Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ k situácii v Afganistane, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

31. 08. 2021

logo EÚ

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa  v utorok 31. augusta  2021 zúčastnil na mimoriadnom zasadnutií Rady EÚ v Bruseli. V súvislosti s aktuálnou situáciou v Afganistane, aj na základe apelov viacerých členských štátov, zvolalo slovinské predsedníctvo v Rade EÚ  mimoriadne zasadnutie Rady JHA (Justice and Home Affairs) v zložení ministrov vnútra s cieľom zadefinovať spoločnú pozíciu Rady EÚ k situácii v Afganistane.

Prítomní ministri vnútra krajín EÚ okrem iného rokovali aj opokračovaní koordinácie s medzinárodnými partnermi (najmä OSN), s cieľom stabilizovať región a zaistiť poskytovanie humanitárnej pomoci zraniteľnému obyvateľstvu v Afganistane a susedných krajinách, predovšetkým ženám a deťom.

Minister Roman Mikulec na zasadnutí Rady JHA

Zhodli sa na tom, že podpora a poskytovanie adekvátnej ochrany tým, ktorí to potrebujú, v súlade s právom EÚ a našimi medzinárodnými záväzkami je dôležitá. Európsky podporný úrad pre azyl by mal tiež  zintenzívniť svoje externé operácie v oblasti budovania azylových kapacít.

Afganistan generuje všetky bezpečnostné riziká, ktoré si vôbec vieme predstaviť. Kľúčové z môjho pohľadu je, že nechceme opakovať skúsenosť z roku 2015. Nesmieme stratiť kontrolu nad migráciou z Afganistanu a jeho okolia a nesmieme byť vystavení príchodu veľkého počtu migrantov. Chcem ubezpečiť občanov Slovenska, že našou prioritou je dôsledné preverovanie všetkých, ktorí prídu na naše hranice,” zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Peter Kovařík sa vzdal funkcie prezidenta Policajného zboru k 15. septembru 2021, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

31. 08. 2021

logo Policajného zboru SR

Prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa vzdáva svojej funkcie. Na ministerstvo vnútra už doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru, ktorú podpísal 30. augusta 2021. Odísť chce k 15. septembru, po návšteve pápeža Františka na Slovensku. Odchádza do civilu. Oznámil to v utorok 31. augusta 2021.


“Rozhodol som sa tak preto, lebo som celú svoju profesionálnu kariéru a najmä posledný rok bojoval za to, aby som dvíhal dôveryhodnosť Policajného zboru,”
skonštatoval. Nevie si ďalej predstaviť svoju činnosť ako policajného prezidenta, ktorý je trestne stíhaný. “Bez ohľadu na to, aký mám na to trestné stíhanie názor, musím rešpektovať stav, ktorý aktuálne je, a ten je, že som obvinený,” uviedol Peter Kovařík.

Peter Kovařík oznamuje odchod z funkcie prezidenta PZ

Ako poznamenal, nevie si ani predstaviť, aký príklad by dával svojim kolegom, ak by pokračoval vo funkcii. Myslí si, že musí platiť jeden meter pre všetkých, a ak by rovnako rozhodoval o svojich podriadených, tak ten istý záver musí urobiť aj voči sebe.  Odchod z funkcie navrhol dohodou k 15. septembru. “Musíme ešte zvládnuť návštevu pápeža na Slovensku. Bude to priestor aj na doriešenie technicko-administratívnych záležitostí,” spresnil. Túto dohodu musí podľa Kovaříka ešte podpisom potvrdiť druhá strana.   

Roman Mikulec a Peter Kovařík

 “Som si vedomý zodpovednosti za svoje rozhodnutie, ktoré som urobil v čase, keď prebiehal zásah, a som pripravený brániť sa, a to aj na súde. Tak, ako je popísaný skutok, podľa mňa to nie je trestný čin,” vyhlásil.

Vedením polície by podľa Kovaříka po jeho odchode mala byť dočasne poverená súčasná prvá viceprezidentka Jana Maškarová.

Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila 26. augusta Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta a podal voči nemu sťažnosť.

Peter Kovařík bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval minister vnútra Roman Mikulec.

Minister vnútra Roman Mikulec si váži rozhodnutie Petra Kovaříka odísť z funkcie policajného prezidenta. Vníma to ako štátnické gesto. Minister je presvedčený, že obvinenie Kovaříka bolo účelové a že sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Dodal, že Kovařík má jeho dôveru. O ďalšom postupe bude informovať v najbližších dňoch.
 “Vážim si to, že pristúpil k takémuto kroku napriek tomu, že som, rovnako ako on, presvedčený, že sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Moju dôveru má a vždy mal. Skutočnosť, že sa rozhodol z funkcie odísť preto, aby chránil česť a dôveryhodnosť Policajného zboru, svedčí o jeho vysokom morálnom kredite, snahe chrániť Policajný zbor a ísť príkladom pre jeho príslušníkov,” povedal Roman Mikulec.
“Vážim si jeho rozhodnutie o to viac, že mám zásadné pochybnosti o obvinení, ktoré mu bolo vznesené. Som presvedčený, že toto obvinenie bolo účelové,” pripomenul.

Zdroj: MV SR, TASR
Foto: TASR /1/MV SR /2/ – Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Režim na hraniciach pri vstupe na Slovensko od 30. augusta, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 08. 2021

hranice

Stále platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 (PDF, 890 kB), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Ústavný súd zverejnením uznesenia však od 31. júla pozastavil časť paragrafu č. 9 vyhlášky o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Znamená to, že osoby po prvej dávke vakcíny po vstupe na Slovensko sú povinné nastúpiť do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň môžu absolvovať RT-PCR test. V prípade, že je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.

Od 30. augusta 2021 však platí novela vyhlášky č. 231/2021 (PDF, 195 kB):

 • Pendleri (definovaní v paragrafe 7), ktorí nespĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, môžu aj naďalej vstupovať na územie Slovenskej republiky bez povinnosti domácej karantény,  ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní /ustanovenie o platnosti tohto režimu pre pendlerov len do 1. septembra bolo po dohode na medzirezortnej úrovni zrušené/.
 • Po novom sú pendleri povinní registrovať sa na portáli eHranica raz do mesiaca.

Zaočkovaní

Za zaočkovanú sa považuje osoba: 

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Postup zaočkovaných pri príchode zo zahraničia

 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.
 • Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu. Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Vstup zaočkovanej osoby na územie SR letecky

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid
 • Pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hodín.
 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Nezaočkovaní

Nezaočkovaná osoba:

 • Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
 • Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa.
 • Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup nezaočkovanej osoby na územie SR letecky

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí mať v čase príletu platnú registráciu na eHranica a zároveň vyplnený formulár na www.mindop.sk/covid.
 • Pri prílete z krajiny mimo vyššie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR – musia predložiť negatívny výsledok RTPCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. .
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) – musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény – ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) – pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby, pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Osoby po prvej dávke vakcíny

 • Sú povinné nastúpiť  domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Pendleri

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.
 • Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.

Karanténa

 • Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).
 • Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) – prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Vstup na územie SR letecky

 • Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Študenti

 • Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.
 • Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.
 • Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.
 • Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.
 • POZOR: Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

Osoby prichádzajúce kvôli liečbe či diagnostike

 • Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.
 • Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie od lekára).
 • Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk
 • Registrácia na eHranici je platná jeden týždeň.

Preprava blízkych osôb na letisko

 • Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/.
 • Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.
 • Najneskôr pri návrate a územie SR sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).
 • Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
 • Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.

Tranzit

Povinnosť karantény sa po vstupe na Slovensko nevzťahuje na vykonanie tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, a na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ.

Pre prejazd územím SR naďalej platí:

 • treba prejsť bez zastavenia s výnimkou tankovania pohonných látok.
 • Tranzit treba vykonať do 8 hodín od vstupu na územie SR.
 • Pre tranzit sa netreba vopred registrovať.
 • Pre tranzit sú určené koridory (príloha 2 vyhlášky), ktorými je možné prechádzať.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Horskí záchranári v Nízkych Tatrách majú po rokoch vlastné moderné zázemie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 08. 2021

hzs-27082021-ilustr

Minister vnútra SR Roman Mikulec v piatok 27. augusta  2021 v obci Bystrá slávnostne odovzdal do používania novostavbu Domu HZS Nízke Tatry – juh horským záchranárom z oblasti Nízkych Tatier. Ministerstvo vnútra SR sa v rámci svojej činnosti zameriava aj na vytváranie  kvalitných materiálnych podmienok pre zázemie horských záchranárov, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám.

Od vzniku HZS v roku 2003 sídlili horskí záchranári z Nízkych Tatier – juh spolu so školiacim strediskom v prenajatých priestoroch na Táloch. V roku 2008 sa presťahovali opäť do prenajatých priestorov bývalého penziónu v Bystrej. Z dlhodobého hľadiska tieto priestory nevyhovovali,  či už z pohľadu kvalitného zázemia, či samotných priestorov v rámci modernizácie vozového parku, techniky, ako aj uskladnenia záchranárskeho a zdravotníckeho materiálu.

Minister s horskými záchranármi v Bystrej

Rezort vnútra preto pristúpil k vytvoreniu kvalitného zázemia pre horských záchranárov. „Naši horskí záchranári sú denne vystavovaní množstvu náročných situácií. Pri zásahoch a záchrane ľudských životov nasadzujú v ťažkých nedostupných terénoch svoje životy, preto sme povinní im vytvoriť vhodné a kvalitné podmienky pre ich prácu,” zdôraznil minister Roman Mikulec.

Minister s horskými záchranármi v Bystrej

Súčasťou trojpodlažnej novostavby Domu HZS Nízke Tatry – juh je  všetko, čo záchranári HZS potrebujú – garáže pre  záchranné vozidlá a skútre, priestory na uskladnenie zdravotníckeho a záchranného materiálu a techniky, šatne, izby pre členov HZS, ako aj pohotovostné izby pre dobrovoľných záchranárov.

Nové zázemie horských záchranárov v Bystrej

Sú v nej aj kancelárske priestory a školiaca miestnosť. Nechýbajú koterce  pre služobné psy horských záchranárov, ani cvičná horolezecká stena, ktorá sa nachádza v interiéri budovy.

Nové zázemie horských záchranárov v Bystrej - majú k dispozícii aj lezeckú stenu v interiéri budovy

Plusom je tiež strategické umiestnenie stavby v centre obce Bystrá na križovatke trás na Čertovicu, Chopok a Ďumbier, či južnú časť Nízkych Tatier.

Záchranárske psy dostali pohodlné ubytovanie

 Foto: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kriminalistickí experti dosiaľ preskúmali asi tretinu zbraní a streliva odovzdaných počas poslednej amnestie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25. 08. 2021

zbrane-amnestia-kose-ilustr

Štvrtá zbraňová amnestia, ktorá sa skončila koncom apríla 2021, je aktuálne spracovaná na 30 percent. V rámci nej nebolo doposiaľ u preskúmaných zbraní zistené spáchanie trestného činu. Zbrane a strelivo odovzdané vo štvrtej zbraňovej amnestii skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ u na troch pracoviskách – Bratislava, Slovenská Ľupča a Košice.

Pripomíname, že pre balistikov má vždy prioritu skúmanie aktuálnych prípadov z trestnej činnosti. V rámci zbraňovej amnestie nebolo doposiaľ u preskúmaných zbraní zistené spáchanie trestného činu.

Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla na útvaroch polície 1615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53025 kusov streliva.

Odovzdané zbrane

 • Najviac zbraní a streliva doniesli ľudia na políciu v posledný mesiac amnestie. V apríli bolo odovzdaných 755 zbraní, čiže takmer polovica všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31 553 kusov streliva, čo predstavovalo takmer 60 percent.
 • Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasleduje Trnavský (288), Banskobystrický (273), Prešovský (182), Nitriansky (170), Žilinský (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113).
 • Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13869). Nasleduje Trenčiansky (12158), Trnavský (9011), Prešovský (7698), Košický (6409), Nitriansky (1585) a Žilinský kraj (1500).

História zbraňových amnestií na Slovensku

Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva, pričom experti pri žiadnej zo zbraní nezistili, že by bola použitá pri spáchaní trestného činu.

 1. zbraňová amnestia: 14. 4 2005 – 14. 4. 2006 – odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
 2. zbraňová amnestia: 1. 11 – 2009 – 31. 5. 2010 – odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva,
 3. zbraňová amnestia: 1. 12. 2014 – 31. 5. 2015 – odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 36326 kusov streliva.

Prečítajte si: Podrobnosti zaujímavosti zo 4. zbraňovej amnestie

Zdroj: MV SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Novela zákona o Policajnom zbore je v pripomienkovom konaní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 08. 2021

logo Policajného zboru SR

Ministerstvo vnútra na základe vládneho plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely  zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Dôvodom je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Na základe tohto nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci – zbrane, doklady či platobné karty. Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.

Do zákona sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru – Prezídium Policajného zboru, útvary Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou. Okrem toho sa špecificky upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené.

V novele sa navrhuje vypustiť povinnosť používať na služobnej rovnošate menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Pri množstve služobných zákrokov totiž dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu ich osobných údajov.  

Nové oprávnenia pre policajtov

 • Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu.
 • Upravuje sa oprávnenie zaistiť osobu, pričom sa zároveň upúšťa od potreby vydávať o zaistená osoby rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam.
 • Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m.
 • Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.
 • Oprávnenie otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor sa rozširuje aj o situáciu, ak je dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza týrané zviera.
 • Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Z donucovacích opatrení sa rozširuje použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv (nielen železničnej).

Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára dodaná do zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku sa navrhuje umožniť použiť aj na vozidle, ktorého vodič mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na jej mieste a ani sa nezdržuje v blízkosti vozidla.

Policajné cely

V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia. Umiestnenie osoby v určenom priestore nebude môcť presiahnuť 24 hodín.

Zmeny v priestupkovom zákone

Novela upravuje aj zákon č. 372/1990 o priestupkoch – zavádza priestupok proti verejnému poriadku spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci. Za tento priestupok bude možné uložiť pokutu do 500 eur v riadnom konaní a do 33 eur v blokovom konaní.

Zmeny v registrácii lietadiel a lodí

V súvislosti so schengenskými pravidlami sa upravujú zákony súvisiace s prevádzkou a registráciou dopravných prostriedkov iných ako sú motorové vozidlá, čo vyplýva z nových požiadaviek Schengenského informačného systému /zákon č. 143/1998 o civilnom letectve, zákon č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe, zákon č. 435/2000 o námornej plavbe/. Nanovo sa upravuje vedenie registra lietadiel a dopĺňa sa povinnosť pred každým zápisom lietadla alebo pri jeho zmene preveriť v Schengenskom informačnom systéme, či je po lietadle alebo po motore lietadla v systéme vyhlásené pátranie.
Obdobne sa navrhuje povinnosť preveriť v Schengenskom informačnom systéme aj to, či nie je vyhlásené pátranie po plavidle alebo po lodnom motore, alebo po námornej lodi či rekreačnom plavidle a po ich motore.

Bankové a telekomunikačné tajomstvo

Navrhovaná novela zákona o Policajnom zbore zavádza možnosť prelomiť bankové a telekomunikačné tajomstvo pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku (napr. pri podvodných predajoch cez internet).

Obdobne ako pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo,  alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie, sa aj pri pátraní po odcudzenom mobilnom telekomunikačnom zariadení navrhuje na základe písomnej žiadosti jeho majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa možnosť zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje.

V súvislosti s objasňovaním priestupkov proti majetku sa upravuje prelamovanie bankového tajomstva v zákone č. 483/2001 o bankách a telekomunikačného tajomstva v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Je to potrebné najmä pri objasňovaní priestupkov páchaných formou podvodu. Existuje veľa prípadov, kedy táto informácia je kľúčová pre ich objasnenie. V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné. Napríklad v prípade, ak by sa zistilo, že páchateľ viacerých skutkov je totožný, posudzovali by sa tieto skutky už ako čiastkové útoky a jeho konanie by napĺňalo znaky trestného činu.

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. januára 2022 /okrem zmien súvisiacich so Schengenským informačným systémom, ktoré nadobudnú účinnosť rozhodnutím Komisie/.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko podporuje pobaltské štáty v súvislosti s migračnou situáciou na hraniciach s Bieloruskom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 08. 2021

videokonfera-ilustr

Migračná situácia na hraniciach Bieloruska s niektorými členskými štátmi EÚ bola v stredu 18. augusta 2021 témou mimoriadnej videokonferencie ministrov vnútra krajín Únie. Zástupcovia členských štátov EÚ vyslovili podporu a solidaritu Litve, Lotyšsku a Poľsku pri snahách o udržanie integrity vonkajšej hranice EÚ.

Odsúdili tiež zneužívanie migrácie na politické účely. Slovensko na konferencii zastupoval štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Informoval o pomoci zo strany Slovenskej republiky: Vyslali sme do Litvy experta prostredníctvom EASO (Európsky podporný úrad pre azyl) a policajtov cez agentúru FRONTEX (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž). Zároveň Slovensko poskytlo Litve humanitárnu materiálnu pomoc.

Zástupcovia SR pod vedením štátneho tajomníka MV SR Vendelína Leitnera

Slovenská republika bude sledovať požiadavky a potreby dotknutých štátov či agentúr EÚ a sme pripravení pomáhať aj naďalej. Sme priamymi svedkami inštrumentalizácie migrácie ako politického nástroja, čo považujem za absolútne neprijateľné a naša odpoveď musí byť jednoznačná a rázna tak, aby v budúcnosti k takýmto krízam nedochádzalo,” povedal štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

V súvislosti s projektom eZdravie distribuujeme občianske preukazy bez fotografie občanom, ktorí nedisponujú dokladom s elektronickým čipom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 08. 2021

op-bez-tvare-ilustr

Osobám starším ako 65 rokov a mladším ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom,  v týchto dňoch  začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie)  v ambulancii lekára či  v lekárni. Nie  je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a  podpis držiteľa).

Doklad bez podobizne - infografika

Čo ak vás poštár nezastihne?

Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska,v poštovej schránke zanechá  oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR).  Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Platnosť dokladov

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať  platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku.  Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani  vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov.  

Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný  s platnosťou tiež na 15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

MV SR odhaduje, že pre projekt Zdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

Prečítajte si tiež: Prvoradým zámerom novely zákona o občianskych preukazoch bolo, aby mal každý občan doklad s čipom

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Oznámenie o verejnom pripomienkovaní projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

17. 08. 2021

digitalna-brana-ilustr

Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

 

Nedostatkom autentifikácie a stotožnenia osôb pri realizácii elektronických služieb poskytovaných štátom je chýbajúci referenčný register  pri cezhraničných používateľoch e-služieb. Zámerom navrhovaného riešenia je vytvoriť novú funkciu:  Evidencia údajov o cudzincoch – držiteľoch autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa nariadenia eIDAS, ktorí pristupujú k e-službám orgánom verejnej moci  v rámci SR.  Teda obdobne, ako je to v prípade domácich používateľov – občanov SR, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom /eID/.

Cezhraničným používateľom umožníme autentifikovať sa pri používaní e-služieb v SR  ich vlastným identifikačným prostriedkom vydaným iným členským štátom EÚ.

Súčasťou Registra fyzických osôb /RFO/, ktorý je referenčným registrom, sa stane evidencia cezhraničných používateľov. RFO bude rozšírený o údaje potrebné pre identifikáciu cudzinca – držiteľa autentifikačného prostriedku vydávaných v zahraničí a notifikovaného podľa naradenia eIDAS.

Okrem úprav RFO v súvislosti s pridaním nového typu osoby, jej registrácie a ďalšej evidencie si výmena  dát o osobe vyžiada aj integračné úpravy s ďalšími informačnými systémami:

 • Register obyvateľov 
 • Evidencia vozidiel 
 • Centrálny informačný systém matričnej agendy 
 • Dopravno-správne agendy 
 • Informačný systém zbraní, streliva a strelníc 
 • Evidencia cudzincov 
 • Agenda cestovných dokladov 
 • Elektronická identifikačná karta 

Dokumentácia k projektu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/a8cf1eda-6434-457c-9119-b50533196704/cimaster?tab=documentsForm.


Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 31. augusta 2021 EOD prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu TA.13G4@LSIRFD.ZYKS4@.

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ďalšia pomoc pre Litvu na zmiernenie migračnej krízy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. 08. 2021

litva-ilustr

Slovensko pomáha Litve ďalšou várkou humanitárnej pomoci. Pred dvoma týždňami sme vyslali do Vilniusu kamión s materiálom určeným na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.

Litva však opätovne požiadala cez Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie o pomoc v súvislosti s migračnou krízou na litovsko-bieloruskej hranici. Slovenská republika jej žiadosti vyhovela.

Humanitárna pomoc

Ministerstvo vnútra SR posiela do Vilniusu zo svojich zásob – skladacie postele s matracom, spacie vaky, karimatky, osvetľovacie súpravy, stany, skladacie stoličky a stoly v hodnote takmer 40 tisíc eur.

Kamión s pomocou odišiel v piatok 13. augusta 2021. Do Litvy by mal prísť v skorých ranných hodinách v pondelok 16. augusta.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok