Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

02. 06. 2021

hybrid-mobil-ilustr

V stredu 2. júna 2021 vláda schválila hodnotiacu správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020 , ktorú na rokovanie  predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Dokument sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Prioritnými oblasťami preventívnych aktivít zostávajú kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie.

V spomínaných oblastiach bol v roku 2020 aj z dôvodu epidemiologickej situácie  zaznamenaný značný nárast kriminality. Obetiam boli prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov  poskytované základné informácie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva, právnej podpory a usmernenia.

V správe sa do budúcnosti odporúča venovať zvýšenú pozornosť budovaniu odolnosti voči hybridným hrozbám, prevencii dezinformačných vplyvov, vzdelávaniu zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy v oblasti boja proti korupcii, ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

Taktiež intenzívne pracovať v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti so zameraním na predchádzanie agresívneho a násilného správania či prevencii požívania alkoholických nápojov a užívania omamných a psychotropných látok. Je potrebné zvyšovať povedomie detí a mladých ľudí v oblasti bezpečného používania informačno-komunikačných technológií a  budovania bezpečných návykov pri nadväzovaní virtuálnych známostí, informovať o nástrahách v online priestore či eliminovať prejavy extrémizmu a rasizmu.

Vláda zároveň zaviazala Radu vlády SR pre prevenciu kriminality spracovať opatrenia a navrhnúť odporúčania v jednotlivých oblastiach. Predseda Rady, ktorým je minister vnútra, do 30. septembra 2021 navrhne konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty.

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Minister vnútra hovoril s japonským veľvyslancom aj o vzájomnej policajnej spolupráci , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01. 06. 2021

japonsko-vlajka

Témou stretnutia ministra vnútra Romana Mikulca s veľvyslancom Japonska Makotom Nakagawom v utorok 1. júna 2021 boli aktuálne otázky uvoľňovania pandemických opatrení, a to aj v kontexte vrcholiacich príprav Letných olympijských hier v Tokiu, na ktorých budú mať zastúpenie aj športovci zo Športového centra polície.

Veľvyslanec Makoto Nakagawa informoval, že Japonsko sa na najväčší športový sviatok v ére pandémie kooronavírusu pripravuje s maximálnou precíznosťou s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť návštevníkov i súťažiacich. Do krajiny už pricestovala prvá športová výprava z Austrálie. V Japonsku sú v súčasnosti v platnosti sprísnené protipandemické opatrenia s účinnosťou do polovice júna.

Makoto Nakagawa a Roman Mikulec

Minister vnútra Roman Mikulec na stretnutí s veľvyslancom hovoril aj o možnosti posilnenia vzájomnej policajnej spolupráce.

Rokovanie na MV SR

Aktuálne je v príprave návrh memoranda o spolupráci medzi Finančnou spravodajskou jednotkou Prezídia PZ a japonským finančným spravodajským strediskom. Dôraz by malo klásť predovšetkým na oblasť výmeny informácií pri podozreniach z prania špinavých peňazí či financovania terorizmu.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok