Bystrici je Martina Mészáros Bariaková, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 10. 2021

paragraf

Martina Mészáros Bariaková dosiaľ zastávala post prednostky OÚ vo Zvolene. V novej funkcii na úrade v sídle kraja začne pôsobiť od 21. októbra 2021.  Jej menovanie do vedenia banskobystrického okresného úradu vo štvrtok 20. októbra 2021 schválil kabinet.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra pripravilo návrh novely azylového zákona, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 10. 2021

paragraf

Návrh novely zákona  č. 480/2002 Z. z. o azyle bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR so zámerom  systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, ako aj iné ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Návrh zákona nanovo upravuje prvotnú integráciu, v rámci čoho dochádza k zúženiu predmetu zákona vo vzťahu k integrácii, zvýšeniu jednorazového príspevku pre azylantov, ktorý bude poskytovaný aj cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a zavedeniu integračného príspevku.

V rámci prvotnej integrácie bude poskytované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, kurz kultúrnej orientácie a integračné stredisko bude môcť poskytnúť ubytovanie okrem azylantov aj cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

Novelou sa navrhuje zmeniť hierarchiu statusov. V zmysle práva Európskej únie má medzinárodná ochrana, teda azyl  a doplnková ochrana prednosť pred národnými statusmi. Preto sa v prípade nesplnenia podmienok na udelenie azylu z dôvodu prenasledovania najskôr posúdi splnenie podmienok na poskytnutie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia. Až následne sa môže rozhodovať o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny.

Cieľom návrhu zákona je taktiež umožniť skorší prístup žiadateľov na trh práce, zaviesť maximálnu dĺžku povolenia na pobyt mimo pobytového tábora a  upraviť niektoré ustanovenia z dôvodu vhodnejšej implementácie práva EÚ.

Ministerstvo vnútra navrhuje účinnosť novelizovaného predpisu od 1. júna 2022.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na funkciu prezidenta PZ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 10. 2021

logo Policajného zboru SR

Od uchádzačov sa okrem iného vyžaduje najmenej 10-ročná prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Spolu so životopisom je potrebné doručiť aj  koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.

Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania ministerstvo prijíma do 30. novembra 2021. 

Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovom sídle MV SR www.minv.sk.

Výberové konanie MV SR vyhlásilo 15. októbra 2021 podľa §33b zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok